מנהיגות מנהלי בי"ס, למידה ארגונית ושביעות רצון

מחקר על הקשר בין ניהול היררכי בבי"ס לבין העמקת תהליכי למידה ארגונית, ולשביעות רצון הורית

שי לביא

עודכן בתאריך

הורים ומשפחהקואצ'ינג - אימון אישי
ניהול ומנהיגות. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום:Gfaulkner

 

מחקר: רמת מנהיגות היררכית גבוהה במנהלים מובילה ללמידה ארגונית ולשביעות רצון הורית גבוהה

 

 

מחקר חדש שפורסם על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטת אריזונה, מעלה כי קיים קשר בין סגנון מנהיגות היררכי של מנהלי בי"ס לבין העמקת תהליכי למידה ארגונית, ולשביעות רצון גבוה יותר של ההורים. מחקר זה מעלה ממצאים חשובים על רקע המציאות המשתנה באופן דינמי, התחרות הגוברת והשינויים הטכנולוגיים,  אשר מגבירים בקרב ארגונים לרבות מוסדות חינוך ובתי ספר את הצורך בפיתוח היכולת ללמוד תוך התפתחות הלמידה הארגונית.

כיום קיימת הכרה גוברת בקרב חוקרים בתחום ההתנהגות הארגונית והניהול, אצל מנהלים, מאמנים אישיים ומומחים שהקניית מיומנויות המעצימות את הלמידה ארגונית היא מרכיב חשוב במהלך אימון והכשרות של מנהלים במסגרות פורמליות או בלתי פורמליות החל בבתי ספר לניהול, מסלולי הכשרה למנהלים, אימון אישי, קואצ'ינג, קורסים לשיפור מיומנויות ניהול וכלה בתארים ראשוניים או מתקדמים בלימודי מנהל עסקים, ייעוץ ארגוני או התנהגות ארגונית.

בין אם מדובר בארגון עסקי או מסחרי, או בארגון צבאי או ציבורי (כמו בית ספר או בית חולים), ברור שמרכיב בעל תרומה משמעותית להצלחתם של ארגונים, מנהלים ועובדים בעתיד הוא יכולתם ללמוד מהר יותר, במיוחד בתנאי המציאות כיום, בהם מהירות השינויים ועוצמתם אינם ניתנים לניבוי. בסביבה זו, היכולת של הארגון ללמוד היא קריטית כלומר, היא מסייעת לו להתמודד עם שינויים בסביבה ולכן חיונית להצלחה ולהמשך התפתחות. תהליכי למידה אפקטיביים מספקים את הבסיס לשיפור בביצועי משימות הארגון, ללא למידה כל ניסיון לשיפור לא יצליח.

המחקר החדש שנערך שנערך ע"י ד"ר יאיר ברזון ורימא דאאס מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה בשיתוף הפרופסור דויד ולדמן מבית הספר לניהול באוניברסיטת אריזונה, העלה ממצאים מעניינים על הקשר בין רמת המנהיגות וסוג המנהיגות לשיפור תהליכי הלמידה הארגונית ושביעות הרצון של לקוחות הארגון. המחקר התייחס לרמת המנהיגות בבתי ספר, והעלה כי ככל שרמת המנהיגות ההירארכית של מנהלים גבוהה יותר, כך מתקיים תהליך למידה ארגונית שהוא עמוק יותר ובשל כך מתקיימת שביעות רצון גבוהה יותר מצד ההורים- לקוחות הארגון.

תהליך הלמידה הארגונית הוא בעל משמעות ניכרת במיוחד במוסדות מבוססי ידע, דוגמת בתי ספר, אשר מתבססים על למידה תמידית ממקורות מגוונים על מנת לתפקד כראוי. במחקרם ניתחו החוקרים עמדות של מעל 600 מורים מכ-100 בתי ספר יסודיים במגזר הערבי ובחנו את דפוסי המנהיגות בארגון ואת הקשר שלהם לרמה של תהליכי הלמידה הארגונית: כלומר עד כמה מנהיגות שונה- משפיעה על התהליכים בתוך הארגון, שבהם אנשים וקבוצות בארגון, אשר נחשבים כחלק מהארגון ומושפעים ממנו עוברים שינוי בחשיבה ובפעולתם.

בכל בית ספר התבקשו 3 מורים לדרג את דפוסי ורמות המנהיגות ואילו 3 מורים אחרים מאותו בית הספר, התבקשו לדרג את רמתם של תהליכי הלמידה בארגון. בתום שנה, מאיסוף מידע זה, בחנו החוקרים את רמת שביעות רצון מבית הספר של כ-300 הורים לילדים בבתי ספר אלה.

 

במחקרם, התמקדו החוקרים בשניים מתוך סוגי המנהיגות הקיימים – מנהיגות הירארכית (היררכית), אשר מקורה מצוי בהיות המנהיג במיקום היררכי גבוה יותר במדרג הארגוני – ובמחקר- היות מנהל בית הספר מעל יתר מורי בית הספר. סוג מנהיגות נוסף בו התמקדו החוקרים הוא מנהיגות משותפת: מנהיגות מסוג חדש בשיח המחקרי והיישומי השמה דגש על שיתוף של המנהיג את חברי הארגון ועידודו לתרום ולהציע רעיונות והצעות ורעיונות לגבי הארגון ופעילותו, גם אם הוא במדרג נמוך בהיררכיה הארגונית.

החוקרים שיערו במחקרם כי ימצא קשר חיובי גם בין מנהיגות היררכית וגם בין מנהיגות שיתופית לרמת הלמידה ארגונית. נוסף על כך, החוקרים שיערו שההורים של התלמידים יהיו מרוצים יותר ככל שעומק הלמידה הארגונית יהיה רב יותר.

אף לאחר קיזוז ושליטה על משתנים וביניהם גודל בית הספר, ניסיון המנהל, רקע סוציו-אקונומי ועוד, מצאו החוקרים לא אוששה השערתם לגבי שיפור רמת הלמידה הארגונית, בעקבות פעילותם של מנהלים שהתאפיינו בגישה השיתופית. בעוד שהנחת החוקרים אוששה לגבי מנהיגות הירארכית – כאשר מצאו כי ככל שהמנהלים גילו יותר מנהיגות הירארכית, עלתה רמת הלמידה הארגונית וכך ההורים היו מרוצים יותר – לא מצאו החוקרים קשר בין מנהיגות משותפת שיתופית לבין למידה ארגונית.

רמה גבוה במעט נמצאה בשילוב בין שני סוגי המנהיגות. לדברי החוקרים הממצאים מעידים על קיומו של קשר בין מנהיגים בארגון לתהליכי  למידה ארגונית. החוקרים מדגישים כי "ארגונים אשר רואים בלמידה ארגונית מרכיב חשוב יכולים להרוויח רבות אם ידעו להכשיר את המנהלים שלהם למנהיגות היכולה לקדם ידע."

החוקרים סיכמו את המסקנות בהדגישם כי מנהלי בתי הספר הם אלה שבכוחם להשפיע באופן משמעותי על התהליכים הללו בבי"ס, ודרכם להשפיע על שביעות הרצון של ההורים.

 

 

דילוג לתוכן