עישון ועישון כפוי

עד כמה יעיל החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים על היקף העישון ועד כמה קיימת תופעת עישון כפוי פאסיבי במקומות בילוי ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
עישון וסיגריות. מקור : ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. מאת: CrazyD

ממצאי מחקר חדש מצביעים על היקף העישון הכפוי בישראל והשפעת חוק מניעת עישון במקומות ציבוריים

עד כמה יעיל החוק למניעת עישון ? מה השפעתו של החוק על מי שמעשן ? כיצד משפיעה המגבלה על עישון במקומות ציבוריים על הלא מעשנים בהיבט של עישון פאסיבי כפוי ? נתונים שנאספו בסקר ממשלתי חדש בנושא בריאות ועישון מעלה ממצאים אודות עישון בישראל וכן אודות עישון כפוי בישראל מאז כניסת החוק לתוקף בשנת 2007 לפיו אסור העישון במקומות ציבוריים.

לפני כארבע שנים, הרחיבה הכנסת את האיסור לעשן במקומות ציבוריים גם למניעת עישון במקומות בילוי כמו מסעדות, פאבים ודיסקוטקים. עם זאת, חרף האיסור שנאכף בתחילה באופן נרחב יותר, התרחבה מגמה של עקיפת החוק והחוק לא מיושם במקומות רבים ברחבי הארץ, בין השאר בשל העדר כוח אדם לאכיפה.
מן הממצאים של סקר משרד הבריאות והגורמים השונים, עולה כי למרות שהחוק הורחב כבר ב 2007 לאיסור עישון במקומות ציבוריים, רבים מהישראלים מדווחים על חשיפתם לעישון פאסיבי כפוי בבואם למקומות בילוי ציבוריים, באופן שמרמז על כך שהחוק לא נאכף ולא מבוצע באופן המונע עישון.
כך הממצאים מעלים כי 70% מהאנשים שאינם מעשנים אשר בילו בפאבים בשנה האחרונה דיווחו על עישון כפוי. יחד עם זאת, דיווחו שליש מהאנשים המעשנים כי החוק המונע עישון במקומות ציבוריים גרם להם לעשן פחות.
מבדיקת של השלכותיו של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים ויישומו עלה עוד כי החוק אכן הוביל להפחתה בכמות העישון של אנשים המעשנים באופן ניכר: בממוצע 33% מהאנשים הפחיתו את הסיגריות שעישנו בשל החוק. בפרט עולה כי נשים יהודיות הפחיתו את העישון בעקבות החוק באורח המשמעותי ביותר- הפחתה של 41.5% בעישון, גברים ערביים הפחיתו בעישון 38.7%, גברים יהודים 34.9% ואילו נשים ערביות הפחיתו בעישון כ-20% בעקבות החוק.
עוד מעלים הממצאים כי אנשים שאינם מעשנים סובלים מעישון פאסיבי כפוי בעקבות אי שמירה על החוק המונע עישון במקומות ציבוריים, במידה רבה כך ש73.1% מקרב הנשים היהודיות שלא מעשנות ובילו בפאב במהלך השנה האחרונה נחשפו לעישון פאסיבי כפוי שיעור דומה של 70.3% מקרב הגברים היהודים שהיו בפאב בשנה האחרונה דיווחו על חשיפה לעישון כפוי ואילו 55.1% מקרב הגברים במגזר הערבי ו53.3% מקרב הנשים בנות המגזר הערבי .

הממצאים הוצגו בהתבסס על נתונים שנאספו על ידי המחלקה לחינוך וקידום בריאות שירותי בריאות הציבור ומשרד הבריאות הישראלי, בצוותא עם המרכז הלאומי לבקרת מחלות, במסגרת סקר הבריאות הלאומי בנושאי "עמדות, ידע והתנהגות" בכנס הלאומי לקידום בריאות שנערך לאחרונה בירושלים.

דילוג לתוכן