FDA אישר בדיקה ביתית ל HIV

ללא מרשם: בדיקת רוק ביתית תאתר נשאי איידס HIV בתוך 20 דקות

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורבדיקות דם
נגיף הHIV. תמונה מויקיפדיה

FDA אישר לשימוש רחב ערכה פשוטה לשימוש לאבחון HIV תוך 20 דקות בבית באמצעות בדיקת רוק פשוטה

רוצים לדעת האם אתם נשאי נגיף האיידס HIV ומתביישים להבדק מחשש שנשאותכם תוודע ? בקרוב תשווק ערכת בדיקת נשאות איידס – נגיף HIV שתציע לנבדק בדיקה ביתית פשוטה באמצעות רוק לאיתור נוגדנים המצויים בדמו שיעידו האם הנבדק נשא HIV אם לאו. התוצאות יופיעו בתוך 20 דקות. הבדיקה לא תצריך מרשם מהרופא. עלותה לצרכן טרם הובררה.

בתום שנים רבות של דיונים ובחינות מעמיקות, ועדה של ה- FDA מינהל התרופות והמזון האמריקאי אישרה את השימוש רחב ההיקף לציבור הרחב בערכת OraQuick לשימוש ביתי בה יכול כל אדם לבדוק האם הוא נשא של נגיף האיידס HIV. הערכה מיוצרת על ידי חברת OraSure כבר שווקה לפני עשור בארה"ב אולם כעת אושר שימוש רחב היקף בה וללא צורך במרשם רופא. על פי הודעת היצרנית, מידת הדיוק שלה באבחון הנגיף עולה על 99% – על פי החברה הערכה מזהה באופן מדויק 99.3% מהנשאים של נגיף הHIV. מנגד, הערכה זיהתה באופן נכון 99.8% מהאנשים ללא HIV.

OraQuick אושרה לבדיקת נגיף HIV מסוג HIV-I וכן HIV-2 . הערכה מצריכה הכנסה של מקלון ספוגי לדגימת רוק בין השיניים לחניכיים. לאחר ספיגת הרוק, נדרש הנבדק להכניס את המקלון לתוך בקבוק קטן. בתום עשרים דקות, מופיע קו המצביע על הימצאות נוגדנים ונשאות איידס או העדרם.

דילוג לתוכן