ישראל במספרים דמוגרפיים

ממצאים דמוגרפיים מדוח "בריאות 2013" של משרד הבריאות והמרכז הלאומי למניעת מחלות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
טיפול רפואי בקשישים. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. באדיבות US National Inst Healthcare.

ישראל במספרים : דמוגרפיה על גודל האוכלוסייה

דוח "בריאות 2013" של משרד הבריאות והמרכז הלאומי למניעת מחלות מעלה מספר נתונים דמוגרפיים על ישראל . על פי הנתונים :

  •  מאז קום המדינה עד סוף שנת 2012 גדלה אוכלוסיית ישראל פי 9.2. בסוף שנת 2012 מנתה אוכלוסיית ישראל כ-7,984,500 איש, מהם כ-75% יהודים, %  20.6 ערבים ו- 4.2% "אחרים" – נוצרים שאינם ערבים ואזרחים ללא סיווג דת.
  • התפלגות האוכלוסייה לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה :  בשנת 2012  28.2% ,מהאוכלוסייה היו בני 14-0 שנים,% 61.6 בני 64-15 שנים, ו%10.3 בני 65 שנים ומעלה.
  • בישראל, חלקם של בני 65 שנים ומעלה באוכלוסייה נמוך וחלקם של בני 14-0 שנים גבוה, יחסית למדינות אירופה וארצות הברית.
  • האוכלוסייה הערבית בישראל צעירה מהאוכלוסייה היהודית. בני 65 שנים ומעלה מהווים כ-11.9 אחוזים מהאוכלוסייה היהודית, לעומת 4.1% מהאוכלוסייה הערבית.

מגמות שעלו מן הדו"ח הצביעו על כך שאוכלוסיית ישראל מזדקנת. בין השנים 2012-1955 ירד חלקם של הילדים בני 4-0 שנים באוכלוסייה, מ- 14.2 אחוזים ל- אחוזים10.3. במקביל, עלה באותן שנים חלקם של בני 65 שנים ומעלה, מ- 4.7 אחוזים לשיעור של 10.3 אחוזים

דילוג לתוכן