תכונות אופי חוזקות וחולשות של מנהל ומנהיג

אילו תכונות מאפיינות מנהיג או מנהל? מה תכונות האישיות הטובות, החזקות, המועילות של מנהל או מנהיג טוב ומה החולשות, והתכונות השליליות?

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

פסיכולוגיהפסיכולוגיה ארגונית
מאפיינים ותכונות אופי חוזקות וחולשות של מנהיג או מנהל . צילום: Fernando Neves Pixabay

אילו תכונות מאפיינות מנהיג או מנהל? מהן תכונות האופי שמאפיינות מנהיג? מה תכונות האישיות הטובות, החזקות, המועילות של מנהל או מנהיג טוב? מהם המאפיינים והתכונות החלשות, הבעייתיות, המאתגרות והשליליות של מנהיג או מנהל?

תכונות אופי או תכונות אישיות הן התכונות הייחודיות המעצבות את ההתנהגות, המחשבות והרגשות של האדם. תכונות אלו ממלאות תפקיד מכריע בקביעת האופן שבו אנשים מתקשרים עם אחרים. הן משפיעות על האופן בו אנו מנווטים בסבך חיינו בהיבטים שונים. לתכונות נודעת השפעה משמעותית על הצלחה מקצועית, מארג הקשרים החברתיים, השגשוג הכלכלי, בריאות הנפש ועל שביעות הרצון של אנשים מחייהם. מודלים שונים מתארים את המשאבים האישיותיים, הכוחות הפנימיים, התכונות או המאפיינים הפסיכולוגיים של אנשים.

כך למשל מודל חמש התכונות הגדולות של קוסטה ומקריי. מודל תכונות האישיות של חמשת הגדולים, הידועים גם בשם מודל חמשת הגורמים, BIG 5 מתאר חמישה ממדים; מוחצנות, נעימות, מצפוניות, נוירוטיות ופתיחות לחוויה. בחינה של מאפיינים אלה של אישיות יכולים לסייע לגבי ניתוח אילו תכונות חיוביות מאפיינות מנהיג או מנהל או עובד מוביל, מה החוזקות שלו? ומה התכונות השליליות והחולשות של מנהיג או מנהל ואף עובד? זאת לצד מודלים אחרים ותכונות נפרדות שזכו למחקר ומתארות חולשות וחוזקות של אנשים, ובפרט מנהיגים, מנהלים ועובדים.

תכונות טובות – חוזקות של מנהיג או מנהל

בין אם מדובר במנהל טוב או מנהיג, עובד מצוין ומוביל, תכונה חשובה אחת היא מצפוניות. תכונה זו משקפת את הנטייה של האדם להיות מאורגן, מכוון לתוצאות, אחראי וחרוץ בעבודתו. אנשים מצפוניים הם בעלי אוריינטציה לפרטים, מהימנים ולוקחים ברצינות את התחייבויותיהם. הללו עובדים באופן שמבטיח שהמשימות יושלמו כמיטב יכולתם. תכונה זו קשורה לעתים קרובות לביצועים גבוהים יותר בעבודה. זאת מכיוון שלאנשים מצפוניים, מנהלים טובים ומנהיגים הדבקים במשימה וחותרים להגשמת משימות, יעדים, מטרות וחזון, יש מוסר עבודה חזק ומחויבות למצוינות.

תכונה חיונית נוספת היא אינטליגנציה רגשית. לאנשים בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה יש את היכולת לזהות ולהבין את הרגשות שלהם, כמו גם את רגשותיהם של אחרים. מנהלים, עובדים ומנהיגים טובים מיומנים בניהול הרגשות שלהם בצורה בריאה ומפגינים אמפתיה, קשב, פתיחות, תמיכה והקשבה, העצמה, מתן חונכות וליווי ואכפתיות כלפי אחרים. תכונה זו מאפשרת להם לנווט אינטראקציות חברתיות ביעילות, לבנות מערכות יחסים חזקות ולהפגין כישורי מנהיגות יעילים.

הסתגלות היא עוד תכונה מרכזית שמוערכת מאוד בסביבה המקצועית המשתנה במהירות של ימינו. עובד, מנהיג או מנהל בעל יכולת הסתגלות טובה יכול בקלות להסתגל למצבים חדשים, להתמודד עם אתגרים בלתי צפויים ולאמץ שינויים. מנהלים, עובדים או מנהיגים טובים מגלים גמישות, הם בעלי ראש פתוח ומוכנים ללמוד ולצמוח. יכולת ההסתגלות שלהם מאפשרת להם לשגשג בסביבות עבודה דינאמיות ולנצל הזדמנויות חדשות.

יושרה היא תכונה חיונית הכוללת כנות, מהימנות והתנהגות אתית. אנשים עם רמות גבוהות של יושרה מבטאים תחושה חזקה של עקרונות מוסריים ואתיים. הדבר חשוב מאוד עבור העובדים, הכפיפים או הקהל הנוהה אחר מנהיג או מנהל. אנשים בעלי יושרה רבה פועלים באופן עקבי בהתאם לערכים אלו. תכונה זו יוצרת אמון ואמינות, שהם חיוניים לטיפוח מערכות יחסים חיוביות, השראה, חיזוק אמון, ולשמירה על סביבת עבודה בריאה.

תכונות חיוביות נוספות של מנהל או מנהיג טוב הוא הובלה, כרזימה והתבוננות על, תוך חתירה למימוש חזון, מטרות ויעדים הנגזרים מהם.

מאפיינים ותכונות אופי שליליות וחולשות של מנהיג או מנהל

תכונות אופי ותכונות אישיות שליליות או רעות הן היבטים של התנהגותו של אדם שיכולים לעכב את הצמיחה האישית והמקצועית שלו. הן משפיעות לעיתים לרעה על מערכות היחסים והההתנהלות האישית והבינאישית הכללית של המנהל או המנהיג. תכונות שונות של מנהלים, מנהיגים ואף עובדים נתפסות כחולשות או כתכונות שליליות למשל העדר אמינות, אימפולסיביות, ריחוק ומופנמות, יהרות ושחצנות, קפדנות יתרה, העדר הובלה, פייסנות יתר, העדר אסרטיביות, נגררות והעדר חוט שדרה.

תכונה שנחשבת שלילית היא אימפולסיביות. מנהלים, מנהיגים ועובדים המפגינים אימפולסיביות נוטים לפעול מבלי לשקול את ההשלכות או לחשוב היטב על מעשיהם. זה יכול להוביל לקבלת החלטות נמהרות, שיקול דעת לקוי וקושי בניהול אחריות ביעילות. מי שנוהג בדרך קבע באימפולסיביות עשוי להיאבק לשמור על מיקוד,  להתקשות לתעדף משימות ולעמוד בלוחות זמנים.

תכונה שלילית נוספת היא יהירות, ריחוק ומופנות. מנהלים ומנהיגים שמפגינים יהירות, התנשאות, שחצנות או ריחוק משדרים לעתים קרובות תחושה מנופחת של חשיבות עצמית ועליונות על אחרים. לצד תועלת אפשרית הקיימת בריחוק ו"דיסטנס", הדבר פוגם בחיבור הרגשי לאותו מנהיג או מנהל, חוסר רצון להקשיב לו והסתייגות כללית ממנו, חוסר רצון לשתף פעולה ופגיעה ביעילות. הדבר קשור לחוסר אינטליגנציה רגשית, העדר שיתוף רגשי, מופנמות וריחוק. הללו מתקשים להבין ולנהל את הרגשות שלהם, כמו גם להזדהות עם אחרים. זה יכול להוביל למערכות יחסים מתוחות, תקשורת לא יעילה וחוסר יכולת לפתור קונפליקטים בצורה בונה. ללא אינטליגנציה רגשית, אנשים עשויים להיאבק לבנות קשרים משמעותיים ואולי לא יוכלו להסתגל לצרכים ולרגשות של אחרים.

לבסוף, חוסר יושר וחוסר יושרה הם תכונות שליליות השוחקות את האמון והאמינות. אנשים העוסקים בהתנהגות מרמה או חסרי כנות מערערים מערכות יחסים, הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית. יכולות להיות לכך השלכות חמורות, כמו מוניטין פגום, דינמיקה מתוחה של צוות וסיכויי קריירה מוגבלים.

תכונות האישיות של חמשת הגדולים

כאשר תכונות האישיות של BIG 5 חמשת הגדולים – חמשת התכונות הגדולות או מודל חמשת הגורמים (קוסטה ומקריי) מתבטאות אצל מנהל, מנהיג או עובד בצורה שלילית, הדבר יכול להשפיע על תפקודו. תכונות אלה הן מוחצנות-מופנמות, נעימות, מצפוניות, פתיחות לחוויה ויציבות רגשית למול נוירוטיות. כאשר התכונות של חמשת הגדולים אלו באות לידי ביטוי שלילי במקום העבודה, הן יכולות להיות השפעות מזיקות על ביצועי העובדים, הדינמיקה של הצוות וההצלחה הארגונית הכוללת.

ביטוי שלילי אחד להחצנה הוא התנהגות של חיפוש תשומת לב. בעוד שאנשים מוחצנים הם בדרך כלל פתוחים, חברותיים ואנרגטיים, צורך מופרז בתשומת לב יכול לשבש את הדינמיקה של הצוות וליצור תחושה של התרכזות עצמית וצורך בהכרה שהוא מוגזם. התנהגות זו עשויה להתבטא כשולטת בשיחות, חיפוש אימות מתמיד או מתן מעט מידי ערך לתרומה ועבודתם של אחרים.

הנעימות של אדם כאשר היא מתבטאת באופן שלילי, יכולה להיראות כמפרגנת או מונעת קונפליקטים. בעוד שאנשים נעימים הם בדרך כלל משתפים פעולה, חומלים ומתחשבים, הסכמה מוגזמת עלולה להוביל לקשיים של המנהל או המנהיג באסרטיביות, בעיתיות בהבעת ביקורת, חשש מהפידבק מהכפיפים, וקושי בקבלת החלטות קשות. התנהגות זו יכולה לעכב פתרון בעיות, פתרון סכסוכים בריא ופיתוח רעיונות חדשניים בתוך הצוות.

תכונות שליליות וחיוביות

בהיבט של 5 התכונות הגדולות, מצפוניות בביטויה השלילי יכולה להתבטא בפרפקציוניזם או בנטיות לעודף עבודה, וורקוהוליזם וקפדנות יתר. בעוד שאנשים מצפוניים הם בדרך כלל מאורגנים, אמינים ומוכווני פרטים, התמקדות קיצונית בשלמות או דחף מוגזם לעבודת יתר עלולה להוביל לשחיקה, ירידה בתפוקה ואיזון מתוח בין עבודה לחיים. ביטוי שלילי זה יכול גם ליצור ציפיות לא מציאותיות עבור המנהל והכפיפים בדבר הצורך של כולם לעבוד הרבה מידי, בקפדנות רבה מידי, ללא גמישות. וזאת תוך מודלינג שחותר כביכול ליצירת סביבת עבודה קפדנית, שעות עבודה מרובות, העדר גמישות, לחץ  באופן שעשוי לבוא על חשבון רווחת העובדים ואיזון עם היבטים אחרים כמו בית, משפחה ורווחה נפשית.

נוירוטיות, כאשר היא מתבטאת בצורה שלילית, עלולה לגרום לחרדה מוגברת, מצב רוח וחוסר יציבות רגשית. בעוד שאנשים עם רמות מתונות של נוירוטיות עשויים להפגין רגישות ותגובתיות רגשית, רמות גבוהות מדי עלולות לגרום לשינויים תכופים במצב הרוח, עצבנות וקושי בניהול מתח. ביטוי שלילי זה של נוירוטיות יכול להשפיע על עבודת צוות ויחסים מקצועיים, מכיוון שהוא עלול ליצור אווירת עבודה הפכפכה ובלתי צפויה. זוהי תכונה שלילית ונחשבת חולשה אצל עובדים וכמובן אצל מנהלים או מנהיגים. היא משפיעה באופן גרוע על סביבת העבודה והעובד.

לבסוף, ניתן לראות בביטוי שלילי של פתיחות לחוויה תכונות של התנגדות לשינוי או הלך רוח נוקשה. בעוד שאנשים פתוחים הם בדרך כלל סקרנים, בעלי הסתגלות ופתיחות לרעיונות חדשים, חשיבה סגורה יכולה לעכב חדשנות, לעכב צמיחה ולהגביל את היכולת להסתגל לנסיבות משתנות. ביטוי שלילי אצל עובד, מנהל או מנהיג עלול לגרום להחמצת הזדמנויות וכישלון באימוץ אסטרטגיות או טכנולוגיות חדשות.

דילוג לתוכן