מה מצב רמת החיים החומרית בישראל?

58% מהבוגרים מרוצים ממצבם הכלכלי. ההכנסה הריאלית הלאומית הפנויה לנפש עלתה ב 2014 ב-1.7%

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

מה באמת מצב רמת החיים החומרית בישראל?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בדבר נתוני העושר הלאומי של ישראל, מתוך הדוח הממשלתי למדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי. מן הפרסום עולים מספר ממצאים מעניינים אודות רמת החיים בישראל. 

צריכה אינדיבידואלית לנפש
המדד מספק מידע על רמת החיים החומרית בפועל. לשם כך הוא בוחן לא רק את הצריכה הפרטית של משקי הבית, אלא גם צריכה של מוצרים ציבוריים שונים המסופקים למשקי הבית, וכן שירותים שאינם מתומחרים בכסף, כגון, במקרים מסוימים, שירותי חינוך, בריאות ומשק בית. הוצאה לצריכה של משקי בית מוגדרת כהוצאות משקי בית בארץ ובחו"ל על סחורות ושירותים, לרבות מוצרים בני-קיימא, אך למעט רכישה של בתי מגורים. הכיוון הרצוי למדד הוא עלייה.

• הצריכה האינדיבידואלית במחירים שוטפים הסתכמה בשנת 2014 ב-89.5 אלף ש"ח לנפש לעומת 55.2 אלף ש"ח בשנת 2000.
• הצריכה האינדיבידואלית לנפש במחירים קבועים עלתה בשנת 2014 ב-1.4% לעומת השנה הקודמת והגיעה לרמה של 121% ביחס לשנת 2000.
• בין השנים 2014-2000 ההוצאה לצריכה של משקי בית לנפש עלתה ב-23.4% בהשוואה לעלייה קטנה יחסית של 10.1% בהעברות סוציאליות בעין למשקי בית לנפש.
• בשנת 2013 הצריכה האינדיבידואלית לנפש על בסיס שווי של כוח הקנייה הגיעה בישראל ל- 22.4 אלף דולר ועמדה על כ-81% מממוצע מדינות ה-OECD.

• ההכנסה הריאלית הלאומית הפנויה לנפש עלתה בשנת 2014 ב-1.7% לעומת השנה הקודמת והגיעה לרמה הגבוהה של 119% ביחס לשנת 2000.
• בשנת 2014 החוב הממשלתי כאחוז מהתמ"ג בישראל (65%) היה נמוך מהחוב של צרפת (85%), ספרד (88%), הממלכה המאוחדת (94%), ארצות הברית (98%) ואיטליה (127%), אך גבוה בהשוואה לגרמניה (48%), צ'כיה (46%), שוודיה (44%), טורקיה (37%), שווייץ (21%) ונורבגיה (17%).
• בין השנים 2011-2008 חלה עלייה מתונה באי-השוויון בהכנסות נטו בישראל (מדד ג'יני), ולאחר מכן חלה ירידה במדד עד שנת 2013. אולם, למרות מגמת הירידה במדד ג'יני, בהשוואה הבינלאומית ליתר מדינות ה-OECD, ישראל ממוקמת במקום גבוה יחסית לפני ארצות הברית, טורקיה, מקסיקו וצ'ילה.
• בשנת 2013 ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית הייתה 91,604 ש"ח, והיא עלתה ב-5% לעומת השנה הקודמת, במחירי 2013. בתוך כך, ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית יהודיים גבוהה פי שניים מאותה הכנסה במשקי בית ערביים.
• בשנת 2013 החוב של משקי בית כאחוז מהתמ"ג בישראל (47%) היה נמוך באופן משמעותי בהשוואה לרוב מדינות ה-OECD; לדוגמה, ספרד (79%), צרפת (63%), גרמניה (56%) ואיטליה (49%). עם זאת, בכמה מדינות נרשם חוב משקי בית קטן לעומת ישראל; לדוגמה, פולין (35%), סלובקיה (32%) והונגריה (31%).
• 58% מבני 20 ומעלה היו מרוצים ממצבם הכלכלי בשנת 2014. גברים ונשים בשיעור דומה (59% ו-57%, בהתאמה). יהודים מרוצים ממצבם הכלכלי יותר מערבים (60% לעומת 48%, בהתאמה).

דילוג לתוכן