שיעור הנישואין בישראל -מהגבוהים במדינות ה OECD

עוד מתברר שפער הגילים בין החתן לכלה בנישואין ראשונים גבוה יותר בקרב יהודים בהשוואה למוסלמים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
נישואין. מקור: ויקיפדיה ברשיון CC by צילום: David-Ball

על פי נתונים חדשים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2017 לקראת טו באב – יום האהבה עולה כי הממצאים מעידים על כך שבמדינת ישראל (נתוני שנת 2015), 53,579 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, מתוכם 39,111 זוגות יהודים, 12,516 – מוסלמים, 1,009 – דרוזים ו-877 זוגות נוצרים.
שיעור הנישואין הגולמי הוא 6.4 לאלף בכלל האוכלוסייה, 6.2 לאלף בקרב היהודים, 8.5 לאלף בקרב המוסלמים, 7.4 לאלף בקרב הדרוזים ו-5.3 לאלף בקרב הנוצרים.
שיעור הנישואין הגולמי בישראל בשנת 2015 (6.4 לאלף) הוא מהגבוהים במדינות ה OECD, שבהן נע שיעור זה בין 3.1 לאלף בפורטוגל וסלובניה לבין 7.8 לאלף בטורקיה.

נישואין בישראל

עוד עולה מן הנתונים שפורסמו לקראת יום האהבה כי גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.6 (28.0 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.2 (26.1 בקרב היהודיות).

מן הממצאים עולה כי כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף 1970 ל-62% בסוף שנת 2015. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-46%. במקביל, כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית מ-3% בסוף 1970 ל-12% בסוף שנת 2015. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-9%.

הלשכה מפרסמת עוד כי בהיבט של דיווחים על נישואין בחו"ל בשנת 2015: בשנת 2015, דווחו למרשם האוכלוסין כ-9,300 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.
ב-41% ממקרי הנישואין האלה (3,835 זוגות), שני בני הזוג היו רשומים במרשם האוכלוסין. ב-40% ממקרי הנישואין (3,739 זוגות) רק הגבר היה רשום במרשם האוכלוסין, וב-19% ממקרי הנישואין (1,725) רק האישה הייתה רשומה במרשם האוכלוסין.

עוד מתברר כי פער הגילים בין החתן לכלה בנישואין ראשונים גבוה יותר בקרב יהודים בהשוואה למוסלמים. בקרב היהודים, בכ-45% מכלל מקרי הנישואין פער הגילים בין החתן לבין הכלה היה בין שנה לשלוש שנים. לעומת זאת, בקרב המוסלמים רק ב-32% מכלל מקרי הנישואין פער הגילים היה בין שנה לשלוש שנים.

דילוג לתוכן