שינוי אקלים והתפרצות מגיפות

מה הוביל להתפרצות הקורונה? ומה הקשר בין מגיפות להתחממות הגלובלית? התשובה מצויה אולי בעטלפים. ממצאי מחקר חדש מצביעים על קשר אפשרי בין התפרצות מגיפות כמו קורונה לבין שינוי האקלים. ממצאי המחקר מצביעים על שינוי אקלים שהובילו לשינויים סביבתיים. שינויים אלה תרמו להשפעה על סביבת המחיה של בעלי חיים. בכלל זה שינוי האקלים והסביבה הובילו לנדידת ...

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורנגיף קורונה
מחקר חדש מצביע על שינוי האקלים כמעוררי שינוים סביבתיים ונדידת עטלפים המובילה להתפרצות מחלות ומגיפות. צילום: Pixabay Syaibatul Hamdi

מה הוביל להתפרצות הקורונה? ומה הקשר בין מגיפות להתחממות הגלובלית? התשובה מצויה אולי בעטלפים. ממצאי מחקר חדש מצביעים על קשר אפשרי בין התפרצות מגיפות כמו קורונה לבין שינוי האקלים. ממצאי המחקר מצביעים על שינוי אקלים שהובילו לשינויים סביבתיים. שינויים אלה תרמו להשפעה על סביבת המחיה של בעלי חיים. בכלל זה שינוי האקלים והסביבה הובילו לנדידת עטלפים בסין.

המחקר ראה אור בכתב העת Science of The Total Environment. על פי המחקר עטלפים הם ככל הנראה בעלי החיים המהווים מקור של נגיף הקורונה SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 ונגיפים נוספים. המדענים מדגישים שכמות הנגיפים השונים מסוג קורונה ואחרים בעטלפים משמשים אינדיקציה לכך. לדעת המדענים שינויים סביבתיים השפיעו על סביבת העטלפים. שינוי זה גורם לנדידה של עטלפים מסביבתם הטבעית. שינוי זה הוביל לחשיפת מיני בעלי חיים רבים ליחסי גומלין עם עטלפים שהגיעו מסביבה אחרת ובכך תורם להפצת נגיפים מבעלי חיים שעד כה לא הגיעו לסביבות מחיה אלה.

האקלים משנה את הסביבה ומוביל לנדידת בעלי חיים והפצת נגיפים חדשים

עטלפים נושאים חיידקים ונגיפים הינם מחוללי מחלות. המגע של עטלפים אלה עם בעלי חיים אחרים הם פוטנציאל להפצת מגיפות. וככל הנראה ייתכן שהמגע בין עטלפים אלה שנמצאו כנושאים עשרות נגיפים וזני  קורונה  במהלך השנים האחרונות, הוביל להדבקת הפנגולינים ומשם לבני אדם.

מחקר קצר שהועלה באוניברסיטה החקלאית בדרום סין הצביע על כך שלכאורה פנגולינים הם החיה שתיווכה בין העברת נגיף הקורונה מעטלפים לבני אדם. ביקורות רבות נשמעו כנגד הפרסום. מדענים התייחסו למחקר כמעורר שאלות שראוי לבחון. עם זאת המחקר זכה לביקורת כבלתי מספק ולא ממצה מבחינה אמפירית. זאת בין היתר משום שלא איזכר ראיות או ממצאים מדעיים בנושא.

בין אם הפנגולין והעטלף הם החוליות בשרשרת ההדבקה, ובין אם לאו, ברור מהמחקר כי שינוי האקלים משפיעים על התהוות הבעיה. המדענים מדגישים את שינוי האקלים המשפיע על שינוי סביבת הגידול של בעלי חיים כמעודד התפרצות מגיפות דומות.

דילוג לתוכן