עמדות הציבור בנושא מבצע צוק איתן

סקר עמדות באונ' חיפה :תמיכה ציבורית רחבה במבצע צוק איתן

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
ישראל. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי.

סקר עמדות הציבור שנערך בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה מעלה ממצאים מעניינים בנושא תפיסת מבצע צוק איתן בעיני הציבור הישראלי:

מן הממצאים עולות מספר מסקנות בדבר עמדות הציבור בנושא מבצע צוק איתן:

התנאים של 85% מהציבור היהודי-ישראלי להפסקת "צוק איתן" – הפסקת ירי הטילים ופיצוץ או אטימה של כל המנהרות מעזה לישראל

התנאים של 85% מהציבור היהודי-ישראלי להפסקת "צוק איתן" – הפסקת ירי הטילים ופיצוץ או אטימה של כל המנהרות מעזה לישראל, כך , כך עולה מסקר עמדות שערך בימים האחרונים ד"ר יובל פיינשטיין חוקר לאומיות ועמדות מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. עוד עולה מהסקר כי 91% מהציבור היהודי-ישראלי תומך או נוטה לתמוך בפעולה הקרקעית בעזה, 74% חושבים שהפעולות בעזה משיגות את מטרותיהן ורק 4.2% חושבים שהיציאה למבצע "צוק איתן" הייתה טעות.

הסקר הנוכחי נערך בימים ד'-ו' האחרונים (23-25.7) בקרב 1007 נשאלים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל מגיל 18 ומעלה. הסקר נערך כחלק ממחקריו של ד"ר פיינשטיין בנושאי לאומיות ועמדות פוליטיות ביחס למצבי מלחמה ושלום והוא נערך על ידי "מדגם יעוץ ומחקר" ו-iPanel.

כאמור, בקרב הציבור היהודי בישראל התמיכה במבצע היא כמעט מוחלטת. 77% תומכים במידה רבה בהפצצות האוויריות על עזה, 17% תומכים בכך ו-4.5% נוטים לתמוך, כשבסה"כ רק 1.5% מהציבור היהודי אינו תומך בהפצצות.

מבחינת תמיכה במבצע הקרקעי, 50% תומכים במידה רבה, 28% תומכים ועוד 14% נוטים לתמוך, זאת למול 9% בלבד שלא תומכים בפעילות הקרקעית.

82% לא מסכימים עם כך שההחלטה לצאת למבצע "צוק איתן" הייתה טעות ועוד 11% נוטים שלא להסכים לכך, ורק 4% חושבים שזו הייתה טעות (עוד 3% נוטים לחשוב שזו הייתה טעות).

23% מהציבור היהודי מסכים במידה רבה מאוד שהמבצע משיג את היעדים ועוד 51% מסכים במידה רבה. 22.5% מהציבור היהודי מסכים עם כך במידה בינונית ורק 3% חשים שהמבצע לא משיג מטרותיו.

כאמור, 86% ו-85% מהציבור היהודי שמים את הפסקת ירי הטילים לישראל ופיצוץ ואיטום כל המנהרות כתנאים להפסקת המבצע (בהתאמה) וכ-51% מהציבור היהודי שם את הפלת משטר החמאס כתנאי להפסקת המבצע. רק 7% מהציבור היהודי רואה בריבוי נפגעים לצה"ל כתנאי להפסקת הפעולה בעזה ו-3% רואים בפגיעה נרחבת בפלסטינים לא חמושים כסיבה להפסקת הלחימה.

לאור ממצאים אלה, אין זה מפתיע כי כ-80% הביעו גאווה רבה בצה"ל ועוד 15% הביעו גאווה, כשפחות מ-2% אמרו שהם אינם גאים בצה"ל. מספרים דומים מאוד היו גם בנוגע לגאווה בישראל ואהבה כלפי מדינת ישראל.

ומה צריך להיות היחס כלפי אלה שלא מסכימים למבצע? מהממצאים עולה כי 57% הסכימו או הסכימו מאוד לכך שבעת המלחמה יש לאסור על הפגנות אזרחים כנגד הצבא ועוד כ-17% נטו להסכים עם כך, כך שבסך הכל, כמעט שלושה רבעים מהציבור היהודי חשים שיש לאסור על הפגנות כנגד פעילות הצבא. קצת פחות ממחצית מהציבור (49%) הסכימו או הסכימו במידה רבה כי למפגינים אלה יש להתייחס כאל בוגדים.

בסך הכל, 65% מהציבור היהודי מרוצים או מרוצים מאוד מהאופן שבו מנהל ראש הממשלה נתניהו את המבצע ועוד 26% די מרוצים מתפקודו, כך שפחות מ-10% אינם מרוצים.

34% מהציבור היהודי מסכים או מסכים מאוד עם כך שערביי ישראל אינם אזרחים נאמנים ואחוז דומה אף מסכים או מסכים מאוד עם כך שהם מהווים איום בטחוני.רק 12% ו-15% חושבים בוודאות שהם כן אזרחים נאמנים וכי הם אינם מהווים איום ביטחוני.

אולם למרות כל הממצאים האלה, הפתרון המועדף להסדר שלום עתידי עם הפלסטינאים הוא עדיין פתרון שתי המדינות: 42% מהציבור היהודי חושבים שכך צריך להראות הסכם השלום העתידי; הפתרון הבא מבחינת תמיכה הוא העברה כפוייה של הפלסטינים לשטחי ירדן, כש-20% מהציבור תומך בכך. פתרונות של סיפוח של הגדה המערבית ועזה, או רק של הגדה המערבית, עם ובלי מתן זכויות מלאות זוכים לפחות מ-10% תמיכה.

לדבריו של ד"ר פיינשטיין, אין כמעט הבדלים בין גברים ונשים במשתנים העיקריים. הבדל אחד הוא שיש פחות נשים שהביעו תמיכה מוחלטת ("מסכימה מאוד") בפעולה הצבאית. באופן דומה, הצעירים (18-25) נוטים פחות להביע תמיכה מוחלטת בפעולה הקרקעית. לדבריו של החוקר, ייתכן כי זה נובע מכך שעיקר נטל הלחימה והסיכונים מוטל על קבוצה זו.

דילוג לתוכן