PET MR בהשוואה ל PET CT

ממחקר חדש מתחוור כי ייתכן שהדיוק באבחון הגידול הראשוני ויחסו לאיברים הסמוכים גבוהה יותר ב PET MR בהשוואה ל PET CT

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות הציבורבדיקות
חלוקת תאי סרטן. מקור: ויקיפדיה. אילוסטרציה: באדיבות המכון הלאומי האמריקאי לרפואה NIH

PET MR בהשוואה ל PET CT : מחקר חדש בנוגע להשפעה האבחנתית של דימות על חולות בסרטן צוואר הרחם

מחקר ישראלי חדש במימון האגודה למלחמה בסרטן בדק את ההשפעה האבחנתית של אמצעי דימות רפואיים על חולות בסרטן צוואר הרחם. סרטן צוואר הרחם מופיע לרוב בעשור הרביעי לחיים. קביעת מידת ההתפשטות של גידול זה חשובה להגדרת שלב המחלה, לתכנון הטיפול ולפרוגנוזה של החולה ולכן חייבת להיות מדויקת ביותר.

הערכת מידת ההתפשטות ברוב החולות בסרטן צוואר הרחם מבוססת על דימות רפואי באמצעות שתי בדיקות נפרדות: תהודה מגנטית (MR), ו – PET CT (המבוסס על קרינה מפוזיטרונים הנפלטים מסוכר-גלוקוז המסומן בחומר רדיואקטיבי, בשילוב עם בדיקת CT.

מכשיר ה- PET MR משלב שימוש בחומר רדיואקטיבי הפולט פוזיטרונים עם דימות באמצעות תהודה מגנטית והינו עדיין בשלבי פיתוח ומחקר ונמצא בכ-150 בתי חולים בעולם, בעיקר במרכזים אוניברסיטאיים. המכשיר מאפשר למעשה ביצוע בדיקה בודדת המשלבת את היתרונות של כל טכנולוגיה בנפרד.

המחקר שבוצע במהלך השנתיים האחרונות, במימון האגודה למלחמה בסרטן, התקיים במכשיר PET MR יחיד בארץ, במכון לרפואה גרעינית בבית חולים אסותא ברמת החייל. המחקר נערך על ידי צוות בראשות פרופ' גרושר מנהל תחום הרפואה הגרעינית במרכזים רפואיים אסותא וד"ר דומצ'בסקי רופא בכיר עם מומחיות הן בדימות והן ברפואה גרעינית. למחקר גויסו 77 חולות שביצעו PET CT ו PET MR באותו יום עם הזרקה בודדת של חומר רדיואקטיבי.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את יתרונות המכשיר החדש בהשוואה לבדיקת ה PET CT, ולבחון האם קיימים הבדלים בין המכשירים ומה חשיבותם של ממצאים אלה והשפעתם על הטיפול כלומר: מעורבות בלוטות לימפה אזוריות, פיזור מרוחק, ופריצה לאיברים סמוכים, על הטיפול הקליני.

אמנם הנתונים עדיין בעיבוד, אולם קיים רושם שהדיוק באבחון הגידול הראשוני ויחסו לאיברים הסמוכים גבוהה יותר ב PET MR בהשוואה ל PET CT, וכי לא קיים הבדל משמעותי בין הבדיקות ברגישות לאבחון מעורבות בלוטות לימפה. תוצאות המחקר יפורסמו בהמשך בכתבי עת מדעיים.

החוקרים סבורים כי בהמשך, הגילוי וההערכה של סרטן צוואר הרחם יהיו באמצעות PET MR, וכך תיחסך מהנבדקות החשיפה הנוספת לקרינה מייננת (CT). זהו מחקר ראשון מסוגו בעולם במכשיר זה בקבוצת נבדקות זו למיטב ידיעת החוקרים.

דילוג לתוכן