לרגל יום האישה הבינלאומי: מה מאפיין את נשות בישראל

מה תוחלת החיים של נשים בישראל ? כמה מהמועמדים לדין פלילי הן נשים וכמה הם גברים? מה שיעור הסטודנטיות מבין הלומדים במוסדות אקדמיים?

שי לביא

עודכן בתאריך

הורים ומשפחהבריאות האישה
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

מה תוחלת החיים של נשים בישראל ? כמה מהמועמדים לדין פלילי הן נשים וכמה הם גברים? מה שיעור הסטודנטיות מבין הלומדים במוסדות אקדמיים?  לרגל יום האישה הבינלאומי: אודות נשים בישראל

לרגל יום האישה הבינלאומי מתפרסמים נתונים על ידי הלמ"ס אודות נשות ישראל. מן הנונים עולה כי בסוף שנת 2017 חיו בישראל 4,433,560 נשים, מתוכן 72.7% היו בנות 15 ומעלה. בקרב בנות 29-25, 51.5% מהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות היו נשואות, לעומת 74.4% מהנשים הערביות בקבוצת גיל זו. לשם השוואה לפני עשור, ב-2006, עמד הנתון על 55.1% בקרב יהודיות ואחרות ועל 79.6% בקרב ערביות.
בקרב בנות 49-45, 9.5% מהנשים באוכלוסיית היהודיות ואחרות היו רווקות, לעומת 11.9% מהנשים הערביות בקבוצת גיל זו. לשם השוואה לפני עשור, ב-2006, עמד הנתון על 5.9% בקרב יהודיות ואחרות ועל 10.5% בקרב ערביות.
חלקן של הנשים בנות 65 ומעלה מכלל אוכלוסיית הנשים היה 12.8%, בהשוואה ל-10.4% בקרב הגברים. חלקן הגבוה של הנשים בקרב בני 65 ומעלה נובע בעיקר מתוחלת חיים גבוהה יותר מזו של הגברים.
בקרב בני 65 ומעלה חלקן של נשים אלמנות היה 36.4%, לעומת 10.1% בקרב הגברים. לשם השוואה לפני עשור, ב-2006, עמד הנתון על 49.0% בקרב נשים, ו-14.3% בקרב הגברים.
52,809 נשים נישאו בשנת 2016. 47,379 (כ-90%) נישאו לראשונה. הגיל הממוצע של הנשים שנישאו לראשונה עמד על 25.1, בהשוואה ל-24.6 שנים ב-2006.
כ-178.9 אלף נשים ילדו במהלך שנת 2017. מספר הילדים הממוצע שאישה בישראל צפויה ללדת במהלך חייה (שיעור פריון כולל) הוא 3.11 ילדים, גבוה מהממוצע במדינות ה- OECD- 1.7.

משפחה ומגורים
בשנת 2018, כ-1.13 מיליון נשים בגיל 15 ומעלה היו אימהות לילדים עד גיל 17 (כ-36% מהנשים בגיל 15 ומעלה). כ-90% מאימהות אלו חיו עם בן זוג. היתר, כ-116 אלף נשים, עמדו בראש משפחות חד-הוריות.
אחוז הנשים הערביות שהיו אימהות לילדים עד גיל 17, היה גבוה מאחוז הנשים היהודיות (כ-42% ו-35%, בהתאמה).
כ-11% מהאימהות היהודיות לילדים עד גיל 17 עומדות בראש משפחות חד-הוריות, בהשוואה לכ-7% מהאימהות הערביות, בדומה לשנים הקודמות.

כ-9% מהנשים בגיל 15 ומעלה, גרות בגפן (כ-279 אלף נשים), בהשוואה לכ-7% מהגברים, בדומה לשנים הקודמות. אחוז הנשים היהודיות הגרות בגפן גבוה מאחוז הנשים הערביות הגרות בגפן (כ-10% לעומת כ-4%, בהתאמה).

אחוז הנשים בגיל 65 ומעלה, הגרות בגפן גדול כמעט פי 3 מאחוז הגברים בגיל זה (כ-32% בהשוואה לכ-12%, בהתאמה) בדומה לשנים הקודמות.

בריאות נשים
תוחלת החיים בישראל בשנת 2017 עמדה על6 בקרב נשים ועל 80.7 שנים בקרב גברים. תוחלת החיים של הנשים עלתה ב-0.4 לעומת שנת2016 ושל הגברים נשארה ללא שינוי. בשנים 2017-2007  תוחלת החיים בקרב הנשים עלתה ב-2.2 שנים ובקרב הגברים – ב-2.0 שנים.
תוחלת החיים בגיל 65 (כלומר מספר השנים שאדם בן 65 צפוי לחיות) בשנת 2017 עמדה על 22.3 בקרב נשים ועל 19.5 שנים בקרב גברים. לפני 20 שנה, הייתה תוחלת החיים בגיל זה 18.6 שנים בקרב נשים ו-16.3 שנים בקרב גברים.
שנות החיים הבריאים הצפויות מהלידה הן 65.4 בקרב נשים ו-65.6 בקרב גברים. כלומר נשים צפויות לחיות 77% מתוחלת החיים ללא בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד, וגברים – 81%.
הפער בתוחלת חיים בין נשים לגברים בשנת 2017 עמד על 3.9 שנים. במשך השנים לא חל שינוי משמעותי בפער וגם לפני 30 שנה הוא עמד על 3.4 שנים. בכל מדינות ה-OECD, תוחלת החיים של נשים גבוהה משל גברים, אך הפער בישראל הוא מהקטנים ביותר. הפער הממוצע במדינות ה-OECD עמד על 5.3 שנים בשנת 2016.
שתי סיבות המוות השכיחות בשנת 2016, הן בקרב נשים הן בקרב גברים היו שאתות ממאירות (סרטן) ומחלות לב. שאתות ממאירות גרמו ל-24.7% מהפטירות של נשים ול-25.7% מהפטירות של גברים, ומחלות לב גרמו ל-14.1% מהפטירות של נשים ול-15.0% מהפטירות של גברים.

דילוג לתוכן