נתונים לרגל יום העוני הבינל

הלמס: נתונים אודות העוני בישראל, כוח העבודה, הפשיעה, הסביבה וההשכלה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחדשות חמות
עבודה משרדית. מקור: ויקיפדיה ברשיון PD. באדיבות סוכנות FEMA. צילום: Michael-Rieger

עוני, פשיעה, בסביבה ועבודה: דוח פני החברה הישראלית

מדוח פני החברה שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל יום העוני הבינלאומי מתחוור כי :

1. סיכון לעוני :בשנת 2011, עמד שיעור הילדים בסיכון לעוני במדינה על 40% לעומת 20% בממוצע במדינות האיחוד האירופי. 31% מאוכלוסיית מדינת ישראל נמצאה בסיכון לעוני בשנת 2011 לעומת 17% בממוצע באיחוד האירופי. מבין מדינות האיחוד האירופי- ספרד ויוון היו המדינות בעלות השיעור הגבוה ביותר של סיכון לעוני (20%). בשנת 2011, שיעור משקי הבית של משפחות חד-הוריות עם ילדים תלויים הנמצאים בסיכון לעוני, עמד על 44% (41% בשנת 2001). במדינות האיחוד האירופי שיעורם עמד על 35% בממוצע (32% ב-2001), בלוקסמבורג נמצא השיעור הגבוה ביותר של משקי בית אלו-46%. ברוב מדינות האיחוד האירופי עלה שיעור הילדים הגרים במשקי בית ללא מפרנס בשנת 2011 (9.3% ) בהשוואה לשנת 2001 (8.0%) בעוד שבישראל שיעורם ירד מ-11.6% בשנת 2001 ל-8.4% בשנת 2011.

2. השכלה גבוהה- בשנת 2011, אחוז מקבלי תואר ראשון ושני מכלל האוכלוסייה בישראל הגיע ל-36%, בממוצע מדינות ה-OECD אחוז מקבלי התארים הללו עמד על-39%. בפולין אחוז מקבלי תואר ראשון ושני היה הגבוה ביותר (58%) ובמקסיקו ובטורקייה אחוז זה היה הנמוך ביותר (21% ו-23% בהתאמה).

3. תכונות כוח העבודה : חוז הבלתי מועסקים בקרב בני 64-25 בשנת 2012 עמד על 5.9% במדינת ישראל לעומת 7.0% במדינות ה-OECD. שיעור התעסוקה בקרב אנשים בגילי העבודה העיקריים (בני 64-25) עמד על 74% בישראל בשנת 2012 לעומת 71.1% בממוצע במדינות ה-OECD.

4. סביבה- פסולת לנפש- בשנת 2010, כמות הפסולת הביתית הממוצעת לנפש ליום (1.7 ק"ג) במדינת ישראל הייתה גבוהה מזו שברוב מדינות ה-OECD (ממוצע OECD – 1.5 ק"ג).
ממוצע הפקת המים לנפש במדינות ה-OECD (850 מטרים מעוקבים) גבוה פי 3 ממוצע הפקת מים לנפש בישראל (220 מטרים מעוקבים) בשנת 2010.

5. פשיעה- שיעורי רצח – שיעורי הרצח בישראל עומדים על 2.4 ודומים לממוצע במדינות ה-OECD (2.1) ל-100 אלף נפש באוכלוסייה. באיסלנד, באוסטריה,בסלובניה וביפן שיעורי הרצח נמוכים מ-0.6 ל-100 אלף נפש באוכלוסייה. תקיפה- בישראל אחוז האנשים שדיווחו על תקיפה בשנת 2010 נמוך באופן משמעותי לממוצע מדינות ה-OECD (3.0%) ועומד על 1.8%. בצ'ילה ומקסיקו שיעורי התקיפה גבוהים ביותר בהשוואה ליתר המדינות.
מרגישים בטוחים ללכת לבד בחשיכה- בשנת 2010, אחוז האנשים שדיווחו כי הם מרגישים בטוחים ללכת לבד בשעות החשכה במדינות ה-OECD עמד על 67.3% בממוצע לעומת 73.3% בישראל.

דילוג לתוכן