משרד הבריאות עשוי לאסור מכירת סיגריות אלקטרוניות בישראל

משרד הבריאות בוחן האם לאסור שיווק סיגריות אלקטרוניות בישראל בהתאם למסקנות וועדה מטעמו בגלל נזקיהן

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורתזונה
סיגריות. מקור: ויקיפדיה ברשיון CC3-BY-SA. צילום: Geierunited

משרד הבריאות שוקל לאמץ המלצות וועדה שהמליצה לאסור שיווק סיגריות אלקטרוניות בישראל או לסווגן כמוצרי טבק ולהגביל פרסום

משרד הבריאות בישראל שוקל אפשרות למנוע את שיווקן של סיגריות אלקטרוניות בארץ, בהתאם להמלצות וועדה מטעמו שהמליצה לאחרונה לאסור על שיווק, ייבוא או יצור סיגריות אלקטרוניות בישראל באמצעות מהלך של הוראת שעה, שתהיה תקפה ל-5 שנים. 

הוועדה מטעם משרד הבריאות, המליצה שבמהלך חמש השנים בהן תהיה תקפה הוראת השעה לאיסור יצור, יבוא ושיווק סיגריות אלקטרוניות בישראל, משרד הבריאות יעקוב אחר התפתחויות מחקריות- בריאותיות בנוגע לתועלת בשימוש בה בגמילה מעישון, סיכונים ובטיחות השימוש בסיגריות אלקטרוניות וכן יבחן את מדיניות הסדרה במדינות אחרות בעולם ולאחר מכן יוחלט האם לאסור יבוא, יצור ושיווק סיגריות אלקטרוניות בהוראת שעה קבועה ולא זמנית, האם וכיצד לשנותה.

במשרד הבריאות שוקלים האם לאמץ את המלצות הוועדה לאיסור מכירת סיגריות אלקטרוניות ויחד עם זאת בוחנים אפשרות אחרת להסדיר את נושא השימוש בסיגריה האלקטרונית- אפשרות של הגדרת סיגריות האלקטרוניות בסיווג של "מוצרי טבק ולהחיל עליהם את אמצעי ההסדרה הנוגעים למוצרי טבק, כולל מיסוי משמעותי, הגבלות בפרסום ושיווק, מניעת עישון סיגריות חשמליות במקומות ציבוריים כמו גם "הגברת השקיפות והדיווח לציבור על הסכנות בשימוש בסיגריות האלקטרוניות" ואמצעים נוספים.

הסיגריות האלקטרוניות הפכו נפוצות עד מאד בישראל בשנים האחרונות, והן נמכרות ברשת האינטרנט, בחנויות, פיצוציות ובתי מרקחת בארץ ללא פיקוח. לאחרונה הפך השימוש בהן לנפוץ במיוחד בעקבות עליית מחירי הסיגריות הרגילות. זאת חרף העובדה שמשרד הבריאות אסר לפני מספר שנים על ייבוא של סיגריות אלקטרוניות לישראל באיסור שלא יושם, ולמרות אזהרותיו של משרד הבריאות באשר לחוסר הבטיחות בשימוש, הסכנות משאיפת חומרים באמצעותה והעדר הוכחת יעילות לגמילה

שימוש בכלי אידוי חשמליים אלה מבוססות על שאיפת חומר כמו חומרי טעם או ניקוטין במחסנית המכשיר, המעניק תחושה של עישון כאמצעי המחליף סיגריות טבק. בעבר פורסם כי למשרד הבריאות סמכות עיכוב או יבוא סיגריות אלקטרוניות שמכילות ניקוטין כיוון שהללו מסווגות כתרופה בדומה למוצרים אחרים המכילים ניקוטין ולכן נדרש לרשום אותן בפנקס התרופות כתנאי ליבוא ושיווק שלהן. זאת רק לאחר הצגת מחקרים בדבר יעילות ובטיחות השימוש במוצר, תקינה וכיוצא בך אולם הסיכוי לכך נמוך במיוחד, לנוכח העדר מחקרים מדעיים באשר ליעילותה או בטיחותה. ואף יותר מכך עלה כי התנגדותו של משרד הבריאות מושתת על כך שמבדיקות שנערכו בעולם על מותגי סיגריות אלקטרוניות שונים, "נמצאו חומרים מסוכנים ואף מסרטנים." לא קיימת אחידות בריכוזי החומרים ובכמויות בכל שאיפה מהסיגריה" וכן מפאת תקלות הקשורות בסוללה, דליפות מהמחסניות ובשל העדר תקינה, בקרה ובגלל ייצורן ללא אחידות או "בקרת איכות מסודרת בתנאי הייצור".

הוועדה של משרד הבריאות בחנה את השפעתן של סיגריות אלקטרוניות כחלק מתכנית לאומית לצמצום העישון והעלאת מודעות הציבור לנזקי העישון. בין היתר קבעה הועדה כי יש לאסור את השיווק, היבוא או היצור של סיגריות אלקטרוניות על רקע מגמת השימוש ההולך וגובר בסיגריה זו ובמיוחד בקרב תלמידים והיווצרות שוק שחור למכירת חומרים פסיכואקטיבים לשאיפה בסיגריה החשמלית, על רקע, היות הסיגריה האלקטרונית מוצגת באופן מטעה כאמצעי להפסקת עישון, בעוד שבפועל הדבר לא הוכח, הגם שהוכח במחקרים כי חלק מן המשתמשים בה אף מעולם לא עישנו קודם לכן סיגריות רגילות, ועל רקע העדר בדיקת יעילותה להפסקת עישון, חוסר בטיחותה, העדר תאי ייצור מתאימים, הימצאות חומרים מסרטים במספר מותגים

דילוג לתוכן