הישראלים רוצים משפחה בת 3 ילדים ומעלה

ממצאי הסקר החברתי של הלמ"ס מעלים נתונים מעניינים באשר לגודל המשפחה הישראלית האופטימלי

מערכת האתר

עודכן בתאריך

הורים ומשפחה
משפחה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Nils Fretwurst

 אילו נתונים מסקרנים מעלים ממצאי הלמ"ס באשר למשפחה הישראלית הממוצע ?

 מה מאפייניה של המשפחה הישראלית הממוצעת? מה השאיפות של ההורים הישראלים באשר למספר הילדים ? מה שיעור הילדים הרצוי במשפחה יהודית ממוצעת וכמה אחוז מן היהודים החרדים מעוניינים ביותר משבעה ילדים במשפחה?

ממצאי הסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלים כי כמות הההורים במשפחות בנות 1-3 ילדים מתחת לגיל 18 שחשים שבעי הרצון מהחיים הינו 92% . זאת בהשוואה לשיעור של  86% שביעות רצון בקרב הורים במשפחות בלי ילדים מתחת לגיל 18. עוד עולה מן הממצאים כי הורים במשפחות חד-הוריות המגדלות ילדים בני 18 שנים ומטה, שביעות הרצון עומדת על שיעור נמוך באופן משמעותי – 78%.

ממצאי הסקר מעלים נתונים מעניינים באשר לשאיפה של המשפחה הישראלית הממוצעת (מקרב בני המגזר היהודי בלבד): המשפחה הממוצעת של הורים בני 20 ומעלה מדווחים על העדפה ברורה להרחיב את המשפחה כך שתכלול ששלושה ילדים או יותר:  פחות מ-1% מעדיפים ילד אחד בלבד במשפחה, 12% מההורים מעדיפים שני ילדים במשפחה, 40% מעדיפים שלושה ילדים במשפחה, ו25% מההורים סבורים כי במשפחה רצוי שיהיו ארבעה ילדים. 14% מההורים העדיפו 5 ילדים או יותר. עוד עולה מן הנתונים כי בקרב ההורים החילוניים היו ההעדפות שונות : 55% מההורים לעתיד המגדירים עצמם חילונים סברו כי הגודל הרצוי של משפחה הוא שלושה ילדים 55% . לעומת זאת 19% דיווחו כי מעדיפים 4 ילדים במשפחה ו-אחוז דומה מעוניין בשני ילדים במשפחה. מקרב הנשאלים בני 20 או יותר אשר הגדירו את עצמם כיהודים חרדים, 34% העדיפו שבעה ילדים ויותר במשפחה האופטימלית בעוד ש- 48% ביקשו שלא לנקוב במספר הילדים האופטימלי למשפחה בעיניהם.


דילוג לתוכן