יום האישה – בריאות הורות ופריון נשים בישראל

לרגל יום האישה הבינ"ל היום -8 למרץ, מובא מקבץ נתונים אודות בריאות נשים, פריון, ילודה, אורח חיים ועוד.

שי לביא

עודכן בתאריך

הורים ומשפחה
הפגנה לרגל יום האישה הבינ

יום האישה הבינ"ל: בריאות, הורות ופוריות האישה בישראל

 

לרגל יום האישה הבינלאומי לשנת 2011, המצוין היום כבכל שנה בתאריך ה-8 למרץ, להלן לקט נתונים בנושא בריאות האישה ורווחתה, פוריות נשים בישראל וילדים, הרכב התא המשפחתי בו נוטלות חלק נשים ונתונים אודות תוחל חיים של נשים לעומת גברים, אורח חיים, עישון, פעילות גופנית של נשים ועוד. המידע מוגש באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בתחילתה של שנת 2010 חיו כ-2.78 מיליון נשים במדינת ישראל אשר הינן בנות 15 ומעלה; מעל 15% מתוכן הן נשים מעל גיל 65. לעומת זאת בישראל חיו כ-2.65 מליון גברים מעל גיל 15מתוכם רק 12% מעל גיל 65.

 

תוחלת חיים של נשים

 • בשנת 2009 עמדה תוחלת החיים הממוצעת של אישה במדינת ישראל על  83.5 שנים ואילו תוחלת החיים הממוצעת של הגברים – 79.7 שנים. בממוצע נשים יהודיות חיו יותר שנים-  תוחלת החיים שלהן הייתה בממוצע 83.9 שנים ואילו של נשים מקרב בנות המגזר הערבי הייתה- 80.7. מגמה זו נמצאה גם בתוחלת החיים של הגברים במגזר היהודי לעומת המגזר הערבי. הפער בתוחלת חיים בין גברים לנשים היה 2009 3.8 שנים, פער ההולך ומצטמצם בעבור האחרון אך לא במגזר הערבי (בו הפער בעשור האחרון בין תוחלת החיים של נשים לגברים התרחב לפער של 4.4 שנים במקום 3.2 שנים)
 • ביחס לנתוני שנת 2008, תוחלת החיים של הנשים בישראל בהשוואה בינ"ל מול תוחלת חיים במדינות ה-OECD, הייתה ממוצעת. תוחלת החיים של נשות ישראל דורגה במקום ה-12, בדומה לתוחלת החיים של נשים מקנדה ואיסלנד, תוחלת החיים הנמוכה בכשלוש שנים מתוחלת החיים של אישה ממוצעת ביפן- שהובילה בתוחלת החיים הממוצעת. להשוואה- תוחלת החיים של הגברים בישראל דווקא מדורגת במקום גבוה מאד בOECD והיא נמוכה רק ב0.7 שנים מזו של הגברים משוויץ, שמובילים בתוחלת החיים שלהם.

 

פריון וילודה:

 • בשנת 2009 היה הגיל שבו אישה ילדה לראשונה 27 שנים. גיל זה נמצא במגמת עליה, הקשורה גם במגמה של נישואים בגין מאוחר יותר.
 • במהלך שנת 2009 כ150 אלף נשים ילדו בישראל. אישה ישראלית יולדת במהלך חיה כ-3 ילדים. שיעור פריון זה גבוה מהקיים במדינות ה- OECD בו הפריון הוא – 1.6. החל משנת 2000 חלה ירידה בפריון של הנשים בנות הדת המוסלמית מ-4.7 ילדים לאישה לשיעור של- 3.7 ילדים בממוצע לאישה.

 

נישואין:

 • כ-50,000 נשים נישאו בשנת 2008 עם בחירי ליבן בחתונה. תשעים אחוזים מתוכן נישאו בפעם הראשונה, וגילן הממוצע של הנישאות בפעם הראשונה בחייהן היה 24.7 שנים.מתוך כל הנשים והגברים שהינם מעל גיל 45 כ- 95% התחתנו לפחות פעם אחת.
 • שיעור הנשים שהינן רווקות  בערים הגדולות בישראל: בתל אביב שיעור הנשים הרווקות (מתוך כלל הנשים בעיר) בנות 34-25 הוא 53%  לעומת שיעור גברים רווקים בתל אבי שהוא 72%, שיעור הרווקות בחיפה הוא 35% לעומת 58% גברים רווקים ואילו בעיר בני ברק הוא 18% בלבד בעוד ששיעור הגברים הרווקים הוא 22%.

 

נשים, הורות ומשפחה

 • · קרוב ל970 אלף נשים בישראל הן אימהות לילדים שטרם מלאו להם 17 שנים. קרוב ל-10% מהן, כ-95,000 הינן אמהות חד-הוריות. במגזר היהודי שיעור האימהות החד הוריות הוא 11% והוא גבוה יותר מפי שניים משיעור האימהות החד הוריות במגזר הערבי- שיעור של 5%.

 

 

בריאות האישה, פעילויות ואורח חיים

 • פעילות גופנית – בשנת 2009 פחות נשים עסקו בפעילות גופנית באופן סדיר בהשוואה לגברים: 19% מהנשים מעל גיל 25 עסקו בפעילות גופנית שלוש פעמים בשבוע או יותר, למשך חצי שעה לפחות בכל יום. זאת לעומת 22% מהגברים. בגיל 74-65 אחוז העוסקים בפעילות גופנית הוא המקסימאלי.
 • הרגלי עישון :נשים מעשנות פחות מגברים בממוצע. למרות הירידה בשיעור המעשנים בקרב שני המינים, 13% מקרב הנשים, שמעל גיל 20 דיווחו בשנת 2009 על כך שהן עישנו לפחות סיגריה אחת מידי יום בממוצע. שיעור זה היה נמוך יותר מפי שניים משיעור הגברים שדיווחו שהם מעשנים- 28%. בהשוואה לנשים ערביות נשים יהודיות מעשנות הרבה יותר – 14% לעומת 4%. (גברים ערבים- 45% לעומת גברים יהודיים -25%)
 • ביקורי רופאים: נשים מבקרות בממוצע אצל רופאים יותר, בהשוואה לגברים. ההבדלים מתעצמים בגילאי הפריון: בשנת 2009 ביקרה אישה אצל רופא בממוצע קרוב  ל-7 פעמים. זאת בהשוואה לגברים שמבקרים בממוצע 5.5 פעמים; בין גיל 44-25 גילאי הפריון המרכזיים, עמד ממוצע הביקורים לאישה על קרוב לכפליים מגברים – שישה ביקורים לעומת כ-3.5 ביקורים לגבר.
 • נהיגה: נשים מעורבות בתאונות דרכים פחות מגברים. למרות שבשנת-2009 היו הנשים 42% מכלל הנהגים בישראל, הן היוו רק כ-24% מהנהגים אשר היו מעורבים בתאונות דרכים ורק 26% מההרוגים.

 

דילוג לתוכן