בלוג להפחתת מצוקות בני נוער

כתיבת בלוג מסייעת לצעירים להפחתת מצוקות אפילו יותר מכתיבה למגירה

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

פסיכולוגיהבריאות הילד
שימוש ברשת האינטרנט והשפעות על ילדים. מקור: ויקיפדיה. מאת: Peter Welleman

כתיבת בלוג על ידי בני נוער סייעה להקלה רגשי ולשיפור חברתי אף יותר מכתיבה למגירה

ממצאי מחקר חדש מצביעים על בלוג ככלי יעיל במיוחד לאיוורור רגשי, הפחתת מצוקות רגשיות-חברתיות, קבלת משוב ושיפור ההערכה העצמי. הממצאים מצביעים כי כתיבת הבלוג על ידי בני נוער שסבלו ממצוקה רגשית-חברתית הייתה יעילה אפילו יותר מ"כתיבה למגירה" שהוכחה במחקרים רבים בעבר ככלי יעיל להפחתת הקשיים הרגשיים-חברתיים. 
עוד מעלים הממצאים כי כתיבה בבלוג שהיה פתוח לתגובות הגולשים, העצים את הכותבים אפילו יותר, בשל הרך המשתף, המעצים שהתקבל מהצעירים האחרים שהגיבו.

ממצאי המחקר שנערכו על ידי פרופ' עזי ברק וד"ר מירן בוניאל ניסים מאוניברסיטת חיפה, התבססו על ניתוח ממצאים משש קבוצות של מתבגרים שכללו 161 מתבגרים בני 14 – 17 בעלי קשיים מתוך 1356 שהשיבו על שאלון לבחינת קשיים חברתיים-רגשיים.
– שתי קבוצות כללו בני נוער שנתבקשו לנהל בלוג אישי שיעסוק במצוקות שלהם- קבוצה אחת כתבה בלוג שהיה סגור לתגובות בני נוער אחרים ואחת פתוחה לתגובות.
– שתי קבוצות נוספות כללו בני נוער שהתבקשו לנהל בלוג אישי בנושאים כלליים – בקבוצה אחת הבלוג היה פתוח לתגובות ובניה לא.
– קבוצה חמישית של בני נוער שהתבקשו לכתוב יומן במחשב האישי;
– קבוצה שישית – קבוצת ביקורת של בני נוער שלא נתבקשו לכתוב כלום.
בני הנוער התבקשו לכתוב בלוג באנונימיות ולהעלות אליו פוסטים לפחות פעמיים בשבוע, לתקפה של 10 שבועות לפחות. כתיבת הבלוגים זכתה לניטור ומיקב לשם מניעת תגובות פוגעניות מצד המגיבים ברשת.
החוקרים העבירו לבני הנוער שאלונים לבחינת הקושי הרגשי-חברתי, ההתנהגות החברתית והדימוי-העצמי שלהם לפני תחילת כתיבת הבלוג, לאחר כתיבת הבלוג וגם אחרי שחלפו חודשיים מהכתיבה.
ניתוח הממצאים העלה כי כתיבה של בבלוג השפיעה באופן רב יותר על הפחתת הקושי הרגשי-חברתי בהשוואה לכתיבה ביומן האישי ובהשוואה לצעירים בקבוצת הביקורת שלא כתבו בכלל.

עוד העלו הממצאים כי כתיבה בנושא הקושי הרגשי-חברתי ולא בנושאים כלליים שיפרה באופן המשמעותי ביותר את הלחץ והקושי הרגשי. קבלת תמיכה חברתית באמצעות קבלת תגובות מהגולשים האחרים באינטרנט בכתיבה בבלוג פתוח לתגובות הייתה היעילה ביותר, כך לפי הממצאים שהעלו כי כתיבה כזו הביאה לשיפור המשמעותי ביותר גם בהרגשתם של הצעירים וגם מבחינת שיפור התנהגותם החברתית.
החוקרים סבורים שהממצאים מדגישים את יעילות הבלוג ככלי כתיבה הבעתית, המעצים ומשחרר ומאפשר איוורור רגשות, ארגון מחשבתי וביטוי, הקלה רגשית וכן "מספק את היתרונות שבחשיפה באינטרנט אשר הממקמת את היחיד בתוך מערכת חברתית שיוויונית המספקת משוב, תמיכה והצעת עזרה."

דילוג לתוכן