לשני שליש מהישראלים יש פנסיה

ממצאי הלמ"ס : לפחות לשני שליש מהישראלים יש לפחות הסדר פנסיוני אחד

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
חיוך אופטימי. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by. צילום: Pavitrata

לשני שליש מהישראלים יש פנסיה

ממצאי הסקר החברתי שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעניקים מידע על רווחת האוכלוסייה בישראל במגוון תחומים, ומייצגים באמצעות מדגם רחב כחמישה מליוני ישראלים במדגם מייצג. הללו התמקדו בשנת 2012 בנושאים המיוחדים – “הסדרי פנסיה ופרישה” ו”התארגנות עובדים”.

מן הממצאים עולים נתונים אלה :

 • ל 64%- מכלל בני 20 ומעלה יש הסדר פנסיה אחד לפחות – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. השיעור בקרב גברים  69% גבוה מאשר בקרב נשים  60% ; בקרב בני 60 ומעלה השיעור 53%  נמוך מאשר בקרב צעירים יותר  65% בקרב בני 44-20 ו 73%- בקרב בני 59-45 ; בקרב יהודים  71%  שיעור זה יותר מכפול מהשיעור בקרב ערבים  32% ; בקרב בעלי תעודה אקדמית  83%  הוא כמעט כפול מזה שבקרב אלו שאין להם תעודת בגרות 47%.
 •  מכלל המועסקים בני 20 ומעלה, שיעור בעלי הסדרי פנסיה הוא 82%  86% בקרב השכירים ו 58%- בקרב העצמאים, בקרב הבלתי מועסקים השיעור הוא 34% ובקרב אלה שאינם בכוח העבודה – 27% 36% בקרב גברים ו 22%- בקרב נשים.
 •  השיעורים הגבוהים ביותר של בעלי הסדרי פנסיה בקרב מועסקים, לפי ענף כלכלי, הם בענף המינהל הציבורי 99%  ובענף חשמל ומים 97% ; השיעורים הנמוכים ביותר הם בענף שירותי אירוח ואוכל  58%  ובענף הבינוי 59%
 •  שיעור המועסקים בעלי הסדרי פנסיה עולה עם העלייה בהכנסה.
 • מכלל בני 20 ומעלה בעלי הסדרי פנסיה, ל 61%- יש הסדר פנסיה אחד, ל 23%- יש שני הסדרים ול 10%- יש שלושה הסדרים או יותר. לגבי השאר מספר ההסדרים אינו ידוע.
 •  הסדר הפנסיה השכיח ביותר הוא קרן פנסיה – 59% , ואחריו קופת גמל – 31% , ביטוח מנהלים – 26% , פנסיה תקציבית – 13% וביטוח חיים עם מרכיב חיסכון – 10% האחוזים מסתכמים ביותר מ 100- מכיוון שלאדם יכולים להיות כמה הסדרי פנסיה.
 • 50%  מבעלי הסדרי פנסיה מודאגים מביטחון כספם בהסדרי הפנסיה, מסיבות כגון הפסדים או פשיטת רגל.
 • 77%  מבעלי הסדרי פנסיה אינם יודעים כלל מהן הטבות המס אשר נובעות מהסדר הפנסיה שלהם – 70% מהגברים ו 82%- מהנשים.
 • % 87  מבני 20 ומעלה סבורים כי יש לאפשר למי שמעוניין לעבוד גם לאחר גיל הפרישה  בחוק. 73% סבורים כי פרישה לגמלאות מלווה בירידה ברמת החיים. 62% סבורים כי המדינה היא הגורם העיקרי שאחראי לרמת חיים סבירה לאחר הפרישה.
 • 55%  מבני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה מעריכים את מצבם הבריאותי כלא טוב; ל 45%- יש ביטוח סיעודי.
 •  ל 39%- מבני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה כ 283- אלף איש יש הסדר פנסיה לפחות אחד; ל 61%- כ 451- אלף איש אין הסדר פנסיה.
 • 65% מבני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות )לעומת 75% מבני גילים אלה המשתתפים בכוח העבודה. 82% מבעלי הסדרי פנסיה לעומת 54% מחסרי הסדר פנסיה מכסים את הוצאותיהם.
 • 47%  מבעלי הסדרי פנסיה יצאו לפנסיה בהגיעם לגיל פרישה; 26% יצאו במסגרת קיצוצים ותכניות הבראה או תכניות פרישה; 16% פרשו מסיבות בריאותיות שלהם או של בן משפחה.
 • 79%  מדווחים כי כשיצאו לפנסיה, הפסיקו לעבוד בבת אחת. היתר יצאו לחופשה או לתקופת הסתגלות על חשבון המעביד, או הפחיתו את שעות עבודתם בהדרגה עד לפרישה.
 • 49%  מבעלי הסדרי פנסיה מדווחים שלא עשו כל הכנה פיננסית לקראת הפרישה, 10% נוספים עשו הכנה לא כל כך טובה; 36% לא עשו הכנה נפשית לקראת הפרישה, 9% נוספים עשו הכנה לא כל כך טובה. 

דילוג לתוכן