ערב חג המולד 2014: בישראל חיים למעלה מ-160 אלף נוצרים

ערב חג המולד 2014: בישראל חיים למעלה מ-160 אלף נוצרים. 2% מאוכלוסיית ישראל.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
דתות. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי. איור:Wiki-vr

ערב חג המולד 2014: בישראל חיים למעלה מ-160 אלף נוצרים. 2% מאוכלוסיית ישראל.

לקראת חג המולד שיחול מחר, 25.12.2014, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידע אודות אוכלוסיית הנוצרים בישראל. על פי הנתונים, בסוף 2013, 79.4% מהנוצרים בישראל היו נוצרים ערבים. היתר היו נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחתם היהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ (לשעבר). 

על פי הנתונים המתפרסמים, היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת (כ-22.4 אלף), חיפה (14.7 אלף), ירושלים (12 אלף), ושפרעם (9.7 אלף), נכון לסוף 2013.

מן הנתונים עולה כי הגיל החציוני בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים ב-2012 היה 29.1 שנים, ושל הכלות הנוצריות – 24.7. עוד מתחוור כי בשנת 2013 נולדו 2,602 תינוקות לנשים נוצריות, מהם כ-73% לנשים נוצריות ערביות (1,908 תינוקות).

הנתונים מצביעים על כך שמספר הילדים הממוצע עד גיל 17 במשפחות נוצריות עם ילדים עד גיל זה הוא 1.9, נמוך בהשוואה למשפחות היהודיות (2.3) ובהשוואה למשפחות המוסלמיות (2.9).

מן הפרסום עולה כי שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל בני 15 ומעלה) בקרב נוצרים בגילי 15 ומעלה היה 64.4% (69.4% בקרב גברים ו-60.3% בקרב נשים). שיעור התעסוקה בקרב נוצרים ערבים היה 53.7% (63.5% בקרב גברים  ו-44.6% בקרב נשים).

הערבים הנוצרים מובילים בקבלת תעודות בגרות העומדות בדרישות הסף של האוניברסיטאות. 61.5%  מהערבים הנוצרים קיבלו בתשע"ג תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות, והיו מועמדים פוטנציאליים להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה. זאת בהשוואה ל-52.5% מתלמידי החינוך העברי, ל-47% מהדרוזים ול-38% מהמוסלמים.

11.3% מהסטודנטים הנוצרים הערבים לתואר ראשון, למדו בתחום מקצועות העזר הרפואיים, בהשוואה ל-5.2% מקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון בארץ. שיעורים גבוהים של סטודנטים נוצרים ערבים נמצאו גם בתחומים: רפואה (3.0% בהשוואה ל-1.0%, בהתאמה), מדעי הטבע והמתמטיקה (11.4% לעומת 9.7%, בהתאמה) והשפות, הספרויות והלימודים הרגיונליים (2.9% לעומת 1.7%, בהתאמה). נתונים אלה אינם כוללים את האוניברסיטה הפתוחה. 

 

דילוג לתוכן