נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי

נתונים אודות ילדי ישראל לרגל יום הילד הבינלאומי

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבורבריאות הילד
ילדים ומשפחה. מקור: ויקיפדיה. ברשיון CC3-sa-by מאת: Samoano

יום הילד הבינלאומי

לקראת יום הילד הבינלאומישנחגג ב-20 לנובמבר מידי שנה, מציגה הלשכה הישראלית לסטטיסטיקה- הלמ"ס לקט נתונים אודות ילדי ישראל.

מן הנתונים עולה כי בשנת 2010 חיו במדינת ישראל מעל 2.5 מליון ילדים עד גיל 17. 30% מהאוכלוסיה היהודית בישראל הם ילדים ואילו 44% מהאוכלוסיה הערבית בישראל הם ילדים. אישה ערביה יולדת 3.5 ילדים בממוצע ואילו אישה יהודיה יולדת 3 ילדים בממוצע. נשים מקרב דתות אחרות יולדים רק 1.7 ילדים לאישה, ואחוז הילדים באוכלוסיה הוא רק 23%.

מו הסקר עולה עוד כי בשנת 2009 מקרב כלל הנשים הנישאות 3.6% הן עד גיל 17- כך שבשנת 2009 1800 נערות צעירות נישאו בישראל לפני הגיען לגיל 17. 81% מהנערות הן מקרב הדת המוסלמית. בשנת 2010 ארעו בישראל מעל 500 לידות של נערות עד גיל 17. מעל 400 לידות היו של נשים מהדת המוסלמית ל-10% מהן לא הייתה זו הלידה הראשונה.
עוד עולה מן הדיווח כי בשנת 2010 היו בישראל קרוב למליון משקי בית עם ילדים – 45% מכלל משקי הבית בישראל. 41% ממשקי הבית היהודיים היו עם ילדים בעוד שבמגזר הערבי היו 69% ממשקי הבית עם ילדים.

בהיבט הרווחה עולה כי ב2010 כ-17% מהילדים עד גיל 17 היו רשומים במחלות לשירותים חברתיםי ברשויות המקומיים. 39% הוגדרו כנזקקים. 61% הוגדרו כך משום שהם משתייכים למשפחה בה אדם אחד לכל הפחות מוגדר כאדם נזקק. מהילדים המוגדרים כנזקקים, 55% הוגדרו ככאלה בגלל "תפקוד לקוי של המשפחה" בשל בעיות כמו "חינוך ובעיות התנהגות ילדים", "בעיות ביחסים בין הורים לילדים","בעיות בתפקוד האם או האב" או בשל בעיות אלימות כנגד הילדים או בעיות אלימות במשפחה.

נחגג מידי שנה ב-20 לנובמבר שנקבע כיום בו יצויין יום זה לשיפור המודעות לבריאותם ולשיפור איכות חייהם של ילדים בעולם. יום חג זה נקבע דווקא בתאריך הנ"ל משום שביום זה בשנת 1989 אישרה עצרת האומות המאוחדות את האמנה לזכויות הילד.

דילוג לתוכן