תוחלת חיים ביישובי ישראל

דו"ח חדש : באיזו עיר בישראל תוחלת החיים הגבוהה ביותר ? מה ההבדלים בין המחוזות והמגזרים בישראל בתוחלת החיים ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחדשות חמות
העיר צפת. בקרוב ייפתח בית הספר לרפואה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום:Matic18

פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל

נתונים הלקוחים מתוך הפרסום לכבוד הכנס השנתי של משרד הבריאות "מערכת הבריאות מתמודדות עם אי שיויון" בדבר פרופיל בריאותי דמוגרפי של היישובים בישראל 2009-2005 (פרסום המשותף ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד הבריאות Health and Social Profile of the Localities in Israel, 2005-2009) לרבות נתונים דמוגרפיים, בריאותיים וחברתיים לפי רמות גיאוגרפיות: מחוזות, נפות ורשויות מקומיות בישראל. מעלים כי בישראל תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה במהלך 2009-2005 עמדה על 80.7 שנות חיים, 82.6 בנשים, 78.8 בגברים.

על פי הממצאים ישנם הבדלים משמעותיים בתוחלת חיים בין המחוזות הנפות וערים גדולות. הבדלים אלה משקפים את הרכב האוכלוסייה, הבדלים חברתיים כלכליים ונגישות וזמינות של שרותי בריאות ורווחה. מן הממצאים עולה כי הפער בין המחוז עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר (אזור יהודה והשומרון – 83.4) לבין המחוז עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר (דרום- 79.6) עמד על 3.8 שנים; הפער בין היישוב עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר מבין כל היישובים בהם מעל 50,000 תושבים (רעננה-85.5) לבין היישוב עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר (רהט-77.1) עמד על 8.4 שנים. עוד מתפרסם כי נמצא כי קיים קשר חיובי בין הרמה החברתית -כלכלית של היישוב לבין תוחלת החיים – ככל שהמדד החברתי-כלכלי של היישוב גבוה יותר, כך תוחלת החיים גבוהה יותר. מגמה זו נכונה למרבית היישובים להוציא מספר יישובים בהם הרמה החברתית-כלכלית נמוכה ולמרות זאת תוחלת החיים גבוהה –בני ברק, ירושלים ובית שמש.

– על פי הממצאים : מבין הערים הגדולות בישראל בהן מעל 100,000 תושבים (14 ערים)- ברמת גן תוחלת החיים הגבוהה ביותר (82.6) ובבאר שבע תוחלת החיים הנמוכה ביותר (79.8) – פער של 2.8 שנים.

– מן הנתונים עולה כי שיעורי תמותה מסרטן גבוהים יותר ביישובים יהודיים מאשר ביישובים ערביים. שיעורי התמותה ממחלות לב ושיעורי אשפוז כללי, גבוהים יותר ביישובים ערביים מאשר ביישובים יהודיים.
– מהפרסום מתברר כי יחסית לשנים 2002-1998, תוחלת החיים עלתה בכל הערים, אך הפערים בין הערים נשארו בסדר גודל דומה.
– מהממצאים עולה כי מבין הערים בישראל בהן 99,999-50,000 תושבים (13 ערים): ברעננה תוחלת החיים הגבוהה ביותר (85.5) וברהט תוחלת החיים הנמוכה ביותר (77.1) – פער של 8.4 שנים. ארבע הערים עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר, הן ערים ערביות או מעורבות: רהט, נצרת, רמלה ולוד.

דילוג לתוכן