ערבים בהשכלה גבוהה בישראל – מקבלי תואר ראשון

ערבים בהשכלה גבוהה בישראל - מקבלי תואר ראשון

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
בניין לימודי רפואה של הטכניון בחיפה. מקור: ויקיפדיה. ברשיון CC BY מאת Golf-Bravo

ערבים בהשכלה גבוהה בישראל – מקבלי תואר ראשון

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים אודות השכלתם הנרחבת של ערבים בישראל. מבין הנתונים המתפרסמים עולה כי :

• בשנת תשע"ב (2011/12) קיבלו 3,606 ערבים תואר ראשון. מקרב בוגרים אלו 2,613 היו מוסלמים, 627 -נוצרים ו-366 – דרוזים.

• בשנת תשע"ב שיעור הערבים בקרב כלל בוגרי תואר הראשון בגילי 29-18 בישראל, היה 10.3%. לעומת זאת, שיעור הערבים בקרב כלל אוכלוסיית ישראל בגילים אלה היה 22.8%.

• בתשע"ב, 11.2% מכלל מקבלי תואר ראשון באוניברסיטאות היו ערבים, לעומת 4.5% באוניברסיטה הפתוחה, 5.1% במכללות האקדמיות ו-30.7% במכללות האקדמיות לחינוך.

• תחומי הלימוד שבהם שיעורי הערבים היו הגבוהים ביותר בקרב כלל מקבלי תואר ראשון היו: חינוך והכשרה להוראה (30.0%), מקצועות עזר רפואיים (26.5%), שפות ספרויות ולימודים רגיונליים (17.4%) ומדעי הרוח הכלליים (15.5%). התחומים שבהם שיעורי הערבים הנמוכים ביותר היו: עסקים ומדעי הניהול (3.4%), אמנות, אומנויות ואמנות שימושית (2.9%) וחקלאות (2.0%).

• השיעורים הגבוהים ביותר של ערבים בקרב כלל מקבלי תואר ראשון היו במקצועות הלימוד הבאים: שפה וספרות ערבית (64.4%), מדעי הרפואה המעבדתית (51.5%), רוקחות (47.2%), לשון עברית (44.2%), סיעוד (35.3%), סטטיסטיקה (34.5%) וספרות עברית (33.9%).

• מתוך 3,606 בוגרים ערבים, 2,649 היו נשים (73.5%).

• בקרב כלל הנשים שקיבלו תואר ראשון בשנת תשע"ב, שיעור הערביות היה 12.1%, ואילו בקרב כלל הגברים שקיבלו תואר ראשון בשנה זו, שיעור הערבים עמד על 7.2%.

• גילם החציוני של הסטודנטים הערבים שקיבלו תואר ראשון היה צעיר מזה של היהודים והאחרים ב-2.8 שנים.

דילוג לתוכן