צילומי חזה לא מפחיתים תמותה מסרטן ריאות

ממצאי החוקרים העלו ששכיחות מקרי המוות של נבדקים שעברו צילומי רנטגן חזה מידי שנה לא היו נמוכים באופן משמעותית מאחרים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבוררנטגן
צילום רנטגן חזה. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי. באדיבות USGOVERNMENT

מחקר: צילומי רנטגן של החזה לא סייעו להפחתת שיעורי התמותה בקרב נבדקים

כיצד משפיעה מעקב שוטף לגילוי סרטן על שיעור התמותה ? האם בדיקות של צילומי חזה באמצעות רדיוגרף מודרני – מכשיר רנטגן יכולות לסייע באיתור סרטן ריאות לדוגמה באופן שיפחית את התמותה בקרב אנשים שעוברים בדיקות כאלה באופן קבוע ?

ממצאי מחקר חדש מעלים כי השפעת של בדיקות צילומי רנטגן שנתיות למיפוי הריאות לאיתור סרטן הריאות, מוטלת בספק. במחקר ביקשו החוקרים לבחון לבחון את ההשפעה של צילומי רנטגן של החזה שהתבצעו על בסיס שנתי קבוע, על שיעור התמותה מסרטן הריאות.

לשם כך בחנו החוקרים שכיחות של מקרי מוות בקרב קבוצה של 77445 נבדקים בקבוצת הניסוי שזכו למעקב שנתי שכלל במשך 4 שנים – שכלל צילום רנטגן/ בדיקות הקרנה ברדיוגרף מידי שנה. את הממצאים השוו החוקרים עם שיעור התמותה מסרטן הריאות בקרב 77456 נבדקים בקבוצת הביקורת שלא זכו לבדיקות מיוחדות מידי שנה אלא לטיפול מעקב רפואי רגיל על ידי הרופא המטפל שלהם. המחקר נערך ב10 מרכזים בארצות הברית בין שנת 1993 לשנת 2001 ועלל 154901 נבדקים בני 55 עד 74.

ממצאי המחקר

מן הממצאים עלה כי שיעור התמותה מסרטן ריאות לא היה שונה באופן משמעותי ומובהק בי ןהנבדקים שלא עברו מעקב מיוחד לבין קבוצת הניסוי בה הנבדקים עברו מעקב של צילום רנטגן בחזה מידי שנה למשך 4 שנים.

במהלך 13 שנות המחקר נמצאו 20.1 מקרי סרטן ריאות לכל ,10,000 שנות אדם בקרב הנבדקים שעברו צילומי רנטגן ואילו בקרב הנבדקים שלא עברו רנטגן מידי שנה במשך 4 שנים, היה שיעור מקרי הסרטן 19.2 לכל 10,000 שנות אדם. כלומר הפרש מינורי בשיעור השכיחות של סרטן זה. הממצא החשוב היה זה שהצביע על כך שלמרות שלא היה הבדל בין קבוצות הנבדקים בשיעור השכיחות של סרטן הריאות, בקבוצה שעברה בדיקות רנטגן שהיו עשויות לסייע לאיתור ואבחון מוקדם של המחלה שיעור התמותה היה 1213 מקרי מוות ואילו בקבוצה שלא עברה כל אבחון באמצעות בדיקות רנטגן היו כמות מקרי המוות מסרטן הריאות 1230- הבדל בלתי משמעותי.

ממצאים אלה מעלים לדעת החוקרים את המסקנה כי בדיקות שנתיות של רנטגן חזה לא מפחיתות את שיעורי התמותה מסרטן הריאות, בהשוואה למעקב רפואי רגיל.

 

דילוג לתוכן