כמה עובדות על החלב והדבש בישראל

"ארץ זבת חלב ודבש": החלב והדבש בישראל - לרגל חג השבועות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורתזונה
חלב. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Ukko-wc

"ארץ זבת חלב ודבש": החלב והדבש בישראל – לרגל חג השבועות

לכבוד חג השבועות, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עובדות לגבי החלב והדבש בישראל. הנתונים הם על התפוקה והצריכה, ייבוא וייצוא של מוצרי חלב ודבש ומחירי חלב ומוצריו בישראל. על פי הפרסום מתחוור כי כמות התפוקה הכוללת של חלב (בקר, כבשים ועזים) בשנת 2016 נאמדה בכ-1,474 מיליוני ליטר, עלייה של 5.5% לעומת שנת 2015. כמות חלב הבקר, המהווה כ-98% מכמות החלב, עלתה ב-5.7%, וכמות חלב הצאן, המהווה כ-2% מכמות החלב, ירדה ב4.9%. הכמות כוללת גם את כמות החלב שנצרכת באופן עצמי (בעיקר במגזר הערבי שבו צריכת חלב העזים גבוהה). ערך החלב ליצרן ירד ב-3.2% ונאמד בכ-2.9 מיליארד ש"ח – כ-10% מסך התפוקה החקלאית. מחיר חלב הבקר ליצרן ירד ב-9.2%, מחיר חלב העזים ירד ב-6.6% ומחיר חלב הכבשים נשאר ללא שינוי. הירידה המתמשכת במחירי החלב נבעה מהמשך יישום הרפורמה המבנית בענף הבקר לחלב. עוד עולה מן הנתונים שפורסמו כי :

• תפוקת החלב הכוללת בשנת 2016 נאמדה בכ-1,474 מיליון ליטר, עלייה של 5.5% לעומת שנת 2015, וזאת לעומת ירידה של 5.8% בשנת 2015 לעומת שנת 2014.
• התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2016 על 11,970 ק"ג חלב לשנה, עלייה של 1.7% לעומת 2015. תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.
• תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2016 בכ-2,500 טון, ירידה של 17% לעומת שנת 2015, וזאת בהמשך לירידה של 6.2% בשנת 2015. הירידה בכמות הדבש בשנים 2014- 2016 נבעה בעיקר ממיעוט משקעים שגרמו למחסור בפריחה בעונת האביב.
• בשנת 2016 ירד מחיר החלב המפוסטר ב-1.6% (דצמבר 2016 לעומת דצמבר 2015). מחיר הדבש לעומת זאת, עלה בשנה זו ב-2.3% (דצמבר 2016 לעומת דצמבר 2015).
• בשנת 2016 הסתכם ייבוא של חמאה, שמנים וממרחים מתוצרת חלב ב- 11.3 מיליון דולר, גידול של כ- 70% בהשוואה לשנת 2015.

 

 

דילוג לתוכן