ישראל במקום נמוך: מיעוט תשתיות בריאות וצוות רפואי

ממצאים השוואתים מגלים כי מספר האחיות בישראל לכל אלף איש הוא כמחצית מבמדינות מפותחות אחרות. גם מספר מיטות האשפוז בישראל נמוך מאד.

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
טיפול רפואי בקשישים. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. באדיבות US National Inst Healthcare.

ממצאים השוואתיים מעלים כי ישראל מצויה במיקום נמוך : מיעוט תשתיות אשפוז ואחיות 

בימים בהם משבר הרופאים המתמחים נותן את אותותיו וגורר משבר קשה במערכת הבריאות, מתפרסמים נתונים אודות מצבה הגרוע של ישראל בהשוואה למדינות OECD המשתייכות לארגון הOECD. מסקירה שנתית המתפרסמת על ידי הארגון ומשווה את ישראל עם מדינות הארגון עולים נתונים מדאיגים אודות תשתיות הבריאות הפיזיות והאנושיות המועטות בישראל -מעט תשתיות אשפוז, ואחיות בהשוואה למערכות הבריאות במדינות אחרות המשתייכות לארגון .

הממצאים מעלים כי בישראל רק 2 מיטות אשפוז בממוצע לאלף איש בהשוואה ל-3.6 מיטות אשפוז לכל אלף אנשים במדינות הOECD בממוצע. מתחת לישראל ישנן רק 2 מדינות שמספר מיטות האשפוז שלהם לאלף איש הוא נמוך יותר. בשל כך ניצולת המיטות בישראל גבוהה ביותר, מידע העולה ממצאים השוואתיים שמפורסמים בדבר שיעורי תפוסה גבוהים יחסית בישראל -96.3 אחוז- שיעור תפוסה לא מכובד שהינו השיעור הגבוה ביותר בOECD, בהשוואה לשיעור ממוצע של 75.9 אחוז במדינות הארגון ובנוסף שהייה ממוצעת נמוכה יחסית בישראל של 4.0 ימים, בהשוואה לממוצע במדינות הOECD שהוא 6.3 ימים.

עם זאת הממצאים מעלים כי ישראל ניחנת בכמות גבוה של רופאים ביחס לאוכלוסייתה: לכל אלף איש 3.4 רופאים בהשוואה ל3.1 רופאים לאלף איש בOECD, שיעור שעתיד לרדת בישראל, בהשוואה למגמת עלייה בכמות הרופאים במדינות הארגון. בדומה, גם שיעור רופאי השיניים לאלף איש בישראל גבוה יותר.

מן הנתונים המתפרסמים עולה כי בישראל מעט אחיות על כל תושב: 4.5 אחיות בלבד על כל אלף נפשות בישראל בהשוואה לשיעור של 9.1 אחיות לאלף איש בקרב מדינות ה- oecd. ישראל היא בעלת שיעור אחיות נמוך במיוחד, לפי הדו"ח ומקסיקו היא המדינה היחידה הגרועה יותר ממנה בהיבט זה.

דילוג לתוכן