אחד מכל תשעה ישראלים הוא אזרח ותיק

ישראל 2015 : 1 מתוך 9 ישראלים הוא מעל גיל 56. כ-3000 ישראלים מעל גיל מאה!

מערכת האתר

עודכן בתאריך

גיל הזהב
חיוך אופטימי. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by. צילום: Pavitrata

ישראל 2015 : 1 מתוך 9 ישראלים הוא מעל גיל 65. כ-3000 ישראלים מעל גיל מאה!

לרגל יום האזרח הותיק מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים אודות אוכלוסית גיל הזה בישראל : מן הנתונים עולה כי בסוף שנת 2014 חיו בישראל 900.1 אלף תושבים בני 65 ומעלה שהם 10.8% מתושבי המדינה. קרוב למחציתם (כ-45%) מעל לגיל 75. עם קום המדינה היוו בני ה-65 ומעלה 4% בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה. מאז 1995, חלקם באוכלוסייה יציב (כ-10%). על פי תחזיות האוכלוסייה, עד שנת 2035 יעלה חלקם ל-14.6%, והם ימנו כ-1.66 מיליון איש.

קבוצות אוכלוסייה וגיל
בסוף שנת 2014 היוו היהודים כ-88% מכלל בני 65 ומעלה (לעומת כ-75% מכלל האוכלוסייה) והערבים כ-8% (לעומת כ-21% מכלל האוכלוסייה).
חלקם של בני 65 ומעלה היה 12.7% באוכלוסייה היהודית ו-4.3% באוכלוסייה הערבית. חלקם היחסי הנמוך של בני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה הערבית נבע בחלקו משיעור גדול של ילדים באוכלוסייה זו כתוצאה משיעורי פריון הגבוהים.
בני 75 ומעלה מהווים כ-46% מכלל האזרחים הוותיקים באוכלוסייה היהודית וכ-36% באוכלוסייה הערבית.
התפלגות לפי מין
מכלל האזרחים הוותיקים, נשים מהוות כ-56% (503.4 אלף), וגברים כ-44% (396.7 אלף). חלקן היחסי של הנשים גדל עם העלייה בגיל. בגיל 85 ומעלה נשים מהוות כ-63% וגברים כ-37%.

חלקן היחסי של נשים בנות 65 ומעלה גבוה יותר מזה של הגברים בכל קבוצות האוכלוסייה, בעיקר בשל תוחלת החיים הגבוהה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים.

השוואות בין-לאומיות
שיעורם של בני 65 ומעלה מתוך כלל האוכלוסייה בישראל קטן יחסית למדינות המפותחות. לוח ה מראה את הפער בין ישראל לבין מדינות ה-OECD.

מוצא (יהודים ואחרים)
בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים כ-20% נולדו בישראל (ועוד 3.5% הם ילידי ישראל שגם אביהם יליד ישראל). כ-60% הנם ממוצא אירופה-אמריקה, ו-36% – ממוצא אסיה-אפריקה.

עולי בריה"מ (לשעבר)
חלקם היחסי של בני 65 ומעלה בקרב עולי בריה"מ (לשעבר), שעלו לארץ החל בשנת 1990, הוא 22.7% – פי שניים מחלקם באוכלוסייה (10.8%). חלקם היחסי של העולים מבריה"מ (לשעבר) מקרב האזרחים הוותיקים הוא 19.0%.

מצב משפחתי (נתוני סוף 2013)
יותר ממחצית מהאזרחים הוותיקים נשואים וכשליש מהם אלמנים.
בקרב הגברים – כשלושה רבעים נשואים. בקרב הנשים – פחות ממחצית נשואות.

הסדרי מגורים של בני 65 ומעלה

• כ-96% מבני 65 ומעלה התגוררו בשנת 2013 במשקי בית והשאר גרו במוסדות (לרבות דיור מוגן).

מגורים ללא בני משפחה

• כ-189 אלף גרו בגפם (23%, בהשוואה לכ-5% בקרב בני 64-18).
• נשים בנות 65 ומעלה גרו בגפן בשיעור גבוה פי 2.8 מאשר גברים (32% וכ-12%, בהתאמה), ויהודים בשיעור גבוה פי 1.4 מאשר ערבים (23% ו-17%, בהתאמה).
• כ-21 אלף גרו במשק בית עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם (לרוב מטפל), פי 2 ממספרם לפני כעשור; זאת בהשוואה לגידול של פי 1.3 בכלל בני 65 ומעלה.

מגורים עם בני משפחה

• כ-82% מהגברים בני 65 ומעלה גרים עם בת זוג (כ-303 אלף), בהשוואה ל-48% בלבד מהנשים בגיל זה שגרות עם בן זוג (כ-219 אלף).
• כ-4% מבני 65 ומעלה גרו במשק בית משותף עם משפחת ילדיהם (אך ללא בן/בת זוג), רובם (81%) אלמנים או אלמנות; תופעה זו שכיחה יותר בקרב נשים (7%) מאשר בקרב גברים (2%).

דילוג לתוכן