2013: 8 מליון תושבים בישראל

ישראל 2013 : שמונה מליון תושבים במדינה

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבור
ישראל. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי.

ישראל 2013 : 8 מליון תושבים. 75% מהאוכלוסייה יהודית. 20.5 % ערבים

כמה אנשים חיים בישראל? כמה יהודים יש בישראל וכמה מוסלמים ונוצרים ? בפתחה של שנת 2013 מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומדני אוכלוסיה באשר לתושבים המתגוררים במדינת ישראל.

מן הנתונים עולה כי בתחילת שנת 2012 על פי האומדנים המעודכנים של הלמ"ס כללה אוכלוסיית מדינת ישראל כשמונה מליוני תושבים. הנתונים עולה כי מתוך שמונה מליוני תושבים בקירוב מעל שלושת רבעי מהאוכלוסייה נמנתה על בני הדת היהודית – 75.4% ולעומת זאת 20.6% מהאכולוסיה היו ערבים. 4% מהאוכלוסיה הוגדרו כ"אחרים"- כלומר אוכלוסיה שאינה ערבית או יהודית וכוללת אנשים שאינם מסווגים לפי דת במשרד הפנין כולל נוצרים לא ערבים.

נכון ל31 בדצמבר היה המספר המדויק של האוכלוסיה בישראל 7,981,000 תושבים. האומדנים אינם כוללים אנשים המצוים בישראל ללא אשרה חוקית ולא כוללת את האוכלוסיה של העובדים הזרים המתגוררת בישראל ומונה לפי הערכות כמאתיים אלף עובדים זרים נכון לשנת 2011.

מקרב אותם 7.981 מליון תושבים, היו 6,015,000 תושבים יהודים, 1,648,000 ערבים ו319,000 "אחרים" לפי אומדני הלשכה.

מן הנתונים המתפרסמים עולה כי במהלכה שנת 2012 גדלה אוכלוסיית מדינת ישראל ב1.8%. בשנה זו נולדו בישראל 170 אלף תינוקות. יחד עם זאת במהלך השנה נוספו לישראל כ-145,000 תושבים. קצב גידול אוכלוסיה זה דומה לאחוז הגידול באוכלוסייה במהלך העשור האחרון.

על פי הנתונים שהתפרסמו מתחוור שהעלייה למדינת ישראל ממשיכה בקצב לא דל ובשנת 2012 עלו לישראל כ16,500 עולים חדשים.

דילוג לתוכן