מה מאפייני הקשרים החברתיים של הישראלי הממוצע

האם אנשים בעלי השכלה אקדמית מצוים בקשרים חברתיים יותר מאחרים? לכמה מהישראלים אין חברים קרובים בכלל?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבוריחסים זוגיים
עבודה משרדית. מקור: ויקיפדיה ברשיון PD. באדיבות סוכנות FEMA. צילום: Michael-Rieger

קשר ישראלי: האם אנשים בעלי השכלה אקדמית מצוים בקשרים חברתיים יותר מאחרים? לכמה מהישראלים אין חברים קרובים בכלל? 

לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2014 בנושא הון חברתי וקשרים חברתיים מעלה כי בקרב בני 20 ויותר:
• ל-88% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה יש קשר עם חברים, נשים וגברים בשיעור דומה.
• משכילים נמצאים בקשר עם חברים בשיעור גבוה יותר (95% מהאקדמאים לעומת 86% מאלה שאינם אקדמאים).
• ל-97% יש קרובי משפחה שאליהם הם חשים קרבה ויכולים לשוחח אתם בעניינים אישיים ולפנות אליהם בבקשת עזרה.
• 17% מבני 20 ומעלה מדווחים שאין להם חברים קרובים. ככל שעולים בגיל, עולה שיעור המדווחים שאין להם כלל חברים קרובים, מ-6% בגיל 24-20 ל-45% בגיל 75 ומעלה.
מתוך אלה שיש להם חברים קרובים:
• 52% הכירו את חבריהם בבית הספר, 52% הכירו את חבריהם הקרובים בעבודה, 58% מהמועסקים, 28% מהיהודים הכירו את חבריהם הקרובים בצבא.
• 77% מהישראלים שיש להם חברים קרובים מעידים שיש להם חבר קרוב שאינו מהעדה או מהמוצא שלהם: בקרב צעירים יותר מאשר בקרב מבוגרים (82% מבני 29-20, לעומת 54% מבני 75 ומעלה).
• ל-72% יש חברים ברמת השכלה שונה משלהם.
• לרבע (26%) יש חברים קרובים בני דת שונה. השיעור משתנה בקרב בני הדתות השונות: 18% מהיהודים, 53% מהמוסלמים, 73% מהנוצרים, 51% מהדרוזים.
בקרב יהודים ואחרים:
• ל-79% מאלה שיש להם חברים קרובים, יש חברים קרובים בני עדה או מוצא השונים משלהם.
• ל-85% מילידי ישראל יש חברים ממוצא שונה; ל-56% מעולי 1990 ואילך יש חברים מעדה או ממוצא שונה.
• בקרב ילידי בריה"מ (לשעבר), שהם קבוצת העולים הגדולה ביותר, למחצית (52%) יש חברים מעדה או ממוצא שונה.

הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה. במסגרת הסקר נבחנים נושאים שונים, בשנת 2014 נבחנו הנושאים איכות הסביבה והון חברתי.

דילוג לתוכן