התקלה בבדיקות קורונה במעבדת מכון ויצמן

משרד הבריאות מבהיר כי לא ניתנה הוראה לתרגם תשובה גבולית כחיובית. לא יבוצעו בדיקות במכון ויצמן עד לסיום התיקונים של הליקויים.

דקל שחף

עודכן בתאריך

בריאות הציבורנגיף קורונה
בדיקות מעבדה. אילוסטרציה:Michal Jarmoluk PIXABAY

משרד הבריאות קובע כי התקלה בבדיקות קורונה במעבדת מכון ויצמן. משרד הבריאות מבהיר כי לא ניתנה הוראה לתרגם תשובה גבולית כחיובית. לא יבוצעו בדיקות במכון ויצמן עד לסיום התיקונים של הליקויים. שמדר הבריאות הודיעו על סיום בדיקת התקלה במעבדה במכון ויצמן. ממשרד הבריאות נמסר כי "הנושא אותר על ידי בתי החולים אסותא, קפלן וברזילי ובאמצעות בדיקות חוזרות במעבדות של בתי החולים. במשרד הבריאות מעדכנים כי על פי הבדיקה במכון היו 19 בדיקות False positive כלומר אנשים נמצאו כחולים על אף שהם לא היו חולים."

מכון ויצמן: מקור הבעיה נעוץ בפרשנות התוצאות ולא באיכותן

על רקע פרסום מכון ויצמן לפיה מקור התקלה בחלק קטן מהבדיקות השגויות היה הנחית משרד הבריאות לתרגם תשובות גבוליות כתשובות חיוביות בבדיקות הקורונה משרד הבריאות כי "לא ניתנה הנחייה למעבדות לתרגם תשובה גבולית לתשובה חיובית."

מעבדת מכון ויצמן לא ממשיכה לעבוד עד תיקון הליקויים :"המעבדה במכון ויצמן תחזור לעבוד לאחר סיום עבודת התיקונים לפי דרישות משרד הבריאות. משרד הבריאות עובד יחד עם מכון וייצמן בתיאום ושיתוף מלא למען הצלחה במשימה הלאומית המשותפת."

פרסום זה של משרד הבריאות הועבר על רקע הביקורת כלפי משרד הבריאות ומכון ויצמן בנושא פרשת הבדיקות השגויות. הביקורת הציבורית התעוררה על כך שבוצעו בדיקות שהובילו לתוצאות שגויות ואשפוז מיותר של מבוגרים בבתי חולים, דבר שחשף אותם לסכנת הידבקות אף שהיו בריאים.

בתגובה לפרסום על הבדיקות השגויות שהונחה האחריות לפתחה של מעבדת מכון ויצמן הגיבו במכון ויצמן באופן חריף כנגד משרד הבריאות שמבצע "התחמקות מאחריות וחיפוש אשמם." ש"מקומם לא יכירם בתחומי המדע והרפואה.

תגובת מכון ויצמן כנגד התחמקות מאחריות וחיפוש אשמים על ידי משרד הבריאות

במסגרת תגובת מכון ויצמן נכתב כי לנוכח שמועות, פרסומים ותדרוכים של גורמים שונים, מכון ויצמן למדע מבקש לעדכן ולחדד את העובדות והממצאים הבאים:

"1. מכון ויצמן למדע העמיד לרשות משרד הבריאות מעבדה מתקדמת, שפועלת תחת ניהול של משרד הבריאות.
2. המידע על 29 בדיקות מבית-האבות "זהבית" שנטען כי נבדקו במעבדה זו – שגוי. הבדיקות האלה לא נערכו במכון ויצמן למדע.
3. 5 בדיקות, ולא 11 כפי שדווח בטעות, מבית-האבות "בית הדר" שנמצאו במעבדה זו חיוביות, ובבדיקה נוספת נמצאו שליליות, נבחנו ופורשו כחיוביות על-ידי משרד הבריאות, לפי הקריטריון שמגדיר מקרים גבוליים כ"חיוביים".
4. הטענה שלפיה מקור התוצאות הגבוליות שפורשו כחיוביות הוא בזיהום במעבדה, נבדקה לעומק על ידינו ועל-ידי משרד הבריאות – ונמצאה לא נכונה בעליל. לפי דו"ח בדיקה של משרד הבריאות, מקור אי ההסכמה באותן 5 בדיקות "…נעוץ בפרשנות התוצאות ולא באיכותן".
5. מכון ויצמן למדע קורא למשרד הבריאות להמשיך ולפעול יחד, בשותפות אמת ובהגינות, במאבק הלאומי בקורונה, לטובתם ולרווחתם של כל תושבי ישראל. התחמקות מאחריות ו"חיפוש אשמים", מקומם לא יכירם בתחומי המדע והרפואה."

על רקע פרסום תגובה זו התפרסמה תגובת משרד הבריאות היום השוללת את טיעוני מכון ויצמן.

דילוג לתוכן