מגבלות חג הפסח בצל הקורונה

אילו מגבלות קובעות התקנות החדשות שעליהן החליטה הממשלה לקראת הפסח למניעת נגיף הקורונה בישראל ?

דקל שחף

עודכן בתאריך

בריאות הציבורנגיף קורונה
חגיגת חג הפסח בהסגר. צילום: Terri Cnudde Pixabay

משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הבריאות בהודעה משותפת מפרסמים את המגבלות שיושתו בחג הפסח בצל התפשטות נגיף הקורונה בישראל:

מטרת תקנות שעת חירום שאישרה הממשלה הן להגבלת הפעילות וצמצום את התפשטות נגיף הקורונה בישראל בתקופת חג הפסח. בהודעה המשותפת הדגישו כי "בזמן חג הפסח עולה החשש לעלייה משמעותית בשיעורי ההדבקה והשפעותיה עלולות להיות רחוקות טווח. התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי עד לאחר החג וכן הגבלה על מקומות העבודה.

סגר חג פסח עד יום שישי

על פי התקנות שאישרה הממשלה, הסגר התחיל הערב (שלישי). בתקנות נקבע כי :החל מיום ג׳ 07.04.2020 בשעה 19:00 ועד יום ו' 10.4 בשעה 6:00, נאסר על אדם לצאת מהיישוב בו הוא גר אלא לשם הצטיידות במזון או לשם קבלת שירותים חיוניים, אלא אם לא ניתן לעשות זאת בישוב מגוריו. בירושלים תחום השיפוט הוא לפי הרובעים המפורטים בתקנות ובמפה המתפרסמת.

נקבע כי החל מיום שלישי בשעה 20:00 ועד יום א׳ 12.4 בשעה 8:00, "יופסקו שירותי התחבורה הציבורית ובכלל זה טיסות נוסעים בינלאומיות. טיסות נוסעים בינלאומיות יוכלו לפעול רק באישור מראש של שרי התחבורה והפנים. תותר הפעלה של שירותי הסעה ייעודיים לעובדים בהתאם להנחיות, וכן של מוניות על פי ההנחיות ולצורך חיוני בלבד. החל מיום ד׳ ה-08.04.2020 בשעה 15:00 ועד יום ה׳ ה-09.04.2020 בשעה 7:00 תיאסר גם הצטיידות במזון. *הממשלה חוזרת ומזכירה כי האזרחים נדרשים לחגוג את חג הפסח בבתים בהם הם גרים.

הגבלות אלה לא יחולו ביישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים.  יציאה לסופר-מרקטים והמכולות תתאפשר עד  יום רביעי ב-15:00. עוד יובהר כי ניתן יהיה להסיע ילדים בין הורים הגרים בבתים שונים.

עוד הורחבו בתקנות סמכויות האכיפה של משטרת ישראל שיכללו מעתה גם סמכות למנוע יציאה של אדם או רכב מיישוב, וכן הסמכות לדרוש מכל אדם להזדהות ביציאתו מהיישוב ולעכבו באם נדרש על פי חוק."

חובת חבישת מסיכה מחוץ לבית

בהודעה שפורסמה הדגישו גם את השינוי הצפוי בחובת חבישת מסכות הגנה לפנים מחוץ לבית : "בתוך כך, נחתם אתמול על ידי מנכ"ל משרד הבריאות צו בריאות העם – חובת חבישת מסיכה, לפיו *לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא כיסוי הפה והאף באמצעות מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות*. מסיכת פה-אף מקטינה מאוד את הסיכון להידבק ולהדביק. היא מונעת פליטת נתז טיפתי ומונעת מנתז טיפתי להגיע לפה ולאף.

תחילתו של הצו בדבר חובת חבישת מסכה החל מיום ראשון 12.4 בשעה 7:00.

הוראות חבישת מסיכה לא יחולו על קטין מתחת לגיל 6, אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי בשימוש במסכה, אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו, משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור ובלבד ששומר על מרחק של שני מטרים מאדם אחר, שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד שיישמרו על המרחק הנדרש לפי ההנחיות."

 

הגבלות במקום העבודה למניעת התפשטות נגיף הקורונה

עוד צוין כי "הממשלה אישרה בישיבתה גם תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה). בהתאם לתיקון עסקים במגזר הפרטי ביישובים שרוב תושביהם יהודיים, לא יאפשרו שהייה של עובדים במקום העבודה במהלך החג, מלבד במקרים ייחודיים בהם נדרשים עובדים לביצוע עבודה חיונית או דחופה ובלבד שמספרם לא עולה על 15% מכלל העובדים (או עד ל 30% אם נתן המעסיק הודעה בעניין למשרד הכלכלה והתעשייה). תוקף התיקון מיום רביעי, 8.4, בשעה 15:00 עד ליום שישי, 10 באפריל 2020 בשעה 06:00, אז יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות."

עוד קבעה הממשלה כי "התיקון האמור לא יחול על מקומות עבודה הפועלים במתן שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי, ומפעלים שהוגדרו כחיוניים למשק הישראלי. באשר למפעלים שלהם היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, הרי שההגבלה שתחול היא זו שקבועה בהיתר שניתן להם."

תיקון זה יסתיים ביום שישי, 10 באפריל 2020 בשעה 06:00, אז יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות.

דילוג לתוכן