משפחות בישראל – נתונים לרגל יום המשפחה

הלמ"ס: משק בית בישראל מוציא מעל 15,000 ש"ח על מצרכים ושירותים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורעסקים כלכלה ניהול
משפחה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Nils Fretwurst

משפחות בישראל – נתונים לרגל יום המשפחה

ממצאים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לכבוד יום המשפחה 2016 עולה מנתוני הסקר החברתי לשנת 2014 כי:
• בשנת 2014 היו בישראל כ-1.96 מיליון משפחות, בהשוואה לכ-1.65 מיליון ב-2005.

• המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.7 נפשות, ללא שינוי בעשור האחרון.

• מגורים במסגרת משפחה הם הנפוצים ביותר.

• כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים וילדים עד גיל 17.

• אחוז הזוגות ללא ילדים גבוה יותר במשפחות שבהן ראש משק הבית יהודי (27%), מאשר במשפחות שבהן ראש משק הבית הוא ערבי (10%).

• כ-6% מכלל המשפחות (כ-120 אלף) הן משפחות חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17, בדומה לעשור האחרון. כ-17% מכלל האימהות החד-הוריות עם ילדים עד גיל 17, הן רווקות, בהשוואה לכ-12% לפני עשור.

• כ-95% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים, והיתר (כ-88 אלף זוגות) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין.
בהשוואה למדינות מפותחות זהו שיעור נמוך. אחוז הזוגות החיים יחד ללא נישואין נע בין 7% באיטליה ל-27% בנורווגיה.

• בשנת 2014 היו בישראל 2.36 מיליון משקי בית. 79.1%, מהם 1.86 מיליון היו משקי בית עם מועסקים.

• מבין הערים הגדולות (המונות 100,000 תושבים ויותר) אחוז משקי בית עם מועסקים הגבוה ביותר היה בראשון לציון ובתל אביב-יפו – 81.9% ו-81.8%, בהתאמה. אחוז משקי בית עם מועסקים הנמוך ביותר היה בחיפה – 71.6%.

• במשפחות חד-הוריות, 83.2% היו משפחות עם מועסקים. אחוז משקי הבית עם מועסקים עולה ככל שעולה גילו של הילד הצעיר (תופעה שנכונה לגבי תעסוקת נשים בכלל).

• בשנת 2014 ההכנסה הממוצעת ברוטו למשק בית בחודש הייתה 18,329ש"ח. בדומה להוצאה, ההכנסה של משקי בית עם ילדים הייתה פי 1.3 מההכנסה של משק בית ללא ילדים.

• מתוך משקי בית עם ילדים, במשקי בית עם 3 ילדים ויותר אחוז ההכנסה מעבודה הוא הנמוך ביותר – 85.9% ואחוז ההכנסה מקצבאות ותמיכות הוא הגבוה ביותר – 9.4% (לעומת 88.3% ו-7.6% במשקי בית שבהם עד 2 ילדים, בהתאמה).

• מהשוואת ההכנסה הכספית נטו להוצאה הכספית של כלל משקי הבית, נמצא שההוצאה מהווה 79.4% מההכנסה. במשקי בית עם 3 ילדים ומעלה הפער הוא הנמוך ביותר – ההוצאה מהווה 90.3% מההכנסה.

• משק בית בישראל הוציא 15,053 ש"ח על מצרכים ושירותים שרכש. משק בית עם ילדים הוציא בממוצע פי 1.4 ממשק בית ללא ילדים (17,590 ש"ח ו-12,987 ש"ח, בהתאמה).

 

משק בית: אדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע, ויש להם תקציב הוצאות משותף למזון. משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה.

משפחה (משפחה גרעינית): שני אנשים או יותר הגרים באותו משק בית, וקשורים זה לזה כבני זוג נשואים או לא נשואים או כהורה וילד. סוגי המשפחה העיקריים הם: זוג בלבד, זוג עם ילדים או הורה יחיד עם ילדים. סוגי משפחות נוספות שהוגדרו הם: משפחה של אחים הגרים יחד ללא הוריהם, ללא בני זוג וללא ילדים משלהם וכן משפחה של סב ו/או סבתא ונכדים בלבד ללא הוריהם.

דילוג לתוכן