תעסוקה ואנשים עם מוגבלויות

תעסוקה וכלכלה- נתונים לציון היום הבינ"ל למען אנשים עם מוגבלויות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
עבודה משרדית. מקור: ויקיפדיה ברשיון PD. באדיבות סוכנות FEMA. צילום: Michael-Rieger

שילוב תעסוקתי של אנשים עם מוגבלויות

לציון היום הבינלאומי למען אנשים עם מוגבלויות, המתקיים מידי שנה בחודש דצמבר, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידע אודות קושי בתפקוד יומיומי ומוגבלויות חמורות של ישראל מעל גיל 20, בהתבסס על נתוני הסקר החברתי 2011. 

באשר להיקף תופעת אנשים עם מוגבלויות– ממצאי הדו"ח מעלים כי 24 אחוזים מבני ה20 ומעלה מתאפיינים במוגבלות של בעיה פיזית או בריאותית כלשהי אשר מפריעה להם ברמה כלשהי או מפריעה להם עד מאד בתפקוד היומיומי.
הנתונים מעלים כי ל27% מהישראלים בני 20 ומעלה יש בעיות זיכרון והתרכזות כך שהם מדווחים על קושי לזכור או להתרכז במידה מסוימת ואילו 5% סובלים מבעיות זיכרון וריכוז קשות כך שהם מדווחים שהם מאד מתקשים או לא זוכרים מידע.

הממצאים מצביעים עוד על כל שמעל חמישית מהאוכלוסיה הבוגרת בישראל (21%) מתקשה ללכת או לעלות במדרגות ומעל 10% מתקשה מאד בעליה במדרגות או בכלל לא יכול ללכת.

ברמה הכלכלית והתעסוקתית מתפרסמים נתונים לפיהם 44% מהסובלים ממוגבלות חמורה (16% מהאוכולוסיה סובלים ממוגבלות חמורה כלשהי) מועסקים בעבודה כלשהי לעומת 74% תעסוקה בקרב אנשים ללא מוגבלויות בגילאי 20 עד 64. עוד עולה מן הדו"ח באשר לתעסוקה וכלכלה כי 39% מהמועסקים הסובלים ממוגבלות חמורה זוכים לשכר חודשי של עד 5,000 ש"ח בחודש לעומת שיעור של 39% מהאנשים המועסקים ולא סובלים ממוגבלות, שזוכים לשכר זה.

עוד עולה מן הדו"ח כי 41% מהמועסקים הסובלים ממוגבלות חמורה סבורים שההכנסה שלהם נמוכה בהשוואה לזו של אנשים בעלי אותה השכלה. זאת בהשוואה ל29% מהמועסקים ללא מוגבלות שחושבים שהכנסתם נמוכה מזו של אנשים בעלי רמת השכלה דומה.

דילוג לתוכן