ADHD ובעיות אישיות, כלכליות וזוגיות

מה הקשר בין הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות לבין הסיכון להתגרש, לסבול מבעיות כלכליות, לא לסיים תואר אקדמי או לסבול מהפרעות אישיותיות ?

ד"ר לביא סיגמן

עודכן בתאריך

פסיכולוגיהחדשות חמות
הפרעת קשב, ריכוז. היפראקטיביות ADHD. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי צילום: באדיבות המרכז הלאומי האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן CDC

ממצאי מחקר חדש: קשר בין ADHD הפרעת היפראקטיביות, קשב וריכוז לבין בעיות כלכליות, חברתיות, תעסוקתיות וזוגיות

מה הקשר בין הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות ADHD לבין הסבירות לסבול מבעיות כלכליות, מתעסוקה בשכר נמוך יותר, לסיים תואר אקדמי, להתגרש או לסבול מהפרעת אישיות אנטי- חברתית ? ממצאי מחקר חדש מצביעים על קשר בין מגוון בעיות כלכליות, חברתיות ותעסוקתיות לבין הפרעת ADHD.

ממצאי מחקר חדש שנערך במשך עשרות שנים בקרב שתי קבוצות נבדקים גברים (כל קבוצה כ-135 נבדקים) – האחת של המאובחנים בהפרעת ADHD – הפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות והשניה של נבדקים בריאים שלא אובחנו כסובלים מהפרעת ADHD.

מן הממצאים העלו החוקרים כי בהשוואה לנבדקים שאינם מאובחנים ככאלה, הלוקים בהפרעת ADHD מתאפיינים באופן סטטיסטי מובהק ומשמעותי ביותר, בשיעור גבוה יותר של בעיות בתחום החברתי, התעסוקתי, בתעסוקה ובתחום הכלכלה האישית, בתחום האישי- בגירושין ובתחום האקדמי.

מן הממצאים העלו החוקרים כי שיעור הנבדקים שסיימו תואר אקדמי מקרב המאובחנים כסובלים מADHD, היה 3.7% בהשוואה ל-29.4% בקרב נבדקים שלא אובחנו כלוקים בADHD.

מן הממצאים העלו החוקרים כי שיעור הנבדקים שסבלו מהפרעת אישיות אנטי חברתית מקרב המאובחנים כסובלים מADHD, היה 16.3% בהשוואה לקרוב ל0% בקרב נבדקים שלא אובחנו כלוקים בADHD.

מן הממצאים העלו החוקרים כי שיעור הנבדקים שהתגרשו מקרב המאובחנים כסובלים מADHD, היה 31.1% בהשוואה לקרוב ל11.8% בקרב נבדקים שלא אובחנו כלוקים בADHD.

עוד מצאו החוקרים כי בתחום הכלכלה- תעסוקה המאובחנים בהפרעת ADHD התאפיינו ברמות משכורת נמוכה יותר בממוצע בהשוואה לנבדקים ללא ADHD.

מן הממצאים העלו החוקרים כי שיעור הנבדקים שצרכו סמים מקרב המאובחנים כסובלים מADHD, היה 14.1% בהשוואה לקרוב ל5% בקרב נבדקים שלא אובחנו כלוקים בADHD.

לכן מצביעים החוקרים על הצורך להמשיך ולהעניק טיפול לסובלים מADHD גם לאחר גילאי 20-21 ומעלה.

ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת לפסיכיאטריה Archives of General Psychiatry.

דילוג לתוכן