טלוויזיה ומחשב וכשלון בלימודים

מה הקשר בין צפייה בטלוויזיה ושימוש ממושך במחשב לבין הצלחה בלימודים ומיומנות בחשבון? ממצאי מחקר חדש מעלים כי צריכה מוגברת של טלוויזיה בגילאי ילדות מאוחרים קשורים להצלחה מועטה בלימודים.

שי לביא

עודכן בתאריך

פסיכולוגיה
צפיה בטלוויזיה והישגים לימודיים. צילום: Pixabay Vidmir Raic

מה הקשר בין צפייה בטלוויזיה ושימוש ממושך במחשב לבין הצלחה בלימודים ומיומנות בחשבון? ממצאי מחקר חדש מעלים כי צריכה מוגברת של טלוויזיה בגילאי ילדות מאוחרים קשורים להצלחה מועטה בלימודים.

ממצאי מחקרים שונים העלו בעבר כי צפיה ממושכת בטלויזיה, שימוש רב במחשב, ושהות מול מסכים מזיקים במגוון היבטים. כך נמצא כי שימוש במדיה דיגיטלית, משחקי מחשב, טלוויזיה ומחשב קשורים לשיעור מוגבר של השמנה, שינה לא טובה וסיכונים בריאותיים אחרים.

לצד זה, כישורים ומיומנות במדיה אלקטרונית נמצאה כקשורה לגישה טובה יותר למידע, כישורים טכנולוגיים ויכולת תקשורת חברתית ויחסים בינאישיים. מעט מחקרים נערכו על הקשר בין ביצועיים לימודיים לבין שימוש במחשב וטלוויזיה.

טלוויזיה ומחשב קשורים להצלחה לימודית מועטה

על מנת לבחון את הקשר בין שימוש במחשב וצפייה בטלויזיה לבין הצלחה לימודית בחנו החוקרים ילדים בני 8-9 ובני 10-11. המדענים בחנו ממצאים מקרב 1239 ילדים והוריהם. החוקרים בחנו את תוצאות הישגי הילדים בהתאם למבחן הלאומי האוסטרלי המודד יכולות לימודיות. ההורים נדרשו לדווח על משך השימוש של ילדיהם במדיה האלקטרונית. ממצאי מחקר זה נערך על ידי מדענים אוסטרליים פורסמו לאחרונה ראו אור בכתב העת PLOS ONE .

מן הממצאים העלו המדענים כי צפיה בטלוויה של שעתיים ביום או יותר בגילאי 8-9 היתה גורם מנבא להישגים לימודיים נמוכים יותר של אותם תלמידים בגילאי 10-11. המידה בה ילדים שצפו בטלוויזיה שעתיים או יותר היו פחות מוצלחים לימודית היתה שוות ערך לאובדן של שליש שנת לימודים. צפיה כזו בטלוויזיה היתה קשורה לירידה של 12 נקודות בממוצע ביכולות של ילדים אלה.

עוד מצאו המדענים כי שימוש במחשב במשך יותר משעה אחת מידי יום היתה קשורה לירידה דומה ביכולת של הילדים לשלוט בכישורים חשבון.

המדענים לא מצאו כי קיים קשר מתאמי שלילי בין שימוש במדיה אלקטרונית לבין יכולות קריאה נמוכות יותר. עוד מצאו החוקרים כי לא נמצא קשר בין צריכה של משחקי וידאו לירידה בביצועיים הלימודיים.

1. Lisa K. Mundy, Louise Canterford, Monsurul Hoq, Timothy Olds, Margarita Moreno-Betancur, Susan Sawyer, Silja Kosola, George C. Patton. Electronic media use and academic performance in late childhood: A longitudinal study. PLOS ONE, 2020; 15 (9): e0237908 DOI: 10.1371/journal.pone.0237908

דילוג לתוכן