נוער בישובים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה מתנדבים יותר ומבלים פחות בקניות

הלמ"ס: בני נוער, בישובים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה מתנדבים יותר ומבלים פחות מזמנם בקניות או בקניונים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

פסיכולוגיהחדשות חמות
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

עם הספר 2014: משכילים קוראים יותר ספרים. בני נוער בישובים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה מתנדבים יותר ומבלים פחות מזמנם בקניות או בקניונים 

נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פי ממצאי סקר ארוך טווח –  בנושא קריאת ספרים והשכלה (מחזור שני 2013) ומתוך שאלון נוער (מחזור ראשון 2012) מעלים מספר נתונים מעניינים במיוחד על הרגלי הקריאה של הישראלים ועל הרגלי הבילוי של הצעירים:

מן הממצאים עולה כי ביחס לקריאה והשכלה:
• בקרב אנשים שקראו להנאתם לפחות שעה בשבוע – ככל שתעודת ההשכלה שלהם גבוהה יותר, הם הקדישו זמן רב יותר לקריאה.
• ככל שתעודת ההשכלה של אדם במשק בית גבוהה יותר, יש בביתו ספרים רבים יותר.

פעילויות של בני נוער בשבוע האחרון שלפני הסקר
• 69% מבני הנוער שגרים ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה יצאו לטיול או לסיור שלא מטעם בית הספר, לעומת 35% מבני הנוער שגרים ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה.
• 65% מבני הנוער שגרים ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה בילו בקניות או בקניון, לעומת 32% מבני הנוער שגרים ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה.
• 18% מבני הנוער שגרים ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה עסקו בפעילות התנדבותית, לעומת 33% מבני הנוער שגרים ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה.

דילוג לתוכן