מה מאפיין אתה המשפחה הישראלית הממוצעת ?

באיזו עיר ישנן הכי הרבה משפחות עם ילדים ? כמה זוגות גרים יחד ללא נישואין ?

שי לביא

עודכן בתאריך

הורים ומשפחה
משפחה. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Nils Fretwurst

מה מאפיין אתה המשפחה הישראלית הממוצעת ? באיזו עיר ישנן הכי הרבה משפחות עם ילדים ? כמה זוגות גרים יחד ללא נישואין ?

נתונים שהתפרסמו לאחרונה על ידי הלמ"ס מתארים תמונה ייחודית אודות המשפחה הישראלית הממוצעת. מן הממצאים עולה כי בשנת 2016 היו בישראל כ-2.02 מיליון משפחות, בהשוואה לכ-1.69 מיליון ב-2007.
המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.7 נפשות, ללא שינוי בעשור האחרון. הממצאים מעלים כי מגורים במסגרת משפחה הם הנפוצים ביותר. כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים ולפחות ילד אחד עד גיל 17.
עוד מתברר כי אחוז הזוגות ללא ילדים גבוה יותר במשפחות שבהן ראש משק הבית יהודי (28%), מאשר במשפחות שבהן ראש משק הבית ערבי (11%).
ממצאים נוספים שפורסמו מעלים כי כ-11% מכלל המשפחות עם ילדים עד גיל 17, הן משפחות חד-הוריות (כ-123 אלף), בדומה לאחוז בעשור האחרון. בראש כ-90% ממשפחות אלו עמדה אישה. כ-19% מכלל האימהות החד-הוריות עם ילדים עד גיל 17, הן רווקות, בהשוואה לכ-14% לפני עשור.
מבחינה גאוגרפית, מבין הערים הגדולות המונות 100 אלף תושבים ויותר, אחוז המשפחות הגבוה ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 17 היה בבית שמש כ-73%, לעומת כ-49% בממוצע הארצי.

מן הממצאים מתחוורים נתונים נוספים על זוגות בישראל, על המשפחה הישראלית והתא המשפחתי:
• כ-95% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים, והיתר (כ-84 אלף זוגות) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין. בהשוואה למדינות מפותחות שיעור הזוגות הלא נשואים החיים יחד הוא נמוך.
• במשקי בית של זוג עם ילדים אחוז משקי הבית עם מועסקים גבוה מאשר במשקי בית ללא ילדים (95.2% ו-66.1%, בהתאמה).
• ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת במשקי בית בישראל הייתה 15,805 ש"ח. משקי בית עם ילדים הוציאו בממוצע פי 1.4 ממשקי בית ללא ילדים (18,744 ש"ח ו-13,411 ש"ח, בהתאמה).
• ההוצאה של משקי בית עם ילדים על סעיף החינוך עמדה על 1,587 ש"ח. ההוצאות הגדולות ביותר היו על מעונות יום, משפחתונים וגנים פרטיים – 472 ש"ח (שהם 29.8% מסך ההוצאות לחינוך), על חוגים ושיעורי עזר – 321 ש"ח (20.2%) ועל צהרונים – 154 ש"ח (9.7%).
• אחוז ההכנסה מעבודה במשקי בית שבהם עד שני ילדים הוא הגבוה ביותר – 89.0%, ואחוז ההכנסה מקצבאות ותמיכות הוא הנמוך ביותר – 7.6%.
• ככל שעולה העשירון, קטן משמעותית שיעורם של משקי בית עם שלושה ילדים ויותר מסך האוכלוסייה.

משק בית מוגדר כאדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע, ויש להם תקציב הוצאות משותף למזון. משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה.
משפחה (משפחה גרעינית) מוגדרת כשני אנשים או יותר הגרים באותו משק בית, וקשורים זה לזה כבני זוג נשואים או לא נשואים או כהורה וילד. סוגי המשפחה העיקריים הם: זוג בלבד, זוג עם ילדים או הורה יחיד עם ילדים (כולל ילד מאומץ). סוגי משפחות נוספות שהוגדרו הם: משפחה של אחים הגרים יחד ללא הוריהם, ללא בני זוג וללא ילדים משלהם וכן משפחה של סב ו/או סבתא ונכדים בלבד ללא הוריהם.

הנתונים כוללים את כלל משקי הבית, פרט למשקי בית בקיבוצים, במוסדות, במעונות סטודנטים ובקרב הגרים מחוץ ליישובים (בדווים בדרום).מרבית המשפחות (91.5% מהן) גרו במשק בית לבדן, ללא אנשים אחרים שאינם חלק מהמשפחה וללא משפחה נוספת במשק הבית. כ 3% גרו במשק בית של משפחה אחת עם אחרים וכ-5% גרו במשק בית של שתי משפחות ויותר.הרכב המשפחות בישראל שונה בין קבוצות אוכלוסייה שונות: באוכלוסייה הערבית אחוז גבוה יותר (כ-64%) של משפחות שבהן זוג הורים וילדים עד גיל 17, בהשוואה לאוכלוסייה היהודית (46%). באוכלוסייה היהודית אחוז גבוה יותר של משפחות שבהן זוג בלבד (כ-28%) בהשוואה לאוכלוסייה הערבית (כ-11%). אחוז דומה של משפחות חד-הוריות (עם ילדים בכל גיל) נמצא הן באוכלוסייה היהודית הן באוכלוסייה הערבית (כ-12% וכ-11%, בהתאמה).

דילוג לתוכן