רפואה בישראל: עלייה בהוצאות על מחקרים בעלי מימון מיוחד

רפואה בישראל: עלייה בהוצאות על מחקרים בעלי מימון מיוחד

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחדשות חמות
חדר בבית חולים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

בבתי החולים בישראל מתבצעת פעילות מחקרית משמעותית הן במהותה והן בהיקף הכספי ובכוח האדם המושקע בה. סקר מו"פ בבתי חולים בישראל נערך לראשונה בשנת 2009 על ידי הלמ"ס בשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח. השנה נערך הסקר בפעם השנייה והוא מתייחס לנתוני המו"פ במימון מיוחד בבתי חולים כלליים בלבד לשנת 2012.

הרפואה בישראל: עלייה בהוצאות על מחקרים בעלי מימון מיוחד. עיקר המימון מחו"ל.

מתוצאות סקר המחקר והפיתוח בבתי חולים בישראל בשנת 2012 מתחוור כי :

• סך ההוצאות על מחקרים בעלי מימון מיוחד בבתי חולים כלליים הגיע ב-2012 ל-431 מיליון ש"ח בהשוואה ל-301.7 מיליון ש"ח בשנת 2009 (שנת הסקר הקודם). זוהי עלייה של 43% ב-3 שנים. בבתי חולים ממשלתיים היוותה ההוצאה 43% מסך ההוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד בכל בתי החולים, במגזר קופ"ח – 40% ובמגזר מלכ"ר – 17%. השכר היווה 57% בממוצע מסך ההוצאות למחקרים מיוחדים לשנת 2012.

• מדד ההוצאה על מחקרים בעלי מימון מיוחד למיטת אשפוז עלה בצורה ניכרת – במגזר קופ"ח הייתה עלייה של 88% לעומת שנת 2009 ובמגזר מלכ"ר – עלייה של 29% לעומת הסקר הקודם.

• ההוצאות הגבוהות ביותר על מחקרים בעלי מימון מיוחד היו בבתי חולים השייכים למגזר הממשלתי. מבין האגפים המקצועיים השונים, בולטת ההוצאה על המחקר הנעשה באגף מחלות פנימיות. כמו כן, ההוצאות הגבוהות ביותר נצפו במחוז ירושלים והדרום.

• המממנים העיקריים של מחקרים בעלי מימון מיוחד בבתי החולים הכלליים היו מחו"ל (53%) ומהמגזר העסקי (30%). עיקר המימון נותב לבתי חולים ממשלתיים (47%).

• בשנת 2012, חלק ניכר מהרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני, עבדו באגפים לרפואה פנימית (28%) ובאגף ילדים, יולדות ונשים (23%).

• מספר המתמחים הגבוה ביותר היה בבתי חולים השייכים למגזר הממשלתי (50%) ולמגזר קופ"ח (37%).

• במסגרת לימודי התואר השני והשלישי, מרבית הסטודנטים מודרכים בבתי חולים השייכים למגזר הממשלתי (24% בכל אחד מהתארים). רובם הודרכו בבתי חולים במחוז ירושלים והדרום (21% לתואר שני ו-19% לתואר שלישי).

דילוג לתוכן