תוכנית לאומית לשימוש באנטיביוטיקה

משרד הבריאות פרסם תוכנית לאומית לשימוש מושכל בתרופות אנטיביוטיות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורמוסדות וארגונים רפואיים
אנטיביוטיקה נגד חיידקים. חיידקי סלמונה חודרים לתאים אנושיים. צילום: Us National Institutes of Health

לנוכח התפתחות זני חייקים עמידים מפרסם משרד הבריאות תכנית לאומית לשימוש נכון באנטיביוטיקה

בחוזר מנכ"ל, משרד הבריאות בישראל פירסם לאחרונה את עיקרי תוכניתו הלאומית לשימוש מושכל בתרופות אנטיביוטיות. זאת לנוכח התרעות מוסדות בריאות בינלאומיים רבים בדבר הצורך של מדינות שונות בעולם לפעול באופן נכון באמצעות התוויות לשימוש מושכל בתרופות אנטיביוטיות על מנת לפעול למניעת התפתחות זנים נוספים של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, בעקבות שימוש הולך וגובר בתרופות אלה והתפתחות תחלואה משמעותית בשל כך. 

על פי החוזר, התוכנית תופעל בכלל מערכת הבריאות, תחת פיקוחו ובקרתו של המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לתרופות אנטיביוטיות במשרד הבריאות.
מבחינה מהותית נקבע בחוזר כי התוכנית תעניק סמכות ואחריות למנהל המוסד הרפואי לשימוש באנטיביוטיקה במוסד שלו באופן מושכל והוא יהיה נתון לפיקוח של התכנית, תוך שימנה לצורך כך במוסד אחראי לניהול אנטיביוטיקה וכן ועדה לשימוש מושכל באנטיביוטיקה אשר "תפעל כתת וועדה של הועדה המוסדית למניעת זיהומים ומניעת עמידות לתרופות אנטיביוטיות". מדובר בכללים שיחולו על רופאים וצוותים רפואיים במוסדות רפואיים בכלל כמו בתי חולים, מרפאות של מוסדות בריאות ציבוריים כמו קופות חולים, במרפאות פרטיות, בבתי חולים פרטיים ועוד.

מפרסום החוזר עולה כי מרכיבי התוכנית כוללים עקרונות מתווה באשר לביצוע בדיקות אבחנתיות מתאימות לפני תחילת טיפולים, טיפול אמפירי המבוסס על מגמות מיקרוביולוגיות מקומיות, התאמות טיפולים דפיניטיבים לתוצאות בדיקות והפסקת מתן תרופות מיותר, תוך שימוש בניטור שימוש באנטיביוטיקה, פרסום הנחיות לטיפול ומניעה במצבים שכיחים המצריכים טיפול אנטי-ביוטי, השתתפות בפרסום "אנטיביוגרם מקומי" שמטרתו להבחין במגמות עמידות מקומיות ולכוון טיפול אמפיאי יעיל ולהעריך תוצאות פעילות כנגד עמידות חיידקים, הגבלת שימוש בתכשירים מסוימים, נהלים בנושא, פיתוח כלי עזר ותוכניות הדרכה, לאבות ייעוץ לצוותים המטפלים ועוד.

 

דילוג לתוכן