מודעות לאבחון מקדים של בעיות רפואיות

ממצאי סקר הבריאות של הלמ"ס מצביעים על היקפי הבדיקות הנערכות לשם אבחון מוקדם של בעיות רפואיות ומחלות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורבדיקות דם
טיפול שיניים. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by. צילום: Barbaricino

מודעות לאבחון מקדים של בעיות רפואיות


סקר הבריאות לשנת 2010 שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספק הצצה למודעות של אזרחי ישראל הבגירים לאבחון מוקדם של בעיות רפואיות שונות ומעניק תמונת מצב אשר לתודעה הדיאגנוסטית והטיפולית של הישראלים לבדיקות ובהן בדיקות לחץ דם, בדיקות כולסטרול בדם, בדיקות וטיפולי שיניים וקבלת חיסון כנגד מחלת השפעת. ממצאי הסקר מעלים מספר ממצאים: 

50% מהאוכלוסייה עברה בדיקות וטיפולי שיניים במהלך השנה האחרונה. במגזר היהודי שיעור הביקות והטיפולים גדול יותר ועומד על52% לעומת 40% במגזר הערבי.
מן הממצאים עולה כי טיפולי השיניים והבדיקות הושפעו מהמצב הכלכלי של הנבדקים: 56% מהמשיבים בסקר אשר השתכרו הכנסה לנפש שעולה על 4,000 ₪ דיווחו על טיפול שיניים בעוד ש42% מבעלי הכנסה של עד 2,000 ₪ לנפש דיווחו על כך.
עוד עולה כי ניקוי שיניים כטיפול הושפע באופן משמעותי בהתאם לרמת ההכנסה, בהשוואה להשפעת השכר על בדיקות וטיפולי שיניים רגילים. אנשים שהשתכרו יותר עברו ניקוי שיניים בשיעור כפול מזה של בעלי הכנסה נמוכה לנפש במשק בית- פער של 56% בהשוואה ל 29%.
מן הממצאים עולה כי 70% מקרב צעירים בני 20 ומעלה נבדקו בדיקת דם לבחינת רמת הכולסטרול בדמם במהלך 5 השנים האחרונות. 58% מהנבדקים עשו בדיקה במהלך השנה האחרונה. ככל שהנבדק מבוגר יותר, עולה הסבירות שהוא אכן עבר בדיקות כולסטרול נשים נבדקות יותר מגברים ובמיוחד נשים צעירות.

71% מקרב אזרחי ישראל בגילאי 20 או יותר עברו במהלך השנה האחרונה בדיקה של לחץ דם ואילו 81% עברו בדיקה זו במהלך השנתיים האחרונות. צעירים עוברים בדיקת לחץ דם בשיעורים נמוכי ממבוגרים: 58% מבני 20 -44 שנבדקו לעומת 95% מבני 65 ומעלה שעברו בדיקת לחץ דם בשנה האחרונה..
לסיום, עולה מן הממצאים כי כרבע מאוכלוסיית הבגירים בישראל חוסנה בשנה האחרונה כנגד מחלת השפעת העונתית- נתון שאינו כולל את החיסונים שקיבלו האזרחים כנגד שפעת החזירים. מבוגרים מתחסנים כנגד שפעת בשיעור גבוה יותר מצעירים. 

דילוג לתוכן