1 מכל 7 ישראלים בעל מוגבלות תפקודית חמורה

הלמ"ס: ל-14% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה כלשהי, 40% בקרב בני 65 ומעלה.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

גיל הזהבבריאות המשפחה
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

1 מכל 7 ישראלים בעל מוגבלות תפקודית חמורה

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות חמורה בישראל. הממצאים שפורסמו בנושא מוגבלות וקשיים בתפקוד יומיומי של בני 20 ומעלה, בוססו על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2014, שהתמקד באיכות הסביבה ובהון חברתי.

מן הממצאים המבוססים על דיווח עצמי, עולה לגבי בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה:

• ל-14% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה כלשהי, 40% בקרב בני 65 ומעלה.
• 10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות במדרגות כלל, 31% מבני 65 ומעלה.
• שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה, בכל הגילים: כרבע (24%) מחסרי תעודת בגרות, 9% מבעלי תעודת בגרות, כתעודה הגבוהה ביותר ו-8% מבעלי תעודה אקדמית.
• 54% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 54-25 מועסקים, לעומת 81% בשאר האוכלוסייה.
• 38% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 54-25 אינם בכוח העבודה, לעומת 15% בשאר האוכלוסייה.
• 23% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 4,000 ש"ח בחודש, לעומת 16% משאר המועסקים.
• 22% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חוששים לאבד את מקום עבודתם, לעומת 8% מקרב יתר המועסקים.
• 12% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חוששים שאם יאבדו את מקום עבודתם, אין כל סיכוי שימצאו מקום עבודה אחר, לפחות באותה רמת הכנסה שיש להם היום, לעומת 5% בקרב שאר המועסקים החושבים כך.
• בגיל 64-20, 19% מהאנשים עם מוגבלות חמורה חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 4% בקרב השאר.
• בגיל 64-20 15% מהאנשים עם מוגבלות חמורה חשים שאין להם למי לפנות במצוקה, לעומת 6% בקרב השאר.
• 76% השיבו בחיוב לשאלה אם בן משפחה קרוב שלך היה מתחתן עם אדם עם מוגבלות, האם היית מקבל זאת?

דילוג לתוכן