OECD דירג לראשונה את מערכת הבריאות בישראל

ד"וח ארגון OECD : מערכת הבריאות הישראלית איכותית אך נדרש שיפור

שי לביא

עודכן בתאריך

בריאות הציבורחינוך, חברה, משפט
ישראל. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי.

ארגון ה-OECD דירג בפעם הראשונה את מערכת הבריאות הישראלית. בדו"ח זוכה ישראל למחמאות על איכות הרפואה אך נדרש שיפור.

בעוד כחודש תפרסם לראשונה המשלחת הבינ"ל מטעם ארגון הOECD דו"ח מקיף בדבר מערכת הבריאות הישראלית. במהלך הצגת הדו"ח יציגו נציגי הארגון את הממצאים והמלצותיהם בנושאי אי השוויות במסגרת הכנס השלישי "מערכת הבריאות מתמודדת עם אי-השוויון ב26.11.12.

ארגון OECD התחיל לפני שנה לבחון את איכות מערכת הבריאות בישראל ושיגר משלחת בינ"ל של מומחי רפואה ומדיניות בריאות מטעמו ומחוץ לארגון כבר בחודש נובמבר 2011 . במסגרת זו נפגשו נציגי המשלחת עם גורמים מקצועיים וניהוליים שונים בישראל לרבות סיור בבתי חולים בישראל, ביקור במרפאות קופות החולים, נועדו עם נציגי ארגוני זכויות חולים ונציגי ארגונים כמו ההסתדרות הרפואית.

מהודעת משרד הבריאות עולה כי עיקרי הממצאים של הארגון שיוצגו בהרחבה ידונו בנושאים אלה: דו"ח הארגון ה-OECD מציין כי מדינת ישראל הקימה את אחת ממערכות הבריאות המוצלחות ביותר בקרב מדינות ה-OECD במהלך 15 שנים האחרונות מאז שנחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הדו"ח מצביע על כך שחרף רמות נמוכות של הוצאות בריאות בישראל, מערכת בריאות מתאפיינת בשירותי רפואה ראשונית באיכות גבוהה. על פי הדו"ח מערכת הבריאות מתאפיינת באיכות טובה ובפרט בזיהוי מוקדם של מחלות כרוניות וכן כאיכותית בתמיכה באנשים החיים עם מצב בריאותי, אשר מונע ביקורים מיותרים בבתי חולים- למשל בטיפול במחלת הסוכרת. עוד עולה מן הדו"ח כי ישראל נדרשת להמשיך לפעול לשימור ומשיכת כוח אדם מקצועי למערכת הבריאות, ולעודד איכות בלימודי הרפואה למען שימור היתרון של כוח האדם האיכותי עממנו נהנתה מימי העלייה של יהודי ברית המועצות, להקפיד על שיטות איסוף מידע רפואי איכותיות, להגביר מאמץ לשיפור איכות הטיפול, המעקב הרפואי וטיב השירות ולאתר פערים בתחום הבריאות ולהנגיש את שירותי הבריאות באופן שיוויוני יותר.

דילוג לתוכן