יום המשפחה: מהי שביעות הרצון מזוגיות, יחסי מין ותקשורת במשפחה

כמה מהזוגות שבעי רצון מהזוגיות, כמה מהזוגות מקיימים סקס לפחות אחת לשבוע וכמה מהם רבים כל שבוע ?

שי לביא

עודכן בתאריך

הורים ומשפחה
מתח מיני. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Dirty Mafia

 כ-80% מהזוגות שבעי רצון מהזוגיות. כמחצית הזוגות הישראלים מקיימים יחסים לפחות פעם בשבוע. רק שליש מהזוגות רבים לפחות פעם בשבוע.

הזוגות הישראלים מקיימים יחסי מין יותר מאשר רבים אחד עם השני, מרביתם משוכנעים כי פחות ממחצית מהזוגות בוגדים אחד בשני, ועדיין הרוב היו רוצים לדעת על בגידה מצד בן/בת הזוג. בנוסף, למעלה מ-60% מהזוגות כיום לא מתקשרים באופן ישיר אלא באמצעות הוואטסאפ או הטלפון הסלולרי ולמעלה מ-90% מההורים בישראל חושבים שהם הורים טובים או טובים מאוד

ביום המשפחה נוהגים ליצור חיבור משפחתי באיחולים, אירועים, מתנות להוקרת תודה וברכות ליום המשפחה. הסקר השנתי שביצע מכון אדלר לכבוד יום המשפחה מעלה נתונים מעניינים לגבי היחסים המשפחתיים. מהסקר עולה כי החלפת עבודה היא הגורם המרכזי שיכול לשפר את איכות החיים, כ-80% מהזוגות שבעי רצון מהזוגיות שלהם ומדווחים שעיקר המריבות הן סביב חלוקת נטל העבודה בבית, 45% מהזוגות אוכלים או שותים יחדיו בכל יום וכ- 23% יוצאים לבילוי משותף לפחות פעם בשבוע

לכבוד יום המשפחה שחל החודש ביצע "מכון אדלר" את הסקר השנתי והפעם בקרב זוגות נשואים בעלי ילד אחד לפחות, הסקר בוצע על ידי מכון "מדגם" בראשות מנו גבע ומינה צמח וכלל 502 מרואיינים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת דוברת העברית בישראל בגילאי 18+ חברי הפאנל האינטרנטי iPanel.

בין השאר עולה מהסקר כי הזוגות הישראלים מקיימים יחסי מין יותר מאשר רבים אחד עם השני. כ-47% מהזוגות מקיימים יחסים לפחות פעם בשבוע, ובאשר למריבות ביניהם ? רק כ-30% רבים לפחות פעם בשבוע. 4% מהזוגות בישראל מקיימים יחסי מין מדי יום, 8.8% מקיימים יחסי מין בין 3-5 פעמים בשבוע וכ-34.3% מקיימים יחסי מין בין פעם לפעמיים בשבוע. 17.7% מקיימים יחסי מין פחות מפעם בשבוע, 5.8% מקיימים יחסי מין עד פעם אחת בחודש ו-6% מקיימים יחסי מין פחות מפעם בחודש. 2.2% מהזוגות כלל לא מקיימים יחסי מין ו-21.3% סירבו להשיב לשאלה זו או השיבו כי אינם יודעים.

ביחס לוויכוחים או מריבות בין בני זוג, 4.4% מהזוגות השיבו כי הם רבים כל יום, אותו האחוז 4.4% השיבו כי הם רבים בין 3-5 פעמים בשבוע, 21.3% רבים בין פעם לפעמיים בשבוע. 19.7% מהזוגות רבים פחות מפעם בשבוע, 15.1% רבים עד פעם אחת בחודש, 19.3% רבים פחות מפעם בחודש ו-8% השיבו כי כלל אינם רבים. 7.8% מהנשאלים סירבו להשיבו לשאלה זו או השיבו כי אינם יודעים.

ובאשר לנושאי המריבות – הזוגות בישראל רבים הכי הרבה סביב חלוקת נטל העבודה בבית, 32.1% מהמריבות נסבות סביב סוגיה זו. הסוגיה הבאה בתור בדירוג הסיבות למריבות היא הילדים – 25.5% מהמריבות בין בני הזוג הן סביב נושא זה, 14.1% מהריבים בין זוגות נסובים סביב ענייני כספים, 4.6% סביב ענייני עבודה ורק 2.4% סביב פוליטיקה. 9% מהזגות טוענים כי לא קיימים ביניהם חילוקי דעות ו-12.4% מהנשאלים סירבו להשיבו לשאלה זו או השיבו כי אינם יודעים.

ומה בנוגע לאיפה ואיך רבים? ביחס לדרך התקשורת המועדפת על הזוגות בישראל הנתונים מראים כי יותר מ-60% מהזוגות כיום אינם מתקשרים באופן ישיר אלא באמצעות הוואטסאפ או הטלפון הסלולרי. המשיבים נשאלו לגבי אמצעי התקשורת העיקרי עם בן זוגם, כאשר 33.3% מהזוגות מתקשרים באמצעות הודעות בוואטסאפ, עוד 25.1% בשיחה בסלולרי, 2.4% בלבד מתקשרים באמצעות שיחות בטלפון קווי וכ-38.4% בלבד מתקשרים אחד עם השני באופן ישיר בשיחות פנים אל פנים.

עם זאת, כ-80% מהזוגות בישראל שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד מהזוגיות שלהם, 42.8% מהזוגות שבעי רצון מהזוגיות שלהם במידה רבה מאוד, 35.9% שבעי רצון מהזוגיות שלהם במידה רבה, רק 14.5% מהזוגות שבעי רצון מהזוגיות שלהם רק במידה בינונית ו-3.8% מהזוגות בלבד שבעי רצון מהזוגיות שלהם במידה מועטה. 1.2% מהזוגות מהנשאלים השיבו כי כלל אינם שבעי רצון מהזוגיות שלהם ו-1.8% סירבו להשיב.

כ-50% מההורים בישראל מתאמים "מנהלות" בנוגע לבית ולילדים מדי יום, כאשר כ-5% כלל לא מתאמים "מנהלות" או עושים זאת פחות מפעם בחודש. כ-45% מהזוגות אוכלים או שותים יחדיו כל יום, 2.8% מהזוגות אוכלים או שותים יחד פחות מפעם בשבוע וכ-1% מהזוגות כלל לא אוכלים או שותים יחדיו או עושים זאת פחות מפעם בחודש.

22.7% מהזוגות בישראל יוצאים לבלות יחדיו לפחות פעם בשבוע, 31.1% מהזוגות יוצאים פחות מפעם בשבוע אך יותר מפעם אחת בחודש, ו-24.5% יוצאים יחדיו עד פעם אחת בחודש. 17.1% יוצאים יחדיו פחות מפעם בחודש וכ-5% לא יוצאים כלל או שלא יודעו/סירבו להשיב לשאלה.

עוד עולה מהסקר כי למעלה מ-90% מההורים בישראל תופסים עצמם כהורים טובים או טובים מאוד. כאשר 38% מההורים בארץ רואים עצמם כהורים טובים במידה רבה מאוד, עוד 53.4% רואים עצמם כהורים טובים במידה רבה, מה שמסתכם לכ-91.4% מההורים בישראל שמרוצים מאופן ההורות שלהם. רק 7.6% מההורים השיבו כי הם רואים עצמם הורים טובים במידה בינונית ו-0.6% השיבו כי הם הורים טובים במידה מעטה.

לשאלה ממה אתם הכי שבעי רצון במשפחתם – 44.8% מהנשאלים הכי מרוצים מהיחסים בין ההורים לילדים במשפחתם, לאחר מכן מהיחסים הזוגיים שלהם (30.1%) ובמקום השלישי מהיחסים עם המשפחה המורחבת (11.3%). כ-13.3% לא ידעו להשיב לשאלה מאיזה נושא הם הכי שבעי רצון במשפחתם.

ביחס לשאלה מה בעיקר יכול לשפר את איכות חייך – החלפת בן זוג, החלפת עבודה, מאהב, עזרה בגידול הילדים, או טיפול פסיכולוגי – 43% השיבו כי אינם יודעים או סירבו להשיב, אולם מקרב המשיבים בעלי הדיעה 38.2% אמרו כי החלפת עבודה תשפר את חייהם במידה הרבה ביותר, 32.2% השיבו כי עזרה בגידול הילדים תשפר את איכות חייהם במידה הרבה ביותר, 17% חושבים שטיפול פסיכולוגי הוא הדבר שהכי יסייע להם לשפר את איכות חייהם, 8.1% השיבו כי מאהב/ת ישפר את איכות חייהם במידה הרבה ביותר ו-4.6% השיבו כי החלפת בן זוג תשפר את חייהם במידה הרבה ביותר.

מרבית הזוגות בישראל מאמינים כי פחות ממחצית מהזוגות הנשואים בישראל בוגדים. הנשאלים נשאלו לגבי דעתם ביחס לשיעור הבגידות בקרב זוגות נשואים בישראל – רק 21.5% מאמינים כי לפחות מחצית מהזוגות או יותר מכך בוגדים, אולם 59.6% מאמינים כי פחות ממחצית מהזוגות בוגדים. 23.5% מאמינים כי בין רבע למחצית מהזוגות בוגדים, 27.9% מאמינים כי בין 10% לרבע מהזוגות בוגדים ו-8.2% מאמינים כי רק עד 10% מהזוגות בוגדים. 18.9% השיבו כי אינם יודעים להשיב לשאלה זו.

ביחס לשאלה האם הייתם רוצים לדעת במידה ובן זוגכם בגד בכם – יותר ממחצית מהאנשים השיבו כי היו רוצים לדעת במקרה כזה. 55.8% היו רוצים לדעת במידה ובן זוגם בגד בהם, 21.7% השיבו כי נראה להם שהיו רוצים לדעת אך הם לא בטוחים, 10.6% חושבים שלא היו רוצים לדעת במקרה כזה ו-6.4% בטוחים שלא היו רוצים לדעת. 5.6% אינם יודעים להשיב האם היו רוצים לדעת או לא.

מנכ"לית מכון אדלר אסנת הראל: "ליחסים בתוך הבית יש משמעות קריטית על מהלך חייהם של ההורה והילדים, בתוך ומחוץ לבית. בכל שנה עורך מכון אדלר סקר כדי להבין מהלכי רוח ועמדות באשר ליחסים הללו. הבית מהווה מגרש אימונים לחיים והילדים סופגים בתוכו את האווירה, הערכים והאמונות ומפתחים לעצמם את הסגנון שלהם. המרכז ליחסים במשפחה, במכון אדלר, נותן מענה מקצועי מותאם של יעוץ, טיפול והדרכה לאדם הפרטי, לזוגות, להורים, לאנשים בגיל השלישי ולמשפחות. הסקרים שאנחנו מקיימים בכל שנה מאפשרים לנו לדייק מענים ולבנות תכניות המאפשרות למידה, התנסות ומתן כלים לכל אדם לשפר ולצמוח בתוך מערכות היחסים."

דילוג לתוכן