עליה באיידס: סמי מועדונים והעדר חשש מהמחלה

נתוני משרד הבריאות מצביעים על עלייה במקרי ההידבקות במחלה בין היתר בשל שימוש בסמי מועדונים והפחתת החשש מהשפעות המחלה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבוריחסים זוגיים
נגיף הHIV. תמונה מויקיפדיה

עליה בשיעור הנדבקים באיידס במיוחד בעקבות שימוש מוגבר בסמי מועדונים ופחות חשש מהמחלה
נתוני משרד הבריאות שפורסמו מעלים כי במדינת ישראל חלה עלייה בכמות הנדבקים באיידס ובמיוחד בקרב גברים מקרב קהילת הגייז בישראל. יועץ ראש שירותי בריאות הציבור לאיידס ולשחפת ממשרד הבריאות וארגון חוש"ן, הדוקטור זהר מור מדגיש כי ממחקר התנהגות שערך ב-2010 כחמישית מהגייז שהשתתפו במחקר, דיווחו שלא השתמשו בקונדום בעת קיום יחסי מין אנאליים בשישה החודשים שקדמו לעריכת המחקר. וכן כי 25% מהגייז שהשיבו על השאלון המחקרי דיווחו על שימוש ב"סמי מועדונים" בזמן יחסי המין.

נתונים אלה דומים לממצאים שעלו בסקר קודם שנערך על ידי ד"ר מור בשנת 2005 והם מדגישים את המסקנה לפיה השיפור ביעילות הטיפול התרופתי באיידס מורידים את האיום הנתפס מהמחלה ולכן את הזהירות וכך גם שימוש בסמי מועדונים ואלכוהול המפחיתים את יכולת קבלת ההחלטות ומובילים לקיום יחסי מין בלתי מוגנים.

ארגוני בריאות בעולם מצביעים על כך כי בשנת 2010 לבדה נדבקו באיידס רחבי העולם כ2.7 מליוני אנשים ובסיכום כולל בעולם חיים כ-35 מליוני אנשים עם נגיף הHIV . זאת בהשוואה לכ-430 מקרים של הידבקות באיידס שאותרו בישראל ב-2010 (ושיעור של 382 מקרים בכל שנה בין 2006 לשנת 2010). במדינת ישראל אותרו מתחילת שנות השמונים ועד שנת 2010 מעל 6500 נשאי וחולי איידס שאובחנו, ומתוכם נפטרו מעל 1,100 ועזבו את ישרל כ180. הערכות של גורמי הבריאות הן שקיימים בישראל כיום כ-7,800 אנשים הנושאים בגופם את נגיף הHIV (לרבות נשאים שלא אובחנו ככאלה).

דילוג לתוכן