נתונים חדשים על תחום ההוראה, לימודי הוראה וההתמחות בה

הלמ"ס חושף נתונים אודות קבלת תואר בחינוך, התמחות בהוראה וכניסה להוראה בקרב סטודנטים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורלימודי בריאות ורפואה
חוזרים ללימודים לאחר חופשת הקיץ הארוכה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Robert Michael

הלמ"ס חושף נתונים לגבי קבלת תואר בחינוך, התמחות בהוראה וכניסה להוראה בקרב סטודנטים

נתונים ייחודיים שסיפקה הלמ"ס שופכים אור על תחום ההוראה, קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה בקרב סטודנטים בשנה א שלמדו במכללות האקדמיות לחינוך בשנים 2010-2000. מהנתונים שפורסמו עולים נתונים מעודכנים על בוגרים במסגרות להכשרת עובדי הוראה, התמחותם בהוראה וכניסתם להוראה בשנים 2015-2002.
סטודנטים בשנה א במכללות האקדמיות לחינוך
• בקרב סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים 2010-2000, שיעורי קבלת תואר בחינוך הממלכתי-דתי היו נמוכים משמעותית, כ-42% בממוצע לעומת כ-67% בממוצע בחינוך הממלכתי-עברי וכ-71% בממוצע בחינוך הממלכתי-ערבי.
• בקרב סטודנטים שלמדו בשנה א בחינוך הממלכתי-עברי בשנים האלה, כ-45% קיבלו תואר, התמחו בהוראה ונכנסו להוראה, לעומת כ-30% בחינוך הממלכתי-דתי וכ-54% בחינוך הממלכתי-ערבי.
• שיעורי קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה, גבוהים יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים, כ-67% בממוצע לעומת כ-40% בממוצע, בהתאמה.
• לאורך השנים חל צמצום ניכר בפער בין הציון הפסיכומטרי של סטודנטים לשנה א בשנים 2010-2000 שקיבלו תואר לבין סטודנטים לשנה א שלא קיבלו תואר.
• בחינוך הממלכתי-ערבי נמצא פער זניח בין ציוני הפסיכומטרי של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים
2010-2000 שהתמחו בהוראה ושנכנסו להוראה לבין סטודנטים שלא.
• בחינוך הממלכתי-דתי נמצא פער משמעותי בין ציוני הפסיכומטרי של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים
2010-2000 שהתמחו בהוראה ושנכנסו להוראה לבין סטודנטים שלא.
היקף ההכשרה הכולל להוראה
• במהלך העשור 2015-2005 היקף ההכשרה להוראה גדל בכ-50%, מ-5,947 בוגרים בשנת 2005 ל-9,048 בשנת 2015.
• היקף ההכשרה להוראה בתכניות להסבת אקדמאים להוראה, גדל מ-950 בוגרים בשנת 2005 ל-3,779 בשנת 2015 (גידול של כ-300%).
• בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, חלה ירידה של כ-20%, מ-1,186 בוגרים בשנת 2005 ל-937 בשנת 2015.
• שיעורי ההתמחות בהוראה בשנים 2014-2002 היו במגמת עלייה בכל המסגרות להכשרה להוראה. שיעורי ההתמחות בהוראה גבוהים יותר בקרב נשים לעומת גברים ובקרב ערבים לעומת יהודים.
• שיעורי הכניסה להוראה בקרב בוגרים ערבים היו במגמת ירידה ניכרת לעומת מגמת עלייה בקרב בוגרים יהודים.
• הציון הפסיכומטרי הממוצע של הנכנסים להוראה במגמת עלייה משמעותית בקרב בוגרים מכל המסגרות להכשרה להוראה ובקרב יהודים וערבים כאחת.

סטודנטים בשנה א במכללות האקדמיות לחינוך
שיעורי קבלת תואר בקרב סטודנטים שלמדו בשנה א במכללות האקדמיות לחינוך בשנים 2010-2000, היו נמוכים משמעותית בחינוך הממלכתי-דתי, כ-42% בממוצע לעומת כ-67% בממוצע בחינוך הממלכתי-עברי וכ-71% בממוצע בחינוך הממלכתי-ערבי. בשיעורי ההתמחות בהוראה, קיימת מגמת עלייה כללית במערכת. בחינוך הממלכתי-עברי מכ-51% ב-2000 לכ-62% ב-2010. בחינוך הממלכתי-דתי מכ-40% לכ-59%, בהתאמה. בחינוך בממלכתי-ערבי מכ-68% לכ-83%, בהתאמה. בשיעורי בחינוך הממלכתי-ערבי בכניסה להוראה של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים הללו, קיימת מגמת ירידה ניכרת לאורך השנים, מכ-87% ב-2000 לכ-52% ב-2010, לעומת יציבות יחסית בחינוך הממלכתי-עברי והממלכתי-דתי.

מבין הסטודנטים שלמדו בשנה א' בחינוך הממלכתי-עברי בשנים 2010-2000, כ-67% בממוצע קיבלו תואר, כ-50% קיבלו תואר וגם התמחו בהוראה וכ-45% עברו את שלושת השלבים של קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה. בחינוך הממלכתי-דתי הנתונים היו כ-42%, 35% ו-30%, בהתאמה, ובחינוך הממלכתי-ערבי – 72%, 64% ו-54%, בהתאמה. יצוין כי בחינוך הממלכתי-ערבי, חלה ירידה ניכרת בשיעור הסטודנטים שעברו את שלושת השלבים, מכ-54% בשנת 2000 לכ-39% בשנת 2010.

לאורך העשור 2010-2000, שיעורי קבלת תואר, התמחות בהוראה וכניסה להוראה, גבוהים יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים. בקרב גברים, קיימת מגמת ירידה בשיעורי קבלת תואר בשנים האחרונות. בשיעורי ההתמחות בהוראה קיימת מגמת עלייה בקרב נשים וגברים כאחת, אך בשיעורי הכניסה להוראה לעומת זאת קיימת מגמת ירידה.

לאורך העשור 2010-2000, חל צמצום ניכר בפער בין הציון הפסיכומטרי הממוצע של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים 2010-2000 וקיבלו תואר לבין סטודנטים שלמדו בשנה א ולא קיבלו תואר. בחינוך הממלכתי-העברי הפער ירד מכ-35 נקודות בשנת 2000 לנקודה אחת בלבד בשנת 2010. בחינוך הממלכתי-דתי הפער בשנת 2010 עמד על כ-41 נקודות. בחינוך הממלכתי-ערבי כמעט ולא קיים פער פסיכומטרי לפי קבלת תואר.

בחינוך הממלכתי-דתי קיים פער ניכר של כ-74 נקודות בממוצע בין הציון הפסיכומטרי הממוצע של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים 2010-2000 והתמחו בהוראה לבין סטודנטים שלמדו בשנה א ולא התמחו בהוראה. זאת לעומת פער של כ-33 נקודות בממוצע בחינוך הממלכתי-עברי ופער זניח בחינוך הממלכתי-ערבי.

בחינוך הממלכתי-דתי קיים פער ניכר של כ-59 נקודות בממוצע בין הציון הפסיכומטרי הממוצע של סטודנטים שלמדו בשנה א בשנים 2010-2000 ושנכנסו להוראה לבין סטודנטים שלמדו בשנה א ולא נכנסו להוראה, אם כי הוא במגמת ירידה מכ-66 נקודות בשנת 2000 לכ-41 נקודות בשנת 2010. בחינוך הממלכתי-עברי הפער הממוצע עומד על כ-33 נקודות ובמגמת ירידה לאורך השנים. בחינוך הממלכתי-ערבי הפער זניח לאורך השנים.

היקף ההכשרה הכולל להוראה
במהלך העשור 2015-2005 היקף ההכשרה הכולל להוראה מכל המסגרות להכשרת עובדי הוראה, גדל מ-5,947 בוגרים בשנת 2005 ל-9,048 בשנת 2015 (גידול של כ-50%). בתקופה זו גדל באופן בולט היקף ההכשרה להוראה בתכניות להסבת אקדמאים להוראה, מ-950 בשנת 2005 ל-3,779 בשנת 2015 (גידול של כ-300%). בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה" מהמכללות האקדמיות לחינוך, חל גידול של כ-14% בתקופה זו וירידה של כ-21% בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות.

התמחות בהוראה
שיעורי ההתמחות בהוראה היו במגמת עלייה במהלך השנים 2014-2002 בכל המסגרות להכשרה להוראה. שיעורי ההתמחות בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה", מגיעים לכ-78% בממוצע בשנים אלה, לעומת כ-60% בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות ובקרב מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה.

שיעורי ההתמחות בהוראה בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה" ערבים גבוהים יותר ומגיעים בממוצע בשנים 2014-2012 לכ-90% לעומת כ-70% בקרב יהודים. בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, כ-67% וכ-59%, בהתאמה. בקרב מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה, שיעורי ההתמחות דומים בין יהודים לערבים.

שיעורי ההתמחות בהוראה בקרב נשים מקבלות תואר "בוגר בהוראה", גבוהים יותר ומגיעים בממוצע בשנים 2014-2012 לכ-82% לעומת כ-56% בקרב גברים. בקרב מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה, כ-63% וכ-49%, בהתאמה. בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, שיעורי ההתמחות דומים בין נשים לגברים.

כניסה להוראה
בקרב ערבים מקבלי תואר "בוגר בהוראה" ומסיימי הסבת אקדמאים להוראה, חלה ירידה תלולה בשיעורי כניסתם להוראה, מכ-80% בקרב בוגרי שנת 2002 לכ-50% בקרב בוגרי שנת 2014. לעומת זאת, משנת 2009 חלה מגמת עלייה בשיעורי הכניסה להוראה של מקבלי תעודות הוראה ערבים מהאוניברסיטאות, לאחר מגמת ירידה. בקרב בוגרים יהודים, קיימת מגמת עלייה בשיעורי הכניסה להוראה, מכל המסגרות להכשרה להוראה.

הציון הפסיכומטרי הממוצע של הנכנסים להוראה נמצא במגמת עלייה משמעותית בכל המסגרות ובקרב יהודים וערבים כאחד. יחד עם זאת, קיימים הבדלים ניכרים בציון הפסיכומטרי הממוצע בין שתי האוכלוסיות ובתוך כל אוכלוסייה בין בוגרי המסגרות השונות. בקרב מקבלי תעודות הוראה מהאוניברסיטאות, הציון הפסיכומטרי הממוצע בשנים 2014-2012, עמד על כ-574 בקרב יהודים לעומת 484 בקרב ערבים. בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה" עמד הציון על 505 ליהודים ועל 476 לערבים, ובקרב מסיימי תכניות להסבת אקדמאים להוראה על 543 ועל 440, בהתאמה.

דילוג לתוכן