רק 29% מהישראלים מתגוררים בשכירות

נתונים ארוכי טווח מראים כי פחות משליש מהישראלים בלבד שוכרים דירה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורעסקים כלכלה ניהול
העיר צפת- בה הוחלט להקים בית ספר לרפואה. מקור: ויקיפדיה. ברשיון CC3-By-sa מאת: Beny-Shlevich-Volland

רק 29% מהישראלים מתגוררים בשכירות

ממצאי סקר ארוך טווח שמפרסמת הלמ"ס אודות מצבם הכלכלי של משקי הבית בישראל, המבוסס על סקר העוקב לאורך שנים אחר מדגם קבוע של משקי בית שמייצגים את כלל אוכלוסיית ישראל מעלה כי כ-70% מהישראלים מתגוררים בדירה בבעלות שלהם או של בן משפחה והיתר בשכירות.

הנתונים הרואים אור הם תוצאה של סקר ייחודי, הנערך מזה השנה השלישית ברציפות. זהו פרויקט משותף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר ומשרד החינוך. מן הממצאים של הסקר עוד עולה כי :

• 68% ממשקי הבית גרים בדירה בבעלותם או בבעלות קרובי משפחה ו-29% ממשקי הבית גרים בדירה בשכירות.
• 73% מהזוגות שיש להם ילדים (וגיל הילד הצעיר קטן מ-18 שנה) גרים בדירה בבעלותם ו-25% מהם גרים בשכירות.
• 63% ממשקי הבית מתגוררים בדירה רגילה בבניין מגורים, 11% מתגוררים בדירת גג, בדירת גן או בדירת דופלקס, 14% ממשקי הבית מתגוררים בבית פרטי בודד וכ-12% נוספים מתגוררים בקוטג' דו-משפחתי או טורי.
• אחוז משקי הבית הערבים הגרים בדירה בבעלותם במחוזות תל אביב והמרכז (93%) ובמחוזות חיפה והצפון (84%) גבוה יותר מאחוז משקי הבית היהודים שגרים בדירה בבעלותם (68% ו-72%, בהתאמה).
• ככל שעולה ההכנסה ברוטו לנפש, כך יש יותר משקי בית שגרים בבית פרטי או בקוטג'.
• בכ-16% ממשקי הבית ביישובים בכל האשכולות השיבו כי ניתן לראות אנטנות סלולריות מחלון כלשהו בביתם.
• 35% ממשקי הבית ביישובים שבאשכולות 3-1 ציינו כי הם סובלים מזיהום אוויר, לעומת 22% ממשקי הבית ביישובים שבאשכולות 7-4 ו-28% ממשקי הבית ביישובים שבאשכולות 10-8.
• כמחצית (51%) ממשקי הבית ביישובים שבאשכולות 3-1 ציינו כי הם סובלים מרעש מכבישים לעומת 37% ממשקי הבית ביישובים שבאשכולות 10-8.

דילוג לתוכן