עלייה בהוצאה הלאומית לחינוך

ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה בשנת 2016 ב-94.8 מיליארד ש"ח, שהם 7.8% מהתוצר המקומי הגולמי.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורעסקים כלכלה ניהול
חוזרים ללימודים לאחר חופשת הקיץ הארוכה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Robert Michael

הלמ"ס: ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה בשנת 2016 ב-94.8 מיליארד ש"ח, שהם 7.8% מהתוצר המקומי הגולמי.

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההוצאה הלאומית לחינוך (במחירים קבועים) עלתה בשנת 2016 ב-5.0%, בהמשך לעלייה של 3.3% ב-2015 ושל 5.7% ב-2014 . ההוצאה השוטפת לחינוך לנפש עלתה ב-3.0%, בהמשך לעלייה של 3.6% בשנת 2015 .

מן הנתונים עולה כי ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה ב-94.8 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים שהם 7.8% מהתוצר המקומי הגולמי, בדומה לשנת 2015. ההוצאה הלאומית לחינוך עלתה ב-5.0%, במחירים קבועים, לעומת שנת 2015, בהמשך לעלייה של 3.3% בשנה הקודמת.
עוד מתחוור כי בהוצאה הלאומית לחינוך לנפש חלה עלייה של 3.0% (במחירים קבועים), בהמשך לעליות של 1.2% ושל 3.7% בשנים 2015 ו- 2014 בהתאמה.
משקי הבית מימנו 21.9% מההוצאה הלאומית לחינוך בדומה לשנת 2015. המגזר הממשלתי (הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות ממשלתיים ללא כוונת רווח) מימן כ-78.1% מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך, בדומה לשנת 2015.
ההוצאה השוטפת לתלמיד עולה עם העלייה בדרג החינוך; בשנת 2014, עלות לימודיו של תלמיד בחינוך הגבוה (אקדמיה, אוניברסיטאות) גדולה כמעט פי שניים מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך העל-יסודי, וקרוב לפי שלושה מהעלות של תלמיד בחינוך הקדם-יסודי.
ההוצאה הלאומית לחינוך כוללת את ההוצאה השוטפת בכל מוסדות החינוך הציבוריים והפרטיים בכל הדרגים, מחינוך קדם-יסודי (גילי 6-0) עד להשכלה גבוהה, הוצאות משקי בית לשיעורים פרטיים, לספרי לימוד וכד', וכן הוצאות לבניית מוסדות חינוך חדשים ולרכישת ציוד (השקעות בנכסים קבועים).

דילוג לתוכן