מחקר: היהודים מתקרבים לדת

ממצאי הסקר החברתי של הלמ"ס מצביע על מגמת עלייה בדתיות של יהודים בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

פסיכולוגיהחדשות חמות
דתות. מקור: ויקיפדיה ברשיון שימוש חופשי. איור:Wiki-vr

הלמ"ס: מידת הדתיות של אזרחי ישראל גוברת

מה היא מידת החילוניות של הציבור הישראלי? כמה אחוזים מהאוכלוסייה מגדירים את עצמם כדתיים מסורתיים וכמה מגדירים את עצמם כחרדים? מהו אחוז האנשים הלא דתיים בקרב בני דתות שונות  בישראל ומהי המגמה שאליה צועדים אזרחי ישראל בנושא הדת ?

 ממצאים מן הסקר החברתי שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בתחומי אורח חיים בריא מעלים נתונים מרתקים בסוגיות הדתיות של הציבור הישראלי וביניהם ממצאים באשר למגמת ההתקרבות לדת היהודית במיוחד.

מקרב מי שהגדיר את עצמו כיהודי  42% דיווח שהם רואים עצמם כיהודים חילוניים שאינם דתיים בכלל. רבע מהמשיבים על הסקר דיווחו על עצמם כיהודים מסורתיים- שאינם "כל כך דתיים". 13% מהנשאלים ראו עצמם לפי הממצאים כיהודים מסורתיים- דתיים. שיעור דומה דיווחו כי הם רואים את עצמם דווקא כ"דתיים". 8% מהיהודים שהשתתפו בסקר הגדירו את מידת דתיותם כ"חרדים".

לעומת הנתונים הנ"ל המתייחסים לדתיותם של היהודים בישראל, העלו ממצאי הסקר התפלגות שונה של הגדרת הדתיות של בני דתיות אחרות בישראל: בעוד 42% מהיהודים הגדירו עצמם כחילונים רק  21% מבני הדתות האחרות הגדירו את עצמם כחילוניים שאינם דתיים לחלוטין. 27% מהמשיבים דיווחו שהם רואים עצמם כ "לא כל כך דתיים" זאת בהשוואה לשיעור דומה של 25% בקרב בני הדת היהודית. שיעור נכבד של 44% דיווחו כי הם "דתיים" בהשוואה  ואילו שיעור זהה של אנשים בני דתות אחרות הגדירו עצמם כדתיים מאד- 8% ,בדומה לשיעור היהודים שהגדירו עצמם כחרדים

ממצאי הסקר עולים ממצאים מרתקים המצביעים על מגמת ההתקרבות לדת, המתבטאת בשנים האחרונות במדינת ישראל, בדמות תנועות ופעילויות פוליטיות חברתיות ודתיות המוניות, אליהן נמשכים רבים, אשר מעניקות תשתית רוחנית יהודית, תמיכה תורנית, רבנית, אישית, רגשית, חברתית ואף תמיכה לאנשים מעוטי אמצעים, לרבות ההתקרבות לקבלה.

מגמה זו מוצאת את ביטויה בנתוני הסקר המעידים כי בשנת 2010 מידת דתיותם של אזרחי מדינת ישראל היהודים התגברה במגמה של התקרבות דתית ו"התחזקות". כך, עולה מן הסקר כי בעוד  21% מהיהודים בני מעל 20 שנים התקרבו לדת והגדירו את עצמם כיותר דתיים, רק  14% מהיהודים התרחקו מהדת והגדירו עצמם כיום כפחות דתיים מדתיותם בעבר.

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן