משרד הבריאות:להמנע מסיגריות אלקטרוניות

משרד הבריאות מזהיר מפני שימוש בסיגריות אלקטרוניות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
עישון וסיגריות. מקור : ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. מאת: CrazyD

משרד הבריאות מזהיר : לא להשתמש בסיגריות אלקטרוניות, שעלולות להוות סכנה ולא הוכחו כמסייעות לגמילה מעישון

משרד הבריאות ממליץ לציבור להימנע משימוש בסיגריה אלקטרונית. על פי אזהרה שהוציא משרד הבריאות, סיגריות אלקטרוניות לא הוכחו כמועילות לגמילה מעישון והן עלולות במקרים מסוימים להוות "סכנה בריאותית של ממש". על פי הודעת המשרד לא ניתן להתבסס על תעודות הבטיחות אותן מנפקים המשווקים או היצרנים, משום שהללו "לא עוברות הליך בקרה מסודר".

מהי סיגריה אלקטרונית

סיגריה אלקטרונית היא מתקן מפלסטיק בצורה של סיגריה רגילה לעישון טבק, או בצורה של מקטרת או סיגר שמכילה מחסנית עם חומרים כלשהם- ניקוטין ו/או חומרי טעם כימיים של טעמים שונים כמו טעם פירות. שפופרת הניקוטין או הניקוטין בטעמים או שפופרת הטעמים לבדם נשאפות על ידי מי ששואף מהסיגריה, באופן רגיל, שלא באמצעות בעירת חומר פנימית (כמו סעירת טבק בסיגריה). קיימות שפופרות/ מחסניות חומר לסיגריות אלקטרוניות של חומרים בעלי תכונות מועילות לכאורה לצרכי הרזיה או לצרכי טיפול באי תפקוד מיני למשל.

סוגי סיגריות אלקטרוניות

השימוש בסיגריות אלקטרוניות הפך לנפוץ יותר ויותר בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט באחרונה. השימוש בסיגריות אלה המבוססות על שאיפת חומר (כמו ניקוטין, או חומרי טעם כאמור המצויים במחסנית) כתחליף לסיגריות "רגילות" הוא באחד משני סוגי סיגריות אלקטרוניות הקיימות כיום בשוק:

סיגריות אלקטרוניות שאינן מכילות ניקוטין – באשר לייבוא של סיגריות אלקטרוניות מסוג זה, אין למשרד הבריאות סמכות רגולטורית על המוצר זה ובשל כך המשרד לא יכול לאסור את ייבואן ארצה או עיכובן.

סיגריות אלקטרוניות שמכילות ניקוטין – סיגריות אלטקרוניות מעין אלה מסווגות כתרופה בדומה למוצרים אחרים המכילים ניקוטין ולפיכך יש צורך לרושמן בפנקס התרופות ורק לאחר מכו יוכל היבואן/המשווק לקבל אישור יבוא של משרד הבריאות לגביהן. על מנת לרשום אותה, על היבואן להראות אישור בינלאומיים ממינהל התרופות והמזון האמריקאי או מהמוסדות הבינ"ל האירופאיים בדבר רישומה שם וכן להציג מחקרים לגבי יעילות ובטיחות השימוש במוצר, היבטי תקינה של המוצר וכו אולם לדברי משרד הבריאות "כיוון שאין אף יבואן של סיגריה אלקטרונית שיכול להציג זאת, למעשה לא ניתן לרשום ולא לייבא סיגריות אלקטרוניות המכילות ניקוטין, ועד היום לא אושר יבוא של סיגריות כגון אילו לישראל."

עמדת המשרד הבריאות באשר לסיגריות אלקטרוניות

מהודעת משרד הבריאות עולה כי עמדתו היא כנגד שימוש בסיגריות אלקטרוניות משום שאין בנמצא מחקרים מדעיים המבססים את יעילותה או בטיחותה של הסיגריה האלקטרנית וכן משום שעולה כי מבדיקות מסוימות שנערכו בעולם על מותגי סיגריות אלקטרוניות שונים, "נמצאו חומרים מסוכנים ואף מסרטנים." עמדת משרד הבריאות נובעת גם מכך ש"בין הפרטים השונים באותו דגם של סיגריות אלקטרוניות, אין אחידות בריכוזים של החומרים ובכמויות בכל שאיפה מהסיגריה" וכן משום ש"דווח על תקלות קשורות בסוללה, דליפות מהמחסניות" וכן מאחר ו"הסיגריות האלקטרוניות והמחסניות שלהן מיוצרות בתנאי יצור בעייתיים – ללא אחידות או בקרת איכות מסודרת בתנאי הייצור".

דילוג לתוכן