מבצע למטופלים בקנאביס – "רישיון לבית מרקחת"

הנחיות משרד הבריאות למטופלי קנאביס כיצד לקבל רשיון לקבלת החומר בבית המרקחת

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
עישון קנאביס. מקור: ויקיפדיה. ברשיון cc3-by-sa. מאת: Petr-Broz

משרד הבריאות משיק את מבצע "רישיון לבית מרקחת" על מנת לסייע למטופלי קנביס רפואי. משרד הבריאות פירסם הנחיות למטופלי קנאביס כיצד לקבל רשיון לקבלת החומר בבית המרקחת

על פי הודעת משרד הבריאות, מטופל בקנאביס רפואי, אשר יעביר את פרטיו הכוללים את מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלו ואת פרטי הטיפול הקיים בקנביס אל משרד הבריאות עד לתאריך 15.11.19 יקבל באופן אוטומטי חידוש של רישיונו במספר חודשים, וזאת בלי כל פניה לרופא.

במשרד הבריאות מציינים כי "לקראת השנה החדשה ישווק הקנביס בבתי המרקחת באופן מסודר".

איך מקבל המטופל את הרשיון עד לתאריך  15.11.19?
באספקה הקרובה, על המטופל למסור לגורם המספק לו את הקנביס את הטופס המצוי בקישור זה :https://www.health.gov.il/DocLib/species_reg_form.docx .
וכן להשלים את הפרטים :
א. כתובת דואר אלקטרוני – לשליחת הרישיון
ב. מספר טלפון נייד – לעדכונים
ג. השם של מוצר הקנביס שאתם מקבלים – עבור הרישיון החדש

על פי הודעת משרד הבריאות יש למלא את הפרטים באמצעות הקלדה או בכתב יד קריא וברור. מהודעת המשרד עולה כי מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרונית שיושארו על ידי מטופל בקנביס ישמשו לתקשורת עם המטופל ולשם משלוח הרישיון החדש והוראות הניפוק ("מרשמים").

מהפרסום של משרד הבריאות עולה כי בתחנת החלוקה אשר ממוקמת בבית החולים אברבנאל הוצבו עמדות שירות, אשר הן ניתן יהיה למסור הטופס ישירות ולקבל רישיון לבית מרקחת במקום. מהודעת המשרד מתחוור כי מטופלים שיפעלו עד תאריך 15.11.19 יקבלו, אחרי קליטת הפרטים, רישיון חדש, באופן אוטומטי ומהיר, שיישלח לכתובת האימייל של כל מטופל. כמו כן מציינים במשרד, שהודעה על אישור תישלח ב-SMS לטלפון שנמסר בטופס. רישיונות אלה שישלחו אל המטופלים יהיו בתוקף למספר חודשים.

מפרסום משרד הבריאות עולה כי מטופל שהגיש זאת אך לא קיבל הודעת SMS על הוצאת רישיון חדש לאחר 21 יום ממועד מסירת טופס הפרטים – נדרש לשלוח אי מייל לכתובת [email protected], בה עליו לציין שם מלא, מספר ת.ז, כתובת מייל ומספר טלפון או לחלופין עליו לפנות לעמדות השירות על מנת לוודא שהפרטים שנמסרו נקלטו כראוי .

יחד עם זאת מציינים במשרד הבריאות כי "הוצאת רישיון לבית מרקחת לא מבטלת את הרישיון "הישן" שבידיכם. ברישיון ה"ישן" אפשר להשתמש עד 31.12.19 או עד 30.6.20 לחולים אונקולוגים, לילדים או למטופלים עם אוטיזם. יחד עם זאת, לא ניתן יהיה להשתמש בשני הרישיונות במקביל. לאחר תאריך 31.12.19 רישיונות מהסוג הישן (שאינם ילדים או חולים אונקולוגים, או מטופלים עם אוטיזם) – אשר יפוג תוקפם – לא יכובדו.

בכל מקרה, ממליצים במשרד הבריאות לפנות למעקב רפואי לרופא המטפל.

לאחר 15.11.19 מציינים במשרד הבריאות "בקשה לחידוש רישיון תעשה אך ורק באמצעות הרופא המטפל שיזין למערכת בקשה חדשה בטופס מקוון כפי שנעשה בעבר בעת בקשת רישיון או חידושו".

דילוג לתוכן