כ- 200,000 אנשים שנחשפו למשטר הנאצי חיו בישראל בסוף 2015

עד שנת 2020 צפוי מספרם לרדת בכ-23%, ועד שנת 2030 ב-65%.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
שואה: חלק מגופות אסירים ממחנה הריכוז נורדהאוזן שהומתו ע"י הגסטפו הנאצי במחנה. מקור: ויקיפדיה. ברשיון שימוש חופשי. צילום: T4c.-James-E-Myers

לרגל יום השואה הבין-לאומי: כ- 200,000 אנשים שנחשפו למשטר הנאצי חיו בישראל בסוף 2015

נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום השואה הבין-לאומי מעלים כי מספר האנשים שנחשפו למשטר הנאצי (להלן: ניצולי שואה), שחיו בסוף שנת 2015 בישראל, עומד על כ-202.6 אלף, מתוכם:
• 63.5 אלף ניצולי שואה שהו בגטו, מקום מסתור, מחנה עבודה, מחנה השמדה/מחנה ריכוז. 78% מתוכם הם ילידי אירופה.
• 108.9 אלף חיו במדינות שנחשפו למשטר הנאצי, מהם כ-55% ילידי צפון אפריקה.
• 30.2 אלף הם פליטים שנאלצו לעזוב את מקום מגוריהם בשל המשטר הנאצי. כ-75% הם ילידי בריה"מ (לשעבר).
• שלוש הקבוצות הללו מוגדרות על ידי גופים רשמיים שונים כ"ניצולי שואה", לצורך קבלת זכויות והטבות בשל חשיפתם למשטר הנאצי.
• אוכלוסיית ניצולי השואה היא מבוגרת, ולכן מספרה הולך ומתמעט. בהתאם לתחזיות, עד שנת 2020 צפוי מספרם לרדת בכ-23%, ועד שנת 2030 ב-65%. בשנת 2035 צפויים להישאר בחיים פחות מ-22% מאלה שחיו בסוף שנת 2015.
נשים מהוות כ-59% מכלל ניצולי השואה, וגברים כ-41%. חלקן היחסי של הנשים גדל עם העלייה בגיל. בגיל 83 ומעלה נשים מהוות כ-62% וגברים כ-38%.

מן הנתונים עולה עוד כי אומדן האנשים החיים בישראל שהיו חשופים למשטר הנאצי עמד על 202.6 אלף בסוף 2015. אומדן זה כולל 63.5 אלף יהודים ששהו בגטו, מקום מסתור, מחנה עבודה, מחנה השמדה/מחנה ריכוז; 108.9 אלף אנשים שחיו במדינות בהן נחשפו למשטר הנאצי; ו-30.2 אלף פליטים שנאלצו לעזוב את מקום מגוריהם בשל המשטר הנאצי.
אומדנים אלו מבוססים על סקרים שנערכו בלמ"ס בעבר שבהם נשאלה האוכלוסייה לגבי חשיפה למשטר הנאצי, על הגדרות של ועידת התביעות ועל אומדני אוכלוסייה עדכניים.

דילוג לתוכן