לרגל חג הקורבן: האוכלוסיה המוסלמית בישראל

לרגל חג הקורבן: האוכלוסיה המוסלמית בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

לרגל חג הקורבן: האוכלוסיה המוסלמית בישראל

לקראת חג הקרבן عيد الاضحى – עיד אל אדחא המכונה גם "החג הגדול", מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים ומידע. חג זה הוא חג מוסלמי המציין את המועד לקיום החאג', העלייה לרגל למכה. הוא נחגג מהיום העשירי של חודש ד'ו-אל-חיג'ה, הוא החודש האחרון בלוח המוסלמי, ונמשך ארבעה ימים. העלייה לרגל עצמה נמשכת כשבוע, וחג הקרבן מציין את אחד השיאים במהלך הטקסים הנהוגים בה. אלו שמקיימים את החג בביתם מקיימים טקס דומה לזה הנהוג באותו יום במכה, שעיקרו הקרבת טלה כקרבן והכנת בשרו למאכל בסעודת החג או כתרומה לעניים. מקובל לקשר חג זה לסיפור "עקדת ישמעאל", המקביל לסיפור "עקדת יצחק" המופיע במקרא (מתוך ויקיפדיה). מן הנתונים שפורסמו עולה כי:

• בסוף שנת 2013 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית ב-1.420 מיליון נפש, גידול של כ-33 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2012.
• שיעור הגידול של האוכלוסייה המוסלמית נמצא במגמת ירידה: מ-3.8% בשנת 2000 ל-2.4% בשנת 2013.
• המספר הגדול ביותר של תושבים מוסלמים מתגוררים בעיר ירושלים כ-296 אלף, והם מהווים 20.8% מכלל המוסלמים בישראל וכ-36% מכלל תושבי העיר. היישוב השני בגודלו מבחינת מספר התושבים המוסלמים הוא רהט, ובו מתגוררים כ-59 אלף מוסלמים.
• בשנת 2013, שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית עמד על 3.4 ילדים לאישה, לאחר ירידה מ-4.7 ילדים לאישה בשנת 2000.
• כ-38% ממשקי הבית שבראשם עמד מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, בהשוואה לכ-9% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד יהודי/יה.
• אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2013 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 43.7% (64.2% בקרב גברים ו-22.9% בקרב נשים).
• ב-206.6 אלף משקי בית של מוסלמים (78% מכלל משקי הבית המוסלמיים) היה מועסק אחד לפחות.
• כ-47% מהגברים המוסלמים המועסקים הנם עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים, כ-39% מהנשים המוסלמיות המועסקות הנן בעלות משלח יד אקדמי.
• ב-2013 הגיע שיעור הזכאים לתעודת בגרות בחינוך הערבי ל-56% מבין תלמידי כיתות יב בהשוואה ל-63% בחינוך העברי.
• בשנת תשע"ג (2012/13), 4.8 אלף מוסלמים קיבלו תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל . שיעור המוסלמים היה גבוה יותר בקרב כלל הנשים שקיבלו תארים אקדמיים (8.3%) מאשר בקרב כלל הגברים (4.7%)
• בקרב מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות ומהמכללות האקדמיות, שיעור המוסלמים היה גבוה יחסית במקצועות הלימוד הבאים: שפה וספרות ערבית (55.8%), מדעי הרפואה המעבדתית (35.8%), רוקחות (35.6%).
ההוצאה החודשית הממוצעת למזון (כולל ירקות ופירות) במשקי הבית המוסלמיים מסתכמת ב-2,826 ש"ח לחודש. הוצאה זו גבוהה יותר מההוצאה למזון במשקי הבית היהודיים (2,245 ש"ח).

דילוג לתוכן